Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat?

 


Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Naše společnost patří mezi pouhých sedm průmyslových firem, které se zúčastnily všech dosavadních ročníků MSV, za což jsme byli loni v Brně slavnostně oceněni. Brněnský strojírenský veletrh považujeme za důležitý veletrh v regionu střední a východní Evropy, který si dlouhodobě drží dobrou úroveň. Na druhou stranu, naše firma je výrazně proexportní, zákazníky máme doslova po celém kontinentu, a v posledních letech vnímáme v naší brněnské expozici mezi návštěvníky jistý úbytek potenciálních zákazníků ze zahraničí. Veletrh tak pro nás stále více představuje především platformu pro osobní setkávání s obchodními partnery z tuzemska a středoevropského regionu, a v neposlední řadě je pro nás také vhodnou příležitostí k oslovení studentů technických škol a veřejnosti.Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Nálada na palubě není TOP, protože na rozdíl od vládních činitelů jsme si už jisti, že ne recese, ale dokonce krize vstoupila do EU, potažmo do ČR, a proto nosným tématem s obchodními partnery bude její řešení. Zejména hledání nových zakázek, dohoda o odebrání objednaných a tohoto času aktuálně nechtěných zakázek, nákladové restrikce a jejich řešení. Představitelům státu bychom rádi představili současný stav českého průmyslu, exportních zakázek a jejich výhledů, aby aktuálně připravovaný rozpočet nebyl na konci příštího roku rozčarováním pro všechny. Rozhodně neočekávám, že příjmy dosáhnou úrovně avizované Ministerstvem financí ČR a mandatorní výdaje proti očekávání vzrostou.


 


Josef Kadlec, generální ředitel Wikov Sázavan

Na letošnímMSV v Brně plánuji diskutovat s možnými dodavateli investice do soustružení a broušení (na plocho i na kulato). Mottem obojího je jednak zproduktivnění současných výrobních možností ve společnosti, a to jak zkrácením přípravných časů před samotným obráběním, tak i možností snížení přítomnosti obsluhy při výrobní procesu formou vhodné automatizace nebo poloautomatizace s ohledem na charakter výroby. Strojírenský veletrh v Brně je pro mne dobrá příležitost, jak se za poměrně krátkou dobu setkat s řadou možných dodavatelů či obchodních partnerů, kteří mi pomůžou ve vzájemné spolupráci rozvíjet současný byznys. Obecně bych rád od těchto partnerů slyšel jejich názory a postřehy na současnou ekonomickou situaci (je krize / není krize), a především jejich předpoklady či výhledy na další období v této strojírenské branži, která přináší přidanou hodnotu.
 


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Legislativa, nařízení
Novinky z veletrhů a výstav
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: