Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká otázky bezpečnosti práce. Jaký byl ve vaší firmě rok 2019, co se týče úrazů s pracovní neschopností, a jaká opatření pro zlepšení stavu a realizaci případného auditu zavádíte pro letošní rok?Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

V roce 2019 jsme se snažili jít spíše cestou prevence. Kladli jsme velký důraz na dodržování předpisů ohledně ochrany zdraví při práci, abychom předcházeli úrazům v provozu. Ten je u nás hodně fyzicky náročný, proto jsme již v roce 2018 zavedli program Zdraví, jehož cílem je nejen zlepšovat fyzickou kondici zaměstnanců a obecně zvyšovat osvětu v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, ale také zaměstnance učit, jak dělat danou práci správně z hlediska námahy lidského těla. Spolupracujeme v této oblasti s nejlepším českým strongmanem Čestmírem Šímou, který přesně ví, o čem velká fyzická námaha je. Další opatření, které u nás funguje, je zahrnutí ukazatele úrazovosti/neúrazovosti do hodnocení vedoucích pracovníků. V tomto duchu budeme pokračovat i v roce 2020.

Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

V roce 2019 jsme měli pouze tři lehčí pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností, což je v naší firmě historicky nejlepší výsledek (pozn.: Jedná se o středně těžkou strojírenskou výrobu, s cca 190 pracovníky, včetně agenturních). Cílem pro příští rok je udržení tohoto stavu. Cestou je obezřetnost všech pracovníků, neustálý systematický tlak ze strany vedení na dodržování dohodnutých pravidel a desítky drobných i zásadnějších opatření, plynoucí z komunikace a podnětů pracovníků.

Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Rok 2019 byl v kontextu bezpečnosti práce, ochrany zdraví, úrazů a pracovní neschopnosti součástí pozitivního trendu za posledních pět let. A to i přes skutečnost nárůstu celkového počtu zaměstnanců přibližně o 13 %. Budu-li konkrétní, co se počtu pracovních úrazů týče, v roce 2015 jich bylo sedm, 2016 též sedm, 2017 poklesl na tři, v roce 2018 vykazoval dokonce nulu a v roce 2019 pak dva. Jako všechno ostatní i tato disciplína nefunguje sama bez příslušné pozornosti vedoucích pracovníků a samotného vedení společnosti. Kromě pravidelných auditů děláme tzv. namátkové akce, které nemají primárně za cíl trestat zaměstnance, ale především předcházet možným úrazům. Troufám si tvrdit, že se postupně podařilo a stále daří zaměstnancům vysvětlovat, že ochranné pomůcky nutné pro jejich práci (brýle, rukavice, boty, špunty do uší…) nenosí kvůli řediteli společnosti, ale především kvůli ochraně svého vlastního zdraví.

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Pro náš závod byl rok 2019 rokem bez úrazu s pracovní neschopností, stejně tak jako ty předchozí. Konkrétně jsme se ještě více zaměřili na prevenci za pomoci individuálního školení. To probíhá v našem školicím středisku, které se neustále rozšiřuje a vylepšuje. Například v roce 2019 jsme zavedli školení oblasti výroby také přes virtuální realitu. Rok 2020 bude ve znamení přípravy a recertifikace systému Bezpečný podnik. Proces získání ocenění (v našem případě obhájení certifikátu z roku 2017) je náročný a zabere několik měsíců. Dále se zaměříme na zlepšení pracovních podmínek, především snížení hladiny hluku a zlepšení ergonomických podmínek.

Jiří Rosenfeld, předsedav představenstva, Slovácké strojírny

Rok 2019 se v oblasti pracovních úrazů nelišil od jiných let a registrovali jsme jich 23. Pro jejich snížení zintenzivňujeme a zpřísňujeme dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů, zejména se strany mistrů, a dále se pak soustředíme na operativní odstraňování nedostatků, které zjistí kdokoliv z mých spolupracovníků. Zapojujeme do toho všechny zaměstnance. Samostatným problémem se stává pracovní neschopnost z důvodu jakékoliv nemoci. Ta u nás v roce 2019 činila celkem 151 911 pracovních hodin, což představuje, při ročním fondu pracovní doby 2096 hodin/pracovníka (včetně svátků), výpadek cca 72,5 pracovníků za rok. Je to „zdroj“ pracovní síly, který ztrácíme, resp. nám chybí. Navíc po dlouhé době, kdy nebyly hrazeny první tři dny nemoci, se nám v posledním období opět začíná zvyšovat procento krátkodobé pracovní neschopnosti čili situace se dále zhoršuje. Je to záležitost, se kterou nemůžeme v rámci platných zákonů a předpisů nic dělat, kromě osvěty. Heslo odborářů je: Máme zájem o zdravé pracovníky. Tak možná jsou pracovníci zdraví, ale v pracovním procesu je jich čím dál méně. Domnívám se, že je to problém, který nevyřešíme jen v rámci výrobních organizací.

Další články

Bezpečnost práce a požární ochrana
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení
Legislativa, nařízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: