Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?


Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika
Každý ze zaměstnanců může kdykoliv podat podnět ke zlepšení. Jestliže má zaměstnanec nápad, jak dané zlepšení realizovat, podá návrh formou tzv. kaizenu. Tyto zlepšovací návrhy jdou poté ke kaizen komisi, která projednává jednotlivé návrhy a rozhodne o jejich realizaci. Pokud zaměstnanec neví, jak danou situaci vyřešit, může podat návrh formou tanzaku (lístek s popisem potenciálního problému, který je dále prověřen a případně vyřešen) nebo takumi (upozornění na předporuchové stavy, předcházení poruchám). Tyto podněty poté řeší pracovníci daných oblastí. Ročně máme přes 900 podaných zlepšovacích návrhů, což je v průměru více než jeden zlepšovací návrh na zaměstnance. Díky těmto „zlepšovákům“ mají zaměstnanci možnost se zapojit do zkvalitnění jejich pracovního prostředí. 

 


Ivan Slimák šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí

Motivační program zlepšovatelství s názvem Zebra je ve všech třech výrobních závodech společnosti Škoda Auto zakotven jako systematický proces. V jeho centru stojí zaměstnanci, kteří mohou návrhy podávat online i z domova a sledovat průběh jejich vyřizování. V roce 2019 podali naši zaměstnanci téměř 31 000 návrhů. Z nich 874 přímo ve Vrchlabí, čímž uspořili téměř 1,5 milionu Kč. Vrchlabský závod se může chlubit i vysokou úspěšností realizace (80 %). Zrealizované návrhy automobilka odměňuje peněžitými odměnami a čtyřikrát ročně z autorů návrhů losuje výherce automobilů.

 


Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace
Naše výroba je trochu specifická. Jednak je svázána přísnými předpisy, požadavky zákazníků a normami. Protože se jedná o letecký a vesmírný průmysl mnoho prostoru pro kreativitu není. Jakákoli změna procesu podléhá definovaným postupům a schválení zákazníků. Navíc se z velké části jedná o kusovou a prototypovou výrobu, která se z velké části neopakuje. Přesto, je vždy prostor pro zlepšení procesů a jejich zefektivnění. Měli jsme vypracovanou metodiku pro motivaci spolupracovníků, ale to mnohdy nefungovalo. Nyní postupujeme tak, že jestliže se objeví realizovatelná myšlenka, která nám procesy zefektivní, tak tuto myšlenku odměníme. Je odpovědností vedoucích jednotlivých útvarů, aby vedení podniku o takových zásadních zlepšeních informovali, aby ti, kteří myšlenku přinesou, byli za ni odměněni.

 


Matěj Vehovský, výrobně-technický ředitel, Strojírna Vehovský
Neustálé zlepšování ve všech oblastech našich činností považujeme v naší společnosti za významný proces, který nás posunuje kupředu. Jednou z oblastí jsou podávané zlepšovací návrhy spolupracovníků. Ty stimulujeme finančními odměnami a snažíme se je takto více vtáhnout do dění společnosti. Kdokoli může navrhnout zlepšení určitého procesu i z činností, které sám neprovádí. Pokud ale někdo navrhne zlepšení, musí se ujmout i její realizace tak, aby celá nezůstala jen na spolupracovnících. Pokud je k zavedení zlepšení potřeba více oddělení, vedoucí vytvoří příslušný tým. Samozřejmostí je finanční odměna, která přísluší navrhovateli a rovněž i celému realizačnímu týmu. Pokud se zlepší např. bezpečnost a návrh nemá vliv na finanční úspory, i v tomto případě vyplácíme finanční odměnu.

Roman Dvořák

Další články

Bezpečnost práce a požární ochrana
Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Průmyslový design
Management a řízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: