Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

 


Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Nejen pro naši firmu, ale i pro mne je to stále nová situace, na kterou postupně reagujeme. V manažerské práci jsme se zaměřili na úpravu strategie s důrazem na minimalizaci rizik, kde bylo potřeba zohlednit komplexnost celé situace, pokles objemu prodejů, zpřetrhání dodavatelských řetězců a zamezování nákaze. Pro sebe si z toho beru poučení, že při vytváření strategií se nesmí zcela opomíjet černé labutě, které se nám vždy zdály, že patří pouze do ekonomické teorie. A pro tuto situaci být co nejlépe připraven, především co se týká financí a cash flow. Velkou výzvou pro mne je představit měnící se situaci a na ní navazující změny lidem tak, aby sice pochopili vážnost situace, ale nepodlehli panice a věděli, že i oni mohou změny ovlivňovat.


Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Především se mi v této složité době potvrdilo, že nejúčinnější pomoc najde člověk vždy na konci své ruky. Kdybychom čekali na pomoc od státu, prohráli bychom už předem. S řízením firem v krizi mám ze svých předchozích působení bohaté zkušenosti, a i díky tomu jsme s naším managementem zareagovali okamžitě. Přijali jsme nezbytná opatření, jejichž cílem bylo ochránit zdraví našich zaměstnanců a vyhnout se hromadnému propouštění. Zároveň ale bylo klíčové zmírnit následky výpadku v cash flow a zvýšit produktivitu a efektivitu, abychom zachovali životaschopnost firmy i v tomto kritickém období. Pouze nadcházející čas prověří, zdali jsme postupovali správně, i dostatečně rychle, a naše firma nakonec vyjde z krize v dobré kondici a připravená pro další rozvoj. Situace je momentálně značně nepřehledná a těžko předvídatelná.


Ivan Slimák, šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí

Nejdůležitější pro mne v této nelehké době je důsledně reagovat na změny a aplikovat je v našem prostředí. Příkladem tohoto jednání je přes 80 opatření, která byla ve společnosti Škoda Auto zavedena ve spolupráci s Odbory Kovo, aby se zamezilo šíření koronaviru mezi zaměstnanci. Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytujeme roušky nebo respirátory, k dispozici jsou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Snažíme se, abychom naše zaměstnance ochránili jak na linkách, tak v kancelářích. Tam, kde to charakter práce umožňuje, volíme ve větší míře režim mobilní práce, tzv. home office. Nejen v této nelehké době je pro nás společenská odpovědnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a obyvatel v okolí našich závodů nedílnou součástí každodenní činnosti.


Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace
Tato situace je opravdu mimořádná a nikdo na ni nemohl být připraven. Nemohli jsme to ani ve firmách očekávat. V naší firmě jsme sice přímé důsledky v podobě onemocnění nepocítili (naštěstí), ale zato dopady ve formě výrazného snížení zakázek cítíme silně. Letecký průmysl je touto krizí těžce zasažen, a to se projevilo i u nás. Jaké mám poznatky z tohoto období? Vidím, že mnoho firem naříká, a to se mi nelíbí. Je třeba tvrdě pracovat. Je třeba hospodařit zodpovědně a být připraven na horší časy. Zaregistroval jsem zvýšenou nemocnost. Proč ne, když to bylo tak jednoduché zavolat lékaři a ten ochotně vystavil e-neschopenku, kterou předním vehementně odmítal. Vidím situaci v zahraničí, home office a nařízené dovolené. Nefunguje to! V průmyslu je home office nefunkční a neefektivní. Přibylo mnoho podvodných e-mailových zpráv. Vše se vyřizuje pomocí různých konferencí prostřednictvím webových aplikací. Jde to, ale bohužel to osobní jednání nenahradí. Ale nic jiného nejde, tak alespoň toto. Také jsem poznal, že spolupracovníci, a nejen ti naši, dokážou být disciplinovaní. Covid-19 je také dobrou omluvou, když se něco nestihne (i v zahraničí). Nemohli jsme, protože covid-19… Vše je poučením pro příští krizi, která doufám, že v dohledné době nebude.


Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS
Hlavní a zásadní poznatek zní, nikdy není nic jisté a věci se mohou změnit během okamžiku. Ze dne na den se mohou zásadně omezit základní podmínky pro obchodování, přísun subdodávek, systém přejímek strojů a vůbec montáží v zahraničí, a tím se okamžitě dostáváte do naprosto neznámé situace. Začínáte řešit věci, které byly předtím naprosto samozřejmé. Vaše predikce, například ohledně vývoje měnového kurzu, plánu fakturací i vývoje cash flow, dostávají ránu za ranou. V těchto situacích se ukáže, jak flexibilní a operativní ve skutečnosti jsme a jaké záložní krizové plány bychom měli mít do budoucna připraveny.

 

Roman Dvořák

Další články

Bezpečnost práce a požární ochrana
Inovace
Management a řízení
Legislativa, nařízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: