Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

V dnešním vydání jsme zástupcům výrobních firem položili následující otázku:

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Martin Belza, Strojírny Prostějov
generální ředitel

Ano, tento faktor je pro nás opravdu limitující a z této reality musíme v naší další strategii vycházet. Například postupně redukujeme nejméně ziskové zakázky. Na jedné straně následky tohoto faktu mírníme zvyšováním kvalifikace našich pracovníků a následně je přesouváme na náročnější pozice, dále pak omezujeme režijní pracoviště, zkracujeme vedlejší časy a prostoje. Na druhou stranu postupně investujeme do nových technologií, které nám zvyšují produktivitu a efektivitu výroby. Vypomáháme si také využíváním agenturních zaměstnanců a začínáme vyhledávat zaměstnance v zahraničí.Josef Kadlec, Wikov Sázavan
generální ředitel

Situaci řešíme z časového hlediska ve třech různých horizontech – dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém. Ve dlouhodobém (od 1 roku a více) spolupracujeme s odbornými školami, učilišti, poskytujeme programy stipendií a odborných praxí na našich pracovištích. Ve střednědobém horizontu (do 1 roku) jsme zapojeni do programu Ukrajina. Nespoléháme se však na sliby, že získáme zkušené a odborně vybavené pracovníky, na druhou stranu je jejich výhodou motivace pracovat za platy zaměstnanců v ČR. A z krátkodobého hlediska (tzv. řešení „asap“) jsou pracovní místa obsazována agenturními zaměstnanci a náhodnými přeběhlíky.


Radovan Karas, SSI Schäfer
vedoucí montáží Automation

Pracujeme s motivací a bonifikací současného týmu s cílem využít veškerý potenciál. Jde o aktivní dialog. Okolnosti nás nutí také velmi flexibilně a operativně přehodnocovat a přesouvat zakázky tak, abychom ty aktuální expedovali včas a ty budoucí mohli přijmout a splnit. Což přináší místy až nezdravý organizační „neklid“. Ten je třeba velmi dobře komunikovat směrem k lidem. V náboru využíváme agenturní výpomoci, zejména se osvědčily spřízněné firmy s podobnou činností, které mají volné kapacity. Hledáme i v zahraničí. Jde o systémovou dlouhodobější práci s cílem relokace celých rodin, pokud projeví zájem a mají odpovídající kvalifikaci a kvalitu.


Karel Linert, AM Finance
výkonný ředitel

V současné době nedostatek pracovníků neřešíme. Výrobní pracoviště máme ve městech, kde tradiční strojařská výroba ještě čerpá ze zdrojů vytvořených před lety. Blíží se však doba, kdy starší zkušení řemeslníci odejdou do důchodu a my začneme problém nedostatku kvalifikované pracovní síly pociťovat. Proto jsme ve spojení se středními a vysokými školami, kde se snažíme oslovit vedení škol a jejím prostřednictvím i rodiče studentů, kterým představujeme krásný a kreativně bohatý obor výroby obráběcích strojů. Naučit se obor není jenom absolvování studia, ale i dlouholeté získávání zkušeností v praxi, proto máme nejvyšší čas, abychom do budoucna neměli problém s realizací zakázek.


Luboš Malý, Brück Zámrsk
jednatel společnosti


Pokud to situace dovolí, vybíráme si zakázky s co největší efektivitou a maximálně možným zhotovitelným objemem. Tím si na sebe vážeme odběratele a potažmo i jejich závislost na dodavatelích. S pracovními agenturami nemáme dobré zkušenosti, vždy nás ujišťují o kvalitách a kvalifikaci nabízených pracovníků a pokaždé „pohoří“. Využíváme je pouze pro předvýběr pracovníků z Ukrajiny, finální výběr si pak provádíme sami. Osvědčila se nám spolupráce s místními školami a učilišti formou technologické podpory a především nabízení stipendií pro studenty od 2. ročníku (ročně až 10 tis. Kč). Provozujeme vlastní náborové stránky: www.stabilniprace.cz.


Petr Novák, Koyo Bearings Česká republika
generální ředitel


Nové pracovníky lákáme různými způsoby. Zvyšujeme mzdy a rozšiřujeme nabídku benefitů, ale také se představujeme v regionu prostřednictvím článků, reklamy, úzké spolupráce s lokálními médii, CSR aktivitami a sponzoringem atd. Současně se snažíme snižovat potřebu pracovní síly ve výrobě – investujeme do automatizace, robotů, zlepšujeme a zefektivňujeme procesy – abychom při dalším růstu výroby nepotřebovali proporčně víc zaměstnanců. Celkově se nám nábory daří, ale u některých pracovních pozic je zkrátka v kraji nedostatek lidí a hledají se velmi těžko. Jediným způsobem je často jejich přetáhnutí z jiných firem, což není dobré a neprospívá to firmám ani regionu, proto tuto politiku aktivně nevyužíváme.Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny
předseda představenstva


V poslední době se v naší firmě především zaměřujeme na ekonomicky „lukrativnější“ zakázky, a to i za cenu zúžení portfolia našich zákazníků. Dalším krokem pro eliminaci následků nedostatku technicky vzdělaných osob je efektivnější využívání stávající pracovní síly cestou lepší organizace práce při současném zvýšení mezd v závislosti na odvedeném výkonu. V neposlední řadě pak efektivitu naší výroby zvyšujeme produktivitou práce, hlavně prostřednictvím uplatnění nových technologických principů a postupů ve výrobním procesu. To jsou klíčové kroky, které zajišťují, aby Slovácké strojírny i nadále byly konkurenceschopné na náročných trzích.


Pavel Sobotka, Frentech Aerospace
generální ředitel

Nastíněný problém se většinou týká firem realizujících jednoduchou výrobu s menší přidanou hodnotou. Ta složitější vyžaduje něco navíc – spolupracovníka technicky a technologicky zdatného, spolehlivého, odpovědného, který se chce učit, zlepšovat a má o firmu zájem. Ten, který je schopen přijmout nový produkt jako novou výzvu. Takových lidí je na pracovním trhu velmi málo. Když máte štěstí a takového spolupracovníka najdete, můžete o něj rychle přijít. Na pracovním trhu operují zahraniční firmy, kteří jej přetáhnou. Tyto firmy mají mnohem lepší podmínky, včetně státní podpory jejich investic, než ryze české podniky střední velikosti. My jsme si vždy hledali zaměstnance sami. Zkusili jsme i personální agentury, ale to se nám zatraceně nevyplatilo.


Monika Šimánková, Hestego
statutární ředitelka

Nedostatek pracovníků ve výrobě řešíme mnoha různými způsoby. Vytváříme náborové kampaně v našem regionu i mimo něj. Podporujeme zaměstnance v rozvoji jejich dovedností a můžeme je pak přesouvat mezi několika pozicemi podle aktuální potřeby. Hledáme kvalifikované pracovníky v jiných zemích Evropské unie i mimo ni. Automatizujeme dílčí činnosti a využíváme nová technická a softwarová řešení pro zvýšení efektivity práce a snížení počtu neobsazených pozic. I přes to všechno bychom zejména u odborných technických profesí uvítali větší počet zaměstnanců.Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský
ředitel společnosti


Pracujeme na dobrém jménu společnosti a udržení stávajících zaměstnanců – kvalitní komunikace a pohovory, stimulační mzdové podmínky, benefity, vzdělávání a mimořádné odměny za aktivitu. Sázíme na mladé lidi – spolupracujeme se Střední školou technickou v Opavě, kde zaučujeme praktikanty třetího ročníku učebního oboru s podepsanou stipendijní smlouvou a nabídnutým zaměstnání po vyučení. Spolupracujeme s rodiči praktikantů. Probíhají u nás stáže učitelů této školy. Prezentujeme se v regionálním tisku a v obci, kde máme sídlo společnosti. Zajišťujeme dny otevřených dveří. Přispíváme finančně klubům mládeže ve zmíněné opavské střední škole a obci.Patrik Vook, Buzuluk
vedoucí technického úseku


Zabýváme se kusovou výrobou gumárenských strojů. Nedostatek pracovníků ve výrobě řešíme zadáváním části vlastní práce externím dodavatelům. Tento dotaz bych v rámci naší firmy rozdělil na tři oblasti. První je oblast obrábění – zde zadáváme do externí výroby vybrané dílce či limitující operace. Dále se jedná o oblast interních i externích montáží, kde je možné spolupracovat s odbornými firmami. Obdobné je to i v oblasti elektro, kde je možné oslovit externí firmy – od elektro návrhu přes výrobu rozvaděče až po tvorbu SW oživení a předání u zákazníka. Vše řídíme podle našich kapacitních možností. Koho v našem případě nevyužíváme, jsou agenturní dělníci.Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
 

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Informační technologie/E-business
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: