Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Geometrie a konstrukce snižují radiální síly
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Geometrie a konstrukce snižují radiální síly

Vyměnitelné břitové destičky s nově vyvinutým utvařečem třísek překonávají hranice konvenčních řezných nástrojů. Utvařeč má speciální tvar, díky němuž se dosáhlo výrazného snížení teploty řezání na břitech nástroje a tím podstatného zvýšení trvanlivosti nástroje.

Japonská firma Kyocera, specialista na řeznou keramiku, představila poprvé již na EMO 2017 v Hannoveru nové vícebřité řezné nástroje. Mezi vybrané inovace patří nové druhy řezné keramiky pro obrábění žáropevných materiálů, dále pak nové frézy a vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Zejména hodnotnou inovací jsou nové frézy typ MFAH s hybridní konstrukcí, které byly vyvinuty pro obrábění hliníku a jeho slitin. Frézy zajišťují tvoření malých otřepů, malé řezné síly a z toho plynoucí nárůst hospodárnosti a efektivnosti obrábění. Kromě toho portfolio společnosti představuje také řadu řezných nástrojů a upínačů vytvořených technologií 3D tisku, nové výstružníky s břity z PKD a rovněž upínače nástrojů s tlumiči vibrací.

Výstružníky s břity z PKD mají až osm břitů a používají se pro výrobu vysoce kvalitních otvorů vodítek ventilů v hliníkových slitinách.

Zejména zajímavé jsou vyměnitelné břitové destičky pro soustružení s novým utvařečem třísek, který byl vyvinut speciálně pro hrubování až střední obrábění žáropevných materiálů. Firma Kyocera odstraňuje nepředvídatelné kolísání trvanlivosti břitu nástroje a oproti konvenčním nástrojům posouvá jejich použití až na samou hranici jejich možností. Jsou tak odstraněny časté prostoje stroje nutné pro výměnu otupeného nástroje, a tím je zvýšena produktivita obrábění.

U běžných tvarů vyměnitelných břitových destiček (tvar R nebo S) vznikají při obrábění velké řezné síly a vibrace, které provedení firmy Kyocera podstatně snižuje. Tím je například zajištěna potřebná trvanlivost břitu nástroje při obrábění velkých součástí turbín.
 

Vyměnitelné břitové destičky pro soustružení jsou opatřeny utvařeči třísek a byly vyvinuty speciálně pro hrubování až střední obrábění žáropevných materiálů.

Kontinuálně vysoký výkon při vysokorychlostním obrábění

Utvařeč třísek typu SQ pro střední obrábění a utvařeč typu SX pro hrubování řeší problémy s trvanlivostí břitu. Nový utvařeč typu SX, speciální geometrie (provedení R/L) a jedinečná konstrukce vedly k výraznému snížení teploty na břitu. Tím se výrazně prodloužila trvanlivost břitu nástroje.

Negativní úhel nastavení 60° brání tvoření otřepů při současně velké hloubce řezu. Utvařeč typu SX kromě toho redukuje radiální síly, čímž zamezuje vzniku vibrací a zvyšuje produktivitu. Utvařeč SX tak může podle Kyocery obrábět vysokou řeznou rychlostí, a přitom přinést kontinuálně vysoký výkon.

Utvařeč typu SQ zvyšuje trvanlivost břitu nástroje a zajišťuje růst produktivity v oblasti středního obrábění. Speciální geometrie snižuje také v tomto případě teplotu na břitech. Sklon břitů zmenšuje tvoření otřepů a tvoření žlábku na čele břitu.

Rotační monolitní nástroje ze slinutého karbidu firmy Kyocera převzaté od firmy SGS Tool Company jsou vhodné zejména pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů.

Stabilní obrábění vysokým posuvem v širokém spektru řezných podmínek

Nové vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami typ Bohler Magicdrill DRV byly vyvinuty především pro automobilový a letecký průmysl, jakož i pro výrobu lékařské techniky. Poprvé jsou u vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami kombinovány destičky s různými povlaky. Vyměnitelné břitové destičky na obvodu vrtáku jsou opatřeny povlakem CVD (Chemical Vapor Deposition) a na vnitřních břitech povlakem PVD (Physical Vapor Deposition). Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami typ Bohler Magicdrill DRA dosahují vynikající přesnosti vrtání při malém tlaku na vrták. Vedle provedení ve 3D, 5D a 8D je poprvé nabízeno provedení 1,5D.

Nová frézovací hlava typ MFPN66 s vyměnitelnými břitovými destičkami má úhel nastavení 66° a byla vyvinuta speciálně pro malé hloubky řezu a malé průměry. Z hlediska hlavní řezné a posuvové síly odpovídá výkonem frézám s úhlem 45°, radiální síly jsou však až o 40 % nižší. Dvoustranné pentagonální vyměnitelné břitové destičky poskytují vždy deset břitů.

Vyměnitelné břitové destičky z cermetu typ TN620M byly vyvinuty speciálně pro frézování, u kterého se požaduje odolnost proti otěru a porušení vyměnitelné břitové destičky. Při obrábění tepelně zpracovaných povrchů je nutné vzít v úvahu hloubku zakalení. Použití jemnozrnného cermetu umožňuje podle firmy Kyocera stabilní obrábění a dlouhou trvanlivost břitu. Vyměnitelné břitové destičky jsou určeny pro frézovací hlavy typ MFPN45, MFPN66 a MFWN.

Výše jmenované produkty pak doplňuje kompletní paleta frézovacích nástrojů pro frézování vysokým posuvem v různých tvarech a materiálových třídách pro rozmanité použití od průměru 8 do 160 mm. Malá řezná síla umožňuje vysokou účinnost a obrábění stabilně vysokým posuvem v širokém spektru řezných podmínek. Rozšířena byla také série fréz pro frézování vysokým posuvem o nový typ stopkové frézy MFH Micro jako „našroubované provedení“ v průměrech 8 až 16 mm a nástrčné frézy typ MFH Mini v průměrech od 40 do 50 mm, až s osmi zuby.

Kromě toho firma Kyocera nabízí inovovanou paletu nástrojů převzatých od firmy SGS Tool Company. Převzaté rotační monolitní nástroje ze slinutého karbidu se hodí zejména pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, které se používají v letectví a kosmonautice, lékařské technice, těžebním průmyslu a při dalších vysoce specializovaných činnostech.

MM Das Industriemagazin č. 36, 2017, str. 120–121

Peter Königsreuther, zpracoval: J. Řasa

jar.rasa@seznam.cz
 

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: