Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Hledání nástrojů? Neexistuje!
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Hledání nástrojů? Neexistuje!

Když společnost Test-Fuchs GmbH, přední světový dodavatel testovacího vybavení pro letecký a kosmický průmysl, stavěla v roce 2012 novou výrobní halu, měla být také správa nástrojů zorganizována tak, aby vyhovovala i budoucím požadavkům. Po více než čtyřech letech zkušeností se správou nástrojových dat (Tool Data Management) od společnosti TDM Systems je jasné, že toto rozhodnutí bylo správné.

Při pohledu zpět žasnou sami pracovníci společnosti Test-Fuchs odpovědní za tento projekt nad svou odvahou. Když bylo v roce 2012 přijato rozhodnutí zřídit v hlavním sídle firmy v rakouském Gross-Sieghartsu novou výrobní halu, zvažovalo se všechno. Mottem bylo: „Když už, tak správně“ – a to kromě vlastní novostavby otevřelo celou řadu dalších projektů. Revidována byla také správa nástrojů.

Kde ten nástroj je?

„Tehdy byl každý operátor stroje sám odpovědný za své obráběcí nástroje a prováděl jejich seřizování i měření,“ vzpomíná Robert Schlosser, vedoucí mechanické výroby ve společnosti Test-Fuchs. „Kde ten nástroj je?“ To byla u operátorů nejčastěji používaná věta. Hledání nástrojů, montáž a seřizování způsobovaly významné prostoje strojů. Musela nastoupit perspektivní správa nástrojových dat a nová organizace. Schlosser k tomu říká: „V každém okamžiku jsme chtěli vědět, kde které nástroje v oběhu jsou, a tyto nástroje měly být včas připraveny, když měly být použity na stroji.“


Díky softwaru TDM si Mario Samm uchovává přehled o skoro 4 000 nástrojích ve společnosti Test-Fuchs.

Od seznamů odebrání nástrojů směrem k Průmyslu 4.0

Do roku 2012 měl pracovník nástroje vedené pouze v ERP systému a opatřené ERP čísly, aby si uchoval alespoň minimální přehled. Nástroje byly skladovány centrálně v nástrojových skříních. Pracovník Mario Samm, již tehdy vedle svého hlavního zaměstnání jako operátor CNC soustruhu zodpovědný za správu nástrojů, vzpomíná: „Vlastně jsme nikdy nevěděli, kde naše nástroje byly a především v jakém stavu se aktuálně nacházely, protože jejich výdej byl protokolován pouze prostřednictvím vychystávacích seznamů a dodatečně zanesen do ERP systému.“


Téměř 65 % až 70 % dílů si společnost Test-Fuchs vyrábí sama. K tomu je potřeba kolem 4 000 nástrojů spravovaných systémem TDM.

Bylo jasné, že skutečné zlepšení může přinést jen vysoce profesionální správa nástrojů. Poté, co šéf firmy Volker Fuchs udělil souhlas, se přistoupilo k výběru. Byly prováděny rešerše, porovnání, navštěvovány referenční podniky. „Nakonec jsme se rozhodli pro software TDM, protože jsme zde viděli nejlepší kompetence ohledně správy nástrojů a perspektivy dalšího vývoje.“


Hans-Peter Sindler, konzultant TDM, Dino Velagic a Mario Samm, kteří jsou u společnosti Test-Fuchs odpovědni za správu nástrojů, a Robert Schlosser, vedoucí mechanické výroby

Dino Velagic, kolega Maria Sammse ve správě nástrojů, doplňuje: „Jen systémy TDM nám mohly poskytnout takový rozsah funkcí, jaký jsme si představovali.“ Vhod přišla také předprojektová podpora firmy s předním postavením na celosvětovém trhu, takže v polovině roku 2012 bylo přijato rozhodnutí ve prospěch systému TDM. Systém byl zakoupen v srpnu a projektový tým již v září mohl začít s realizací.

Společně k úspěchu

Pro obě strany to nebyla jednoduchá úloha. Ve společnosti Test-Fuchs tak nejdříve vládl vůči tomuto mocnému softwarovému řešení respekt. Avšak vzhledem k velké šířce výroby, která vyžaduje na 4 000 nástrojových položek, to bylo jediné správné řešení. Hans-Peter Sindler, konzultant společnosti TDM, přiznává, že ve společnosti Test-Fuchs naplánovali projekt Tool Lifecycle Management s vysokou hloubkou integrace, který zahrnoval sjednocení dat nástrojů do jednoho systému a síťové propojení s programováním CAM, seřizovacím přístrojem, skladem a automatizací, jakož i se dvěma stroji a skladovacím automatem. Řešení tak kladlo vysoké požadavky i na samotnou společnost TDM Systems, ale se systémem TDM se vše podařilo ideálně. Základ úspěchu vidí Sindler především v tom, že byl společně stanoven „jízdní řád“ a celý projekt probíhal ve spolupráci s technickým oddělením a vedením projektu.

Robert Schlosser vidí jako jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěchu rovněž to, že odborníci společnosti TDM Systems nejdříve velmi exaktně zanalyzovali situaci a cíle. „Procesu jsme se od začátku intenzivně účastnili, důležité bylo začít mluvit stejným jazykem, tedy shodnout se na terminologii.“ Největší překážkou v průběhu projektu však byla podle Dina Velagice problematika rozhraní u řídicích systémů strojů. Byla zásadní povahy a náročnost programování značně přesahovala náročnost zavedení správy dat nástrojů. „Přizpůsobení rozhraní vyžadovalo nejvíce času; i když tuto možnost dnes slibuje každý výrobce strojů, skutečnost vypadá jinak.“ Jeho rada zní: při každém projektu síťového propojení předem přesně definovat rozhraní. Společnost Test-Fuchs se z toho poučila a u obráběcích strojů požaduje otevřená rozhraní, u nových investic se dokonce jedná o zásadní kritérium. Přinejmenším u systému TDM nakonec vše klaplo. Hans-Peter Sindler s uspokojením konstatuje: „Instalace u společnosti Test-Fuchs dnes představuje Průmysl 4.0 v každodenní praxi.“

Know-how přístupné pro všechny

Pokud nějaká součást vyžaduje nový nástroj, využije společnost Test-Fuchs nejdříve klasický postup a vyžádá si nabídku. Pokud je nástroj definován, založí jej Mario Samm nebo Dino Velagic v ERP systému. K němu patřící specifické geometrie, 2D/3D grafiku a další data (jako skladovací místo a údaje výrobce o životnostech) zaevidují v systému TDM. Poté vytvoří spolu s upínači pro příslušný stroj virtuální 3D kompletní nástroj, který bude sloužit NC programátorům jako šablona.
Ke každému NC programu existuje nástrojový list. Ten je CAM systémem exportován do systému TDM a prostřednictvím systému TDMshopcontrol se stává v procesu přípravy nástrojů základem pro montáž a předseřízení. V případě potřeby se reálné komponenty složí do podoby kompletních nástrojů již v centrálním skladu nástrojů – a ne jako dříve až na stroji. Následně je provedeno předseřízení a kompletní nástroje jsou včas před začátkem obrábění připraveny na příslušném stroji. Katalogové hodnoty řezných parametrů mohou být doplňovány operátory strojů a tak průběžně optimalizovány. Také NC programátoři mohou upravovat a zakládat hodnoty řezných parametrů. Ke každému nástroji tak postupně vznikají další datové soubory řezných parametrů. Robert Schlosser říká: „I pracovníci s menšími zkušenostmi s určitým nástrojem tak okamžitě vidí praktické hodnoty řezných parametrů.“ Systém TDM se tak ve firmě současně vyvíjí i ve znalostní databázi pro obrábění.


ROZSÁHLÉ VYUŽITÍ SYSTÉMU TDM

Vedle základního modulu jako předpokladu se projektový tým u společnosti Test-Fuchs rozhodl pro předseřizovací modul. Rozhodující bylo vhodné rozhraní TDM k již existujícímu seřizovacímu přístroji. Rozhraní ke skladovým systémům bylo také rozhodujícím kritériem při volbě skladového modulu, neboť přes něj komunikuje TDM se skladovacím systémem Kardex. Další důležitá rozhraní poskytuje systém TDM k automatizačnímu článku Promot Automation, k ERP systému Famac a k oběma používaným CAM systémům od firem TopSolid a Alphacam.

Společnost TDM Systems však nabízí řešení také pro doplňování databáze: TDM datový a grafický generátor se svými 68 000 makry nástrojů vyvolatelnými kliknutím myší a doplněný různými grafickými moduly TDM slouží k rychlému sestavování 2D a 3D modelů jak komponent, tak i kompletních nástrojů.

Díky systému TDMshopcontrol lze do oběhu nástrojů vkládat i jednotlivé stroje. Pokud je to potřeba udělat rychle, pomůže TDMcontrol. Tabulkový formát umožňuje v systému provádět různé změny. Stejně rozmanitá jako moduly byla i školení, která společnost Test-Fuchs poskytla svým pracovníkům. Školení na témata systémový uživatel, skladový modul, generátor dat a grafiky, jakož i Shopcontrol jim usnadnila vstup do digitální správy nástrojových dat.


K výrobkům společnosti Test-Fuchs, které se používají na celém světě, patří hydraulické pozemní zdroje. Foto zachycuje pohled na finální montáž.


BTS Technik

Michael Pyper

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz


www.tdmsystems.com

Další články

Informační technologie/E-business
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: