Témata
Zdroj: Habilis Steel

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Ve strojírenské výrobě je běžnou praxí neustálé kontrolování parametrů výrobku nebo součástek, s přesností na setiny či tisíciny milimetru. K tomuto účelu slouží úchylkoměry, které umožňují přesné měření rozdílu mezi skutečnými a požadovanými rozměry, či dalšími vlastnostmi daného předmětu. Nejčastější využití najde číselníkový úchylkoměr zejména při měření obvodové házivosti obrobku, vyrovnání obrobku, nastavení přípravků apod.

Specifikum tohoto měřidla spočívá v tom, že s ním nelze naměřit absolutní rozměry, ale pouze rozdíl mezi nastavenou a měřenou hodnotou. Kromě strojírenství nacházejí úchylkoměry uplatnění také v dalších průmyslových odvětvích, ve fyzikálních laboratořích, na výrobních linkách i v běžných dílnách.

Analogová měřidla jsou vybavena ciferníkem a ručičkami podobně jako hodinky nebo stopky, čas však neměří. (Zdroj: Habilis Steel)

Číselníkové úchylkoměry se používají nejen samostatně, ale také v kombinaci s dalšími typy měřidel, jako jsou např. dutinoměry, tloušťkoměry, hloubkoměry a další. Díky těmto kombinacím lze snadno rozšířit možnosti využití mnohých měřidel. Úchylkoměry jsou také velmi často používány při výrobě zakázkových měřidel pro specifické aplikace, a to zejména v leteckém a automobilovém průmyslu.

Základní rozdělení úchylkoměrů

Hlavním principem základního úchylkoměru je přenos naměřeného lineárního pohybu měřicí hřídele či výkyvné páčky na rotační pohyb ručičkového ukazatele pomocí mechanické převodovky. Ukazatel se pak otočí na odpovídající hodnotu odchylky na kruhové stupnici.

Podle systému indikace naměřené hodnoty v základním pojetí rozdělujeme úchylkoměry na digitální a analogové. Stále častěji využívané digitální verze úchylkoměrů zobrazují naměřenou hodnotu na displeji přístroje.Tím je zabezpečen nejen jednoduchý odečet naměřených hodnot, ale také potřebné snížení chybovosti, neboť obsluha se nemusí orientovat v jemném dělení ciferníku analogového přístroje.

Digitál je „in“

Další výhodou digitální varianty je pak bezesporu možnost přenášet naměřená data do počítače, tabletu či mobilu. Takový úchylkoměr musí být vybaven vysílačem Bluetooth či Wi-Fi a spárován s kompatibilním přijímačem signálu.

Jednotlivé modely úchylkoměrů se od sebe liší především rozsahem a přesností, druhem převodu, rozměry číselníku a dále také doplňkovými funkcemi. Rozdíly jsou také v odolnosti použitých materiálů, přičemž existují i speciální nárazuvzdorné modely či modely s krytím až IP65 vhodné pro obzvlášť náročné provozy, kde se měřidlo dostává do přímého kontaktu s vibracemi, nárazy, prachem či kapalnými látkami. Typickým zástupcem úchylkoměrů odolných vůči prachu a vodě je např. typ Insize 2115, který je jedním z nejžádanějších ve své kategorii.

Stále populárnější digitální měřidla ukazují naměřenou hodnotu na displeji a zároveň ji mohou přenášet do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. (Zdroj: Habilis Steel)

Jak docílit co nejlepšího výsledku při měření

Základním předpokladem pro maximální přesnost měření je čistota zkoumaného předmětu i perfektní stav samotného úchylkoměru, který by neměl vykazovat známky znečištění, poškození ani koroze. Úchylkoměr je při měření většinou pevně umístěn ve stojánku či jiném držáku. Při kontrolním měření se přístroj nastaví na nulovou hodnotu a při dalších měřeních už zkoumáme jen odchylku od této nastavené hodnoty. Při sériové kontrole stejných předmětů je praktické nastavit si na okraji analogového ciferníku dvě toleranční zarážky, které vymezují velikost přípustné odchylky od požadovaných rozměrů. Tuto funkci umožňují i digitální verze úchylkoměrů.

U analogových přístrojů je důležité zkontrolovat i stav ciferníku a ukazatele, který se musí pohybovat plynule a nesmí být zkřivený nebo se dotýkat skla. Páčkové číselníkové úchylkoměry musejí mít dostatečně utažené rameno páčky.

Důležitá je také teplota měřených předmětů i okolního prostředí, která by se měla pohybovat kolem 20 °C.

V rámci popisu vybraných modelů jsou na stránkách e-shopu firmy Habilis Steel i produktová videa s doporučeními pro měření číselníkovými úchylkoměry Insize. (Zdroj: Insize)

Prodej, kalibraci měřidel, výrobu speciálních měřidel a další služby zajišťuje společnost Habilis Steel – distributor měřidel značky Insize pro Českou a Slovenskou republiku.
e-shopu je kompletní nabídka měřidel, k popisu vybraných modelů jsou připojena i produktová videa s doporučeními pro měření číselníkovými úchylkoměry.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit