Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Holandská inspirace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Holandská inspirace

Od vzniku Nizozemsko-české obchodní komory v roce 1993 se toho hodně změnilo. Dnes již společnosti nehledají jen praktickou pomoc v začátcích podnikání, ale stojí spíše o inspiraci, smysluplné kontakty a řešení nejrůznějších výzev a problémů.

V dnešní přelomové době, kdy exponenciálně roste téměř vše – populace, počet motorových vozidel, koncentrace CO2, úbytek ozonové vrstvy, spotřeba papíru i hnojiv, množství vyhynulých druhů – už není možné chápat obchod v tradičním pojetí. Nyní více než kdy jindy je třeba vytvářet společná řešení, abychom drželi na uzdě pokles genetické biodiverzity, biochemické toky, změny klimatu, změny v krajinotvorbě, okyselování oceánů a další čtyři planetární meze.

Nizozemci jsou tradičně vnímaní jako dobří obchodníci. Říká se o nich, že jsou přímočaří (což může někdy hraničit až s neomaleností) a snadno se s nimi navazuje obchodní spolupráce. Současně je Nizozemsko světovým lídrem v inovacích, například v cirkulární ekonomice.

V roce 2018 Nizozemsko předběhlo Švédsko a v současnosti obsadilo druhou příčku podle Global Innovation Index.

S aktivní podporou holandské vlády vedou Nizozemci v zavádění koncepce cirkulární ekonomiky do různých sektorů, a to prostřednictvím intervencí v oblasti spolupráce, znalostí a inovací, pobídek pro inteligentní trh, legislativy a regulace, či financování.Nizozemsko-česká obchodní komora si klade za cíl vytvořit udržitelný pozitivní dopad na prosperitu a blahobyt díky využití holandské kreativity (holandský design je světoznámý) a inovací. Za tím účelem propojujeme podniky se zkušenostmi, poznatky a vlivnými osobnostmi (influencery) a nabízíme jim konzultace, koučink a další služby.

Jsme tu, abychom poznali obchodní potřeby svých členů. Chceme do hloubky rozumět tomu, co dělají, čeho chtějí dosáhnout. Chceme znát jejich problémy a výzvy, protože jen tak jim můžeme pomoci najít řešení, které možná poskytuje jiný člen nebo výzkumné ústavy a univerzity, se kterými jsme v kontaktu.

Pokud nenalezneme řešení na první dobrou, je naším úkolem vytvořit takové podmínky, které to umožní v dalším kroku. Ať už vytvářením smysluplných kontaktů mezi členy a vzdělávacími ústavy, ale také influencery v podobě neziskových organizací, vládních institucí a celebrit, které nějakým způsobem podporují prosperitu a blahobyt.

Společně se svými členy, jako jsou ING Bank, Albert, NN, Shell, Business Lease, Philips, TMF Group, Athos Group a mnoho dalších, pořádáme akce, které vytvářejí prostor pro to, co je vždy klíčové: navazování smysluplných vztahů.
 
Hana Janišová

office@nlchamber.cz

Další články

Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: