Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Infračervené snímače v automatizaci
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Infračervené snímače v automatizaci

Snímače s infračerveným spektrem záření patří mezi nejužívanější a bezesporu nejvíce rozšířené senzory pro automatizaci výrobních linek, sériových přepravníků apod. Typickou aplikací je např. počítání výrobků na běžícím pásu, kontrola rozměrů výrobků či počítání otáček.

Mezi nejběžněji používané infračervené senzory patří senzory proximitní, zvané též difuzní. Princip těchto snímačů spočívá v přítomnosti nebo nepřítomnosti světla na přijímači. Tuto změnu způsobí buď přítomnost, nebo nepřítomnost objektu (snímaného předmětu) v ozařovacím poli snímače. Tato změna je zaznamenána na výstupu přepnutím výstupního členu (NPN/PNP nebo relé).
Difuzní senzor se skládá z vyhodnocovací a napájecí jednotky, vysílače a přijímače. Minimálně však vždy z vysílače a přijímače, které jsou umístěny do jednoho celku. Způsob, jakým jsou vysílač a přijímač vedle sebe umístěny, závisí na jejich určeném zorném poli dosahu. Výsledná charakteristika je tudíž vždy u každého typu odlišná.
Difuzní snímače firmy Infra srl., dodávané na český trh výhradně firmou Olympo controls, s. r. o., jsou nabízeny standardně s dosahy od 10 do 150 cm (max. 5 m).

Snímače v režimu závory

Mezi další velmi používané infračervené senzory patří řada tzv. snímačů v režimu závory. U těchto snímačů je nutné zdůraznit jejich výbornou detekci na dlouhé vzdálenosti a možnost použití ve znečištěném prostředí.
Dosahy senzorů v režimu závory jsou až do 50 m. Jedinou možnou nevýhodou těchto snímačů je jejich nutná montáž na obou stranách snímaného předmětu a s tím spojené nutné napájení těchto senzorů. V případech, kdy je nemožné oboustranné napájení, je ovšem možné použít snímače, které umožňují napájení vysílače lithiovým akumulátorem.

Reflexní senzory

Dalším způsobem automatizace výrobních linek a pásů pomocí infračerveného paprsku je použití senzoru reflexního - tedy principu odrazu paprsku od odrazky. Dosah reflexních senzorů je přes 10 m. Snadno se instalují a mají trochu lepší odolnost proti znečištění než snímače difuzní.
Stejně jako u typů proximitních jsou světelný zdroj a detektor v jednom celku. Rozdíl spočívá v tom, že odraz emitovaného světla je získán pomoci reflektoru - tedy odrazky. Detekce je založena na přerušení odraženého světelného svazku, ke kterému dojde, když objekt vnikne mezi vysílač a reflektor.
Při použití tzv. polarizačního filtru lze s těmito snímači detekovat i světlo vyzařujících nebo odrážejících se objektů. Je to umožněno tím, že reflektor posouvá fázový úhel světla o 90° a přijímač - fotocitlivý senzor - pak snímá pouze světlo odražené od odrazky. Mohou tedy být detekovány i objekty odrážející světlo, protože nemohou upravit světelné záření tak jako reflektor. Přesto, pokud je odrazový povrch objektu z "aktivního materiálu", může mít světelný svazek odražený tímto materiálem stejné vlastnosti jako z reflektoru. To je dáno schopnostmi molekul takového materiálu. Pro zamezení tohoto jevu se doporučuje vychýlit optickou osu (fotoelektrický senzor - reflektor) o 45° vzhledem ke snímanému povrchu.

Další články

Automatizace, regulace
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: