Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Jak se v automobilovém průmyslu zkosení u ozubených kol výrazněji dostává do centra zájmu, jsou téměř stejně důležitá i efektivní řešení pro ozubená kola ve velikostech pro nákladní automobily.

 
Pracovní prostor Gleason Genesis 400HCD

Nové tvarové frézování sražených hran nabízí významné výhody pro flexibilitu srážení hran, opakovatelnost procesu a snižování nákladů na stroje a nástroje.

Chamfer Contour Milling je kontinuálním procesem okružovacího frézování. Vytváří zkosení podél okraje hrany ozubeného kola tím způsobem, že rotace okružovací frézy a obrobku je synchronizována, okružovací fréza podél hrany frézuje zkosení s požadovanými vlastnostmi. Proces využívá hvězdicovitou frézu se dvěma až čtyřmi standardizovanými, vyměnitelnými břitovými destičkami z tvrdokovu.

 Fréza se vsazenými zuby s břitovými destičkami z tvrdokovu pro flexibilní a hospodárné srážení hran

Technologie Chamfer Contour Milling vytváří frézovací dráhu, která obíhá geometrii ozubení z vnější strany obrobku. Při generování dráhy obrobku je využíváno všech šesti os v jednotce na srážení hran. Výsledkem je sražená hrana požadovaných vlastností. Jelikož je obráběna každá hrana zubu zvlášť, velikost a úhel sražené hrany závisí na pohybech stroje, nikoliv na konstrukci nástrojů, je tento proces velmi univerzální. Téměř celá pracovní oblast stroje až do modulu 8 mm může být pokryta jen několika málo břitovými destičkami z tvrdokovu. Proces umožňuje obrábění široké škály ozubených kol různých velikostí, tvarů a různých požadavků, pokud jde o sražení hran, s využitím relativně malého počtu standardních nástrojů.

Vzhledem k velikosti frézy je nezbytný určitý odstup pod průměrem ozubeného kola u paty zubů, aby se zabránilo kolizi. Tento nezbytný odstup závisí na úhlu sražené hrany, požadavcích na sražení hrany u paty a na průměru nástroje. Kvůli tomu je možné docílit procesem Chamfer Contour Milling nejlepších výsledků u obrobků ve tvaru kotouče nebo hřídelových tvarů s jistým odstupem mezi průměrem ozubeného kola u paty zubů a hřídelí.

Frézka pro Chamfer Contour Milling

Zatímco se srážení hran pomocí okružovací frézy na obráběcích strojích na frézování kuželových ozubených kol úspěšně využívá již delší dobu, je na novém obráběcím stroji na odvalovací frézování Gleason Genesis 400HCD metoda srážení hran pro čelní soukolí použita poprvé. Volitelná Chamfer Contour Milling stanice umístěná pod úhlem 90 stupňů vůči pracovnímu prostoru umožňuje paralelní odvalovací frézování a srážení hran v zájmu zvýšení produktivity. Kruhový podavač se čtyřmi stanicemi dopravuje obrobky z centrální pracovní stanice stroje ke stanici na srážení hran a dále na pozici pro nakládku a vykládku. Nový uživatelský software umožňuje snadnou a rychlou fázi zaučení v zájmu hladkého provozu.


Proces Chamfer Contour Milling paralelně s frézováním ozubených kol na Gleason Genesis 400HCD neprodlužuje čas cyklu.

Genesis 400HCD je optimalizován na obrábění za sucha, je možné ho však volitelně nakonfigurovat pro obrábění za mokra. Rychlosti frézovací hlavy a vřetene nástroje umožňují použití nejnovějších nástrojových materiálů jako G50, nebo dokonce G90 s povrstvením AlCroNite Pro pro vysoce výkonné obrábění.

Dimenzování stroje pro odvalovací frézování za sucha vyžaduje, aby proces srážení hran mohl bez omezení probíhat za sucha. Chamfer Contour Milling je proces, při kterém se flexibilita, nízká cena a vysoká životnost nástrojů dokonale přizpůsobují suchému obrábění.

Shrnutí

Výrobci dnes mají k dispozici mnoho integrovaných a automatizovaných možností srážení hran a odstraňování otřepů. Ať už jde o osvědčenou odvalovací metodu pro odstranění otřepů, nebo o nový Chamfer Contour Milling proces. Co je ještě lepší, Gleason vyladí odvalovací frézování a srážení hran optimálně pro každou aplikaci – od malých pastorků, které jsou produkovány v nejkratším možném taktu, přes kola a hřídele v konvenčních manuálních nebo automatických převodovkách, ozubení v převodovkách pro elektrické pohony až po ozubená kola ve velikosti pro nákladní automobily nebo jim velikostně odpovídající ozubená kola v průmyslových převodovkách. U společnosti Gleason získáte kompletní řešení složené ze stroje, procesního know-how, upínacích prostředků a nástrojů.

Gleason

Gottfried Klein

michal@churavy.cz

Další články

Automobilový průmysl
Výzkum/ vývoj
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: