Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 2. díl: Řídit nebo vést - komunikace v týmech
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 2. díl: Řídit nebo vést - komunikace v týmech

O správném nastavení manažera z pohledu řízení se vedou dlouholeté spory. Je opravdu rozdíl ve slovech řídit a vést? Je pro zaměstnance důležité vědět, zda je řízen nebo veden a jak pozná rozdíl? Klíčem k úspěchu je efektivní komunikace, a pokud se podíváme ještě dál, mluvíme o efektivní komunikace v týmech. V druhém dílu seriálu Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců na to půjdeme trochu od lesa a dáme prostor i inspirujícímu přístupu z praxe.

Nejdříve trochu teorie: slovo komunikace (z lat. communicare) znamená sdílet, radit se; a současně z latinského slova communis také společný. Původní význam slova tým (z angl. team) je spřežení, skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitého cíle, což je možné jen při spolupráci všech jednotlivých členů.


Miroslav Čáslavský, lektor, mentor a konzultant spolupracující s MgC Group. „Ověřuji si nejpodstatnější význam toho, co dělám – zavádění změn, snaha zlepšovat, podporuji akce a aktivity, dávám smysl rozvoji funkčních vztahů a hledám proč. Podporuji otevřenost, slušnost, umění vážit si práce své a lidí kolem.“ (Zdroj: MgC Group)

Tedy společně sdílet, radit se, plnit úkol, dosáhnout cíle, spolupracovat – to je to podstatné, co vyjadřuje slovní spojení komunikace v týmech.

Jsme si jisti, že vždy sdělíme přesně to, co jsme měli na mysli? Jak často se nám stane, že výsledek, na kterém jsme pracovali, nedopadl tak, jak jsme očekávali? Důležitý je obsah sdělení, důvody proč, forma podání, správné načasování, s kým problém řešíme, kdo odpovídá, jaké jsou zkušenosti s danou problematikou atd. Podstatné je však ještě něco jiného – jaké mají zúčastnění vztahy, jak moc jim jde o „to společné“, tedy jaká je jejich příslušnost k firmě. A jsme u firemní kultury.

Příklad z praxe

O názor a zkušenosti na téma komunikace v týmech, komunikace ve firmě a firemní kultura se s námi podělil Ing. Radovan Havlín, jednatel a spolumajitel společnosti Toors CZ, která vyrábí průmyslová a garážová vrata a dodává je do celé Evropy.

Radovane, jaká jste vlastně firma?

Snažíme se být společností, která se opírá o týmy lidí, jež dělají svoji práci zodpovědně. Naše firemní kultura je založena na zodpovědnosti a otevřené komunikaci. Odpovědnost k sobě samému a také k ostatním členům týmu následně přináší svobodu. Snažíme se být „svobodnou firmou“, tzn. že se snažíme dávat lidem co nejvíce prostoru. Jsem přesvědčen, že svobodný může být pouze ten, kdo je zodpovědný. Proto je také pro nás velmi důležité otevřeně hovořit o tom, kde se právě firma nachází, jak se jí daří, nebo nedaří, a jaké jsou budoucí plány.

Naše strojírenská výroba je relativně těžká, a přesto zde pracuje ve výrobním týmu téměř polovina žen. Dosáhli jsme toho díky tomu, že jsme zkrátili produkční dobu výrobních linek tak, aby to vyhovovalo zaměstnancům, resp. zaměstnankyním. Ukázalo se, že ženy, kterým jsme dali možnost začínat pracovní směnu v sedm hodin ráno namísto v šest (proto, aby měly ráno čas na své děti), umějí dosáhnout stejného objemu výroby za sedm hodin jako původní mužská směna za standardních osm hodin. Vše mohlo proběhnout díky postoji mistrů ve výrobě, rozhodli se svobodně a společně přijali odpovědnost za navržené řešení. Že to bylo řešení velmi dobré, potvrzuje téměř nulová fluktuace v těchto ženských týmech.

Jedním z pilířů naší firemní kultury je také tzv. výchova k nástupnictví, říkáme tomu kultura nástupnictví – tzn. „já jsem tak dobrý, jak dobré nástupce si vychovám“. Platí to pro každou roli v naší společnosti.

Vy jste se se svým společníkem Ing. Ivo Luňákem označili za tzv. „umožňovače“ a „poňoukače“ – co to pro vás znamená?

V první řadě vytvářet prostředí, kde se lidem bude jejich práce dělat dobře. Ale také hledat překážky a odstraňovat je, aby zaměstnanci mohli vykonávat svoji práci. Neříkáme jim, co mají dělat, ale proč to mají dělat. Výsledkem téhle spolupráce nebo říkejme souhry není jenom dobrý výsledek, ale i dobrá nálada. Když je dobrá nálada, pociťuje to i zákazník.


Jak tedy komunikujete uvnitř firmy?


S jistou dávkou nadsázky odpovídá můj společník i já na dotazy zaměstnanců nebo návštěv: „Já nevím, já jsem zde pouze ředitel.“ Vede to k tomu, aby lidé sami přijímali možnost přebírat odpovědnost společně s pravomocí. Samozřejmě to neplatí plošně na každého.

Budeme-li hovořit o komunikaci a odpovědnosti v týmech, musíme začít u tvorby budgetů. U nás je tvoříme zdola. Každý tým na svoji zodpovědnost postaví budget (tzn. co mohou, zvládnou a chtějí), vše se následně konsoliduje v management týmu, z toho vyplynou cíle a úkoly na příští období.
 

Pokud bychom lidem nenaslouchali a otevřeně s nimi nehovořili, nikdy by se nám nepodařilo vybudovat takové týmy, jaké máme. Snažíme se, aby lidé nejen dostávali odpovědi, ale aby se je také sami snažili nacházet.

Změna není možná bez komunikace

Je skvělé, že existují společnosti jako Toors a majitelé jako Radovan Havlín a Ivo Luňák. U těch, kteří rozhodují, to začíná. Když hovořím s manažery a majiteli společností o podobných situacích, používám převzaté vyjádření „láhev má úzké místo také nahoře“.
 

Existuje mnoho těch, kteří chtěli změny, ale myšlenku buď dlouhodobě neprosadili, nebo neudrželi svoje nasazení. Většinou je unavil nezájem ostatních o cokoliv nového, přestože se negativní situace opakují. Poznal jsem mnohonásobně více těch (především manažerů), kteří o změnu nestáli, pro které není dlouhodobě důležité, jak dopadne výsledek, pokud to neohrozí jejich pozici nebo odměnu. Součástí komunikace je i naslouchání, což se mnohdy neděje tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.
 

Změna aktuálního stavu je příležitost. Změna není možná bez otevřené komunikace, osobní odpovědnosti, funkčních týmů a pozitivních příkladů.
 


Další tipy a triky týkající se týmové komunikace naleznete zde.


prunerova@mgcgroup.cz

https://mgcgroup.cz/

www.toors.cz

Další články

Management a řízení
Všeobecné strojírenství
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: