Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 4. díl: Kde začíná firemní kultura
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 4. díl: Kde začíná firemní kultura

Firemní kultura je něco jako vzduch, který se ve firmě dýchá. Základní otázky typu - Dýchá se mi zde dobře? Jsem spokojený? Jsem rád, že zde pracuji? Jsem hrdý na to, co a kde dělám? - jsou součástí bytí každého zaměstnance. Nebo by tomu tak mělo být. Je to o atmosféře, která ve firmě panuje.

Úspěch firmy je dnes určován nejenom inovacemi, precizními procesy, vysokou kvalitou, ale především kvalitou vztahů. Ty vytváříme úrovní a formou komunikace. Pokud hlásáme hodnoty, a přitom je realita jiná nebo ji lidé vidí jinou optikou, nebude to dlouhodobě dobře fungovat. A deklarovaná firemní kultura je pak jen plakát.

Firemní kultura společnosti není permanentně vnímána pouze zaměstnanci, ale také partnery. Vnímání hodnot a nastavení vztahů vůči zákazníkům a dodavatelům je stejně důležité, jako jsou vztahy vlastních lidí. Velmi to totiž ovlivňuje trvalost vazeb a celkovou úspěšnost podnikání. 

„Firemní kultura je u nás zřejmá již na recepci. Začíná u každého z nás, v osobní zodpovědnosti.“ Barbara Hermann, společnost Hermle. (Zdroj: Hermle)

Příklad z praxe

Pohovořili jsme o tomto tématu s Barbarou Hermann ze společnosti Hermle, která je špičkovým evropským dodavatelem technologií specializovaných na pětiosé obrábění.

Barbaro, kde začíná firemní kultura ve vaší společnosti?

Firemní kultura je u nás zřejmá a vnímatelná již na recepci. Začíná u každého z nás, v osobní odpovědnosti. Je to vlastně kvalita daná vnímáním a odpovědností k zákazníkům, partnerům, vlastním zaměstnancům a podpořená jejich vzájemnými vztahy. Důležitý je i skvělý produkt, na který jsou naši zaměstnanci náležitě hrdí. Také tradice firmy je podstatná.

Kde a jak se nejvíce projevuje vaše firemní kultura navenek?

Především v komunikaci a ve spolehlivosti. Požadavky zákazníků bereme vždy vážně. Základem je férový přístup k zákazníkům, dodavatelům, partnerům a zaměstnancům bez rozdílu. Mottem naší firemní kultury jsou dlouhodobé partnerské vztahy.

Příkladem je i každoroční Open House, kdy našim partnerům představujeme v našem technologickém a školicím centru ve výrobním závodě v Gosheimu v jižním Německu inovační výrobní programy. Návštěvníci procházejí kompletním výrobním programem, dostávají veškeré detailní informace o procesu výroby a servisních aktivitách. Dochází tak k přirozenému sdílení a vzájemnému obohacování se o zkušenosti. Otevřenost je dalším parametrem úrovně naší kultury.

Nedílnou součástí naší kultury je také důraz na kvalitní a spolehlivý servis. Je dán soustavou aktivit od odbornosti servisních techniků, rychlé komunikace chybových hlášení, plánování preventivních a jiných aktivit až po spolehlivost partnerů zajišťujících dopravu. V okamžiku, kdy dojde na servisní zásah, probíhá nejenom detailní diagnostika na dálku, rychlá přítomnost technika, ale zároveň je odesílán servisní balík potenciálních dílů, tzn. dílů, které by mohly s prováděnou opravou souviset; nepoužité díly jsou odesílány zpět na náklady naší společnosti. Tento postup výrazně eliminuje reakční čas do úplného vyřešení závady. Náš individuální přístup k zákazníkům, k jejich požadavkům či problémům je pro naši firemní kulturu určující.

Staráme se také naše budoucí generace. Ve vlastním výukovém a učňovském středisku si ročně v různých oborech vychováváme nové zaměstnance a zajišťujeme si tak špičkový tým. Například nový servisní technik stráví až šest měsíců ve výrobním procesu. Od nás lidé neodcházejí za lepším, ale zůstávají celoživotně.

Firma se stará o své zaměstnance i v těžkých dobách. V časech oslabení konjunktury jsme nepropustili jediného zaměstnance. To také proto, že velmi aktivně a smysluplně pracujeme s fondem pracovní doby, což podporuje udržitelnost pracovních míst. Systém tzv. dýchající společnosti umožňuje zaměstnancům naplnit svá přesčasová konta a ta pak postupně využívat. Přesčasové konto funguje trvale, celoživotně. Lidé to respektují, berou to jako samozřejmost a jsou vděční za jistotu, kterou jim společnost poskytuje.

Barbaro, velmi vám děkuji za náhled do vaší firemní kultury.


Pokud zaměstnanci vnímají takovéto skutečnosti ve vazbě k firemním partnerům i zaměstnancům, je to ten nejlepší příklad, který můžeme svému okolí dávat. Vzory jsou to, co nás ovlivňuje nejvíce. V dobře fungující firemní kultuře chtějí lidé zůstávat, a to i ti schopní. Pro ty nové je pak taková firma atraktivní a noví lidé v ní chtějí pracovat.

Další tipy a triky týkající se firemní kultury naleznete v seriálu MgC Group.

Magdaléna Prunerová

https://mgcgroup.cz/

Další články

Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: