Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Investice firem do Průmyslu 4.0
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Hlavní motivací pro zavádění prvků Průmyslu 4.0 je uspět do budoucna, a to i ve vztahu ke konkurenci. Získat náskok před konkurenty chce díky Průmyslu 4.0 přes polovina dotázaných, držet krok s konkurencí, a zachovat si tak současnou pozici na trhu, chce neceká třetina oslovených firem.


Svaz průmyslu představil výsledky realizovaného výzkumu týkající se připravenosti firem na digitální transformaci. Z výsledků bylo zřejmé, že Průmysl 4.0 již v českých firmách zdomácněl. Více než třetina ze 105 dotazovaných firem ve svých firemních strategiích s pojmem Průmysl 4.0 pracuje; u velkých firem je to dokonce polovina. Dalších 38 % firem sice tento pojem oficiálně nepoužívá, ale ví, že jejich projekty do konceptu Průmysl 4.0 zapadají. To je případ především malých (50 %) a středních (38 %) firem. Jen 12 % podniků do prvků Průmyslu 4.0 neinvestuje.


Tuzemské firmy si jsou vědomy výhod, které jim digitalizace, komunikace mezi systémy a zařízeními, a tok dat firmou v reálném čase přináší. „Dvě třetiny respondentů uvedly, že se do investic do prvků Průmyslu 4.0 pustila, protože je to pro jejich budoucnost důležité. Je poměrně překvapivé, že jen 8,6 % firem pociťuje vnější tlak na zavádění aplikací Průmyslu 4.0, ať už je to od mateřských společností, nebo od odběratelů,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu. Obecně se uvádí, že právě velké firmy, především z automobilového průmyslu, by měly své dodavatele do digitální transformace tlačit. Průzkum ukázal, že implementaci principů konceptu Průmysl 4.0 zatím chybí strategický přístup. „Digitální strategii má zpracovanou pouze 36 % firem, a ve většině realizovaných projektů se tak zřejmě jedná spíše o nesystematickou implementaci izolovaných dílčích řešení. Nadále se potvrzuje, že větší podporu pro pochopení přínosů digitálních technologií a pro jejich následné zavádění potřebují především malé a střední firmy,“ uvádí Eduard Palíšek, člen představenstva SP ČR a generální ředitel Siemens ČR.

Vzdělávání je klíčové

Firmy se při zavádění prvků Průmyslu 4.0 neobejdou bez vzdělaných zaměstnanců. Uvědomuje si to přes 40 % dotázaných podniků. Ty už buď investují do vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitalizace, nebo připravují koncepci rozvoje zaměstnanců. Aktivnější jsou velké firmy, z nichž více než polovina již zaměstnance školí nebo vzdělávání připravuje. Stejný podíl (polovina), ale malých a středních firem, naopak digitální dovednosti pracovníků zatím neřeší.

Důvody investic

Nejčastěji firmy investují do prvků Průmyslu 4.0 kvůli zvýšení produktivity na zaměstnance (56,2 %), snižování jednotkových nákladů (43,8 %) a optimalizaci využití výrobních kapacit (41 %). U velkých firem převládá motiv snižování nákladů. Malé a střední firmy se snaží investicemi do digitální transformace hlavně zvyšovat produktivitu. Dosavadní zkušenosti firem ukazují, že se většinou jejich očekávání spojená s těmito investicemi úplně nebo alespoň částečně splnila.

Digitální zralost

I když tuzemské podniky s prvky Průmyslu 4.0 už pracují, pořád nejsou dostatečně připraveny na jejich rychlé a masové zavádění. Pro práci s daty využívají standardní IT systémy pro řízení výroby a běžné databázové systémy. Umělou inteligenci či strojové učení pro analýzu dat z firmy a jejího okolí používá necelá čtvrtina respondentů. „Digitální zralost firem jsme hodnotili už od roku 2016. Z výsledků nynějšího průzkumu je vidět zlepšení u všech velikostí firem. Stále ale jen minimum firem využívá takzvaná datová jezera a stále se orientuje na práci s klasickými soubory a databázemi,“ říká Jiří Holoubek.

Firemní bezpečnostní systémy nejsou připraveny na rychlé zavádění nových digitálních technologií (Zdroj: SP ČR, průzkum 2019)

Patrně největší brzdou pro rychlé zavádění nových technologií jsou systémy, které firmy používají pro zajištění své kybernetické bezpečnosti. Jen 23 % respondentů uvedlo, že jejich ochrana před kyberhrozbami je natolik pružná, že jim dovolí ihned integrovat nové digitální technologie. Přičemž situace je nejlepší ve velkých firmách.

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnil v červenci a srpnu 2019. Zúčastnilo se ho 105 firem z hlavních odvětví českého průmyslu. Firmy ze zpracovatelského průmyslu byly zastoupeny z 59 %. Na otázky odpovědělo 50 velkých firem s více než 250 zaměstnanci, 31 středních firem, které mají od 50 do 250 zaměstnanců, a 24 malých firem s méně než 50 zaměstnanci.

 

CzechTrade Dusseldorf

Mgr. Adam Jareš

adam.jares@czechtrade.cz

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Výzkum/ vývoj
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: