Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Města chytrá i odolná
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - Města chytrá i odolná

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Problematika chytrých a odolných měst (Smart Resilient Cities) se snaží vhodně využívat moderních technologií, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov atd.) s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života občanů a odolnost proti globálním klimatickým změnám, přírodním katastrofám, sociálním nepokojům, teroristickým útokům, ale i kybernetickým atakům či výpadkům elektrické energie. A to vše na základě věrohodných dat, informací a znalostí.

Chytrá řešení koordinovaně usilují o minimalizaci použitých zdrojů (voda, plyn, elektrická energie, zábor země) a o maximální efektivitu stávajících městských infrastruktur (dopravní síť, energetická síť atd.). Z technického hlediska má každý prvek městského ekosystému svoji inteligenci, ať jde o lavičky, popelnice, veřejné osvětlení, dopravní prostředky atd. Teprve když dojde k jejich vzájemnému propojení, které musí být napříč všemi sektory, můžeme hovořit o chytrém městě. Toto propojení generuje velké množství online dat (big data), která jsou základem digitálního dvojčete města (digital twin city). Díky těmto znalostem lze ve virtuálním prostředí modelovat různé scénáře a efektivně dané město řídit. Nejde pouze o kvalitnější prevenci na základě lepšího porozumění dílčím procesům, ale i o lepší optimalizaci zásahů v případě vzniku mimořádných událostí.

Prof. Miroslav Svítek (Zdroj: Czech Smart City Cluster)

V tomto pojetí je oblast chytrých a odolných měst komplexním oborem, který není možno pokrýt jedním odborníkem ani jednou jakkoli velkou firmou. Je nutná kooperace mezi jednotlivými profesemi, která vyžaduje vzájemné pochopení různých úhlů pohledu. Jinak se na město dívá architekt, informatik, právník, ekonom, stavař atd. Chytrost spočívá i v tom, že si všichni uvědomí, že společně toho dosáhnou více. Chytrá (smart) řešení musí ve svém důsledku činit naše města humánnějšími, a ne pouze technologicky pokročilými.

Miroslav Svítek 

Další články

Inovace
Stavebnictví & Strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: