Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Nedostatek technických pracovníků?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - Nedostatek technických pracovníků?

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

V poslední době opakovaně slyšíme snad již ve všech odvětvích národního hospodářství zprávy o nedostatku pracovníků. Nedostatek se netýká jen specifických a sofistikovaných oborů, jak tomu bylo v minulosti. Připomeňme si období, kdy se horečně sháněli finanční ředitelé či specialisté na inform2600ační technologie. Nynější nedostatek pracovníků je nejvíce pociťován v technických oborech. Jistě, nedostatek pracovníků je kritický také ve zdravotnictví či školství, ale je třeba si připomenout, že rozvinuté technické obory jsou základní podmínkou a nositelem průmyslového rozvoje a ekonomického růstu.


Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.


Právě rostoucí intenzita a objem průmyslových aktivit prakticky vyčerpaly extenzivní možnosti na trhu práce. Firmy a výrobci se dnes musí o potřebné pracovníky přetahovat a jejich nedostatek vede až k omezování některých jejich aktivit. Ale počet potřebných pracovníků nelze doplnit a nahradit okamžitě. Máme sice rozvinuté univerzitní technické školství, ale nižší stupně, zejména učňovské školství, již mají své vleklé problémy.

Faktorů pro tento stav je jistě více, ale bezesporu se na tom podílelo nedocenění technických oborů v minulých dvou desetiletích, kdy řada technických pracovníků byla nucena přecházet do jiných zaměstnání, ale také snižující se podíl absolventů technických škol. Nelze si odpustit poznámku o nedomyšleném zrušení povinné maturity z matematiky, což de facto vyloučilo značnou část maturantů byť jenom uvažovat o dalším technicky orientovaném vzdělávání. Náprava v tomto směru bude časově náročná a pouze postupná. Je logické, že se zde budou také více uplatňovat zahraniční specialisté.

Nastupující iniciativa Průmysl 4.0 se tedy musí s existující situací na trhu technických pracovníků vypořádat. Již nebude takový tlak na počty potřebných pracovníků, ale na jejich kvalifikaci a schopnost pružně se orientovat v nových pracovních podmínkách s převažující mírou robotizace a informačních/datových technologií. Proto je třeba rychle reagovat zejména z pozice technických vysokých škol. Jejich absolventi budou zárukou, že tato iniciativa nezapadne a bude stěžejním faktorem dalšího ekonomického a společenského rozvoje.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., soukromý konzultant

dolezalj2014@gmail.com

Další články

Management a řízení
Vzdělávání a školství
Legislativa, nařízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: