Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Nové trendy ve strojírenství
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Průmysl 4.0

Inženýrská akademie ČR - Nové trendy ve strojírenství

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Nová témata jako Digitalizace, Průmysl 4.0 či k přírodě šetrnější technologie ovlivňují vývoj nových výrobků, což se projevuje tím, že dochází k hledání inovativních řešení zajišťujících komunikaci výrobků s okolím a vzájemně, snížení emisí, řízenou údržbu a snížení neproduktivních časů, a tím vyšší přidanou hodnotu výrobku.
Tato řešení dokumentují kvalitu výrobního procesu a umožňují jej lépe řídit. U hutnících strojů jsou to informace o poloze stroje, tuhosti povrchu, počtu průjezdů jedním místem a parametrech, jako jsou frekvence a amplituda hutnícího válce po dráze chodu stroje.

Aktuálním tématem je i plnění emisních norem, stroje již plní normu Stage IV nebo Stage V podle evropské legislativy. Nově je pojímaná oblast funkční bezpečnosti strojů, jsou prováděny bezpečnostní analýzy rizik, implementovány bezpečnostní funkce a výrobce prokazuje shodu i v této oblasti.

Stavební stroj dneška je mechatronický systém plný řídicích jednotek a softwaru. Existují stroje pro tzv. bezemisní zóny, založené na elektrických či hybridních pohonech. Proto rostou nároky na vývojáře a sledování změn v legislativě cílových trhů (EU, USA…), kterých je relativní nedostatek.


Jednou z vhodných cest posilování vývoje je podpora studentů středních a vysokých škol formou aktivní spolupráce ve studentských kancelářích, propojující studijní poznatky s reálnou prací na konkrétních projektech. Průmyslové podniky mohou aktivně sestavovat specializované skupiny z vlastních vývojářů a vývojářů z akademické půdy. Spolupráce přináší uplatnitelné výstupy výhodné pro obě strany. Studenti a školy či akademická pracoviště získávají praktické zkušenosti a průmyslový partner rychleji vyvíjí a omezuje riziko zkoumání slepých cest díky přístupu k lepším informacím z aplikovaného výzkumu. Přínosem je rovněž studenty získaná zkušenost z práce v mezinárodních vývojových týmech, která rozvíjí jazykové a komunikační znalosti v průběhu realizace projektů. Pokud by takto vznikla „řetězová“ reakce spojení výzkumu s praxí, nemám obavy o inovační konkurenceschopnost České republiky.

Ammann Czech Republic 

Ing. Petr Váradi

Další články

Průmysl 4.0

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: