Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Optimální řešení pro dokonalé projekty
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - Optimální řešení pro dokonalé projekty

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Jednou ze sekcí IA ČR je i sekce stavební. A protože jejím posláním je podpora technických disciplín, technického rozvoje a výzkumu, snažíme se v naší sekci využít znalostí, zkušeností a profesionality našich členů. Ti pomáhají nalézat optimální technická řešení, vedoucí k dokonalým projektům, navrhují výběr nejvhodnějších variant a uplatňují moderní technologie v inženýrském stavitelství. Ve stavební sekci pracují v současné době více než tři desítky stavařů. Za poslední roky jsme zpracovali desítky expertních posudků, změn projektů, které vedly k úsporám ve stavebních nákladech, jejich progresivitě, a často příznivě ovlivnily zkrácení lhůt výstavby.

K těm nejzdařilejším aktivitám v této oblasti rozhodně patří řešení rekonstrukce a rozšíření obloukového mostu Šmejkalka na dálnici D1, jehož stavba pochází z období první republiky. Námi navržené řešení přineslo nejen zachování stávajícího železobetonového oblouku, ale i úsporu finančních nákladů o více než 160 milionů korun. Dalším naším úspěšným projektem byl návrh mostní estakády na jižním obchvatu Plzně v délce přes jeden kilometr. Tento projekt jsme zpracovali pro plzeňské Ředitelství silnic a dálnic. Navrhli jsme optimalizaci velkých mostů na stavbě 511 pražského vnějšího silničního okruhu. Na téže stavbě jsme zpracovali studii na snížení hluku u připravovaných staveb tunelů Dubeč a Na Vysoké. Tato problematika je nám blízká, protože se jí zabýváme v grantu Eliminace hlukových zátěží městských tunelů, který bude letos ukončen. Připravujeme i další grant řešící problematiku konstrukce ekochodů pro dočasnou migraci zvěře na dopravních stavbách.

Zajímavá byla práce na návrhu opravy podzemních garáží u Národního divadla. Zde byla navržena moderní metoda využití drátkobetonu a úpravy kotvení Vinšových hlavic, aby se předešlo destrukčním pracím navrženým v původním projektu. Náš projekt byl zpracován pro Ministerstvo kultury České republiky.

Podobných plánů je celá řada. Proto je důležité, že existuje pracovní skupina IA ČR připravená pomoci všem organizacím a útvarům, které mají zájem, aby jimi připravované projekty byly co nejúspěšnější.


„K nejzdařilejším aktivitám patří řešení rekonstrukce a rozšíření obloukového mostu Šmejkalka na dálnici D1,“ je přesvědčen Vladimír Brejcha.

(Zdroj: archiv autora)

Vladimír Brejcha
 

 

Další články

Inovace
Stavebnictví & Strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: