Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - V hlavní roli technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - V hlavní roli technologie

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Rychlý nástup a rozvoj nových technologií se pro firmy stává ve stále větší míře jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěch či neúspěch na trhu, a to z celé řady důvodů. Nové technologie, zejména nové informační a komunikační technologie, jsou základem nejen pro vývoj nových produktů a služeb, ale ovlivňují i veškeré podnikatelské procesy. Důležitý je i faktor času, implementace nových technologií začíná být nikoliv konkurenční výhodou, ale často pouze nezbytností, bez které je úspěch na současném trhu jen utopií.

Moderní technologie se staly kritickým faktorem pro efektivní komunikaci se zákazníky i firemními partnery, a zejména malým a středním firmám umožňují vstup a obsluhu geograficky vzdálenějších trhů. Technologie hrají důležitou roli při hledání nových, zejména zahraničních, partnerů a při budování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Efektivní komunikace s novými i existujícími zákazníky, včetně využití nových marketingových nástrojů a sociálních sítí, pak posiluje vzájemnou důvěru a umožňuje získání zpětné vazby na nabízené produkty, se kterou poté může firma dál pracovat.

Stále se zrychlující technologický vývoj, zvláště v oblasti informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a elektroniky, ovlivňuje nejen výrobní firmy, ale také služby v bankovním sektoru, maloobchodním prodeji nebo ve vzdělávání. Zaměříme-li se na změny ve výrobním sektoru, rozvoj a stále větší využití vysokorychlostního internetu, citlivých senzorů, internetu věcí či umělé inteligence vyžadují větší pozornost nejen vlastníků či manažerů firem, ale také například veřejné správy a vzdělávacích institucí, jejichž práce je s průmyslovým sektorem spjatá.

Tempo zavádění výše zmíněných změn ve firmách se stále zrychluje a jejich dopady jsou také stále významnější. Technologické nástroje jako cloud computing, blockchain, strojové učení, big data, automatizace procesů či prediktivní analytika a jejich integrace do podnikových procesů jsou dnes v mnoha případech standardem a podněcují další digitální transformaci firem a jejich řízení. Nicméně, široké zapojení informačních a komunikačních technologií a sběr a zpracovávání stále většího množství dat má ještě jeden důsledek, a to nutnost snižovat či eliminovat kyberrizika a implementovat nástroje kyberbezpečnosti a jejího zajištění, protože škody mohou být velmi vysoké.

To vše klade extrémní nároky nejen na nově vznikající firmy, ale také na další rozvoj již existujících podniků zvyšujících svoji konkurenceschopnost. Situace je ještě ztížena vysokou potřebou technických pracovníků s novými znalostmi a kompetencemi, kterých je na pracovním trhu nedostatek, a nevyrovnanou kvalitou externího poradenství založeného na technických znalostech a interdisciplinárním přístupu.

Ing. Petr Hladík / Technologické centrum AV ČR

Další články

Inovace
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: