Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Výzkumná spolupráce v oblasti jaderné energetiky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Inovace Výzkum/ vývoj

Inženýrská akademie ČR - Výzkumná spolupráce v oblasti jaderné energetiky

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Díky projektu SUSEN získala Česká republika pokročilou experimentální infrastrukturu pro oblast jaderné energetiky, která je svou komplexností unikátní nejen v Evropě. Centrum výzkumu Řež, které platformu SUSEN provozuje, využívá s výhodou také synergií s výzkumnou infrastrukturou reaktorů LVR15 a LR0.


Milan Patrik (Zdroj: Archiv autora)

Experimentální technologie jsou zde využívány především k výzkumu a vývoji materiálů a technologií pokročilých reaktorových systémů 4. generace a fúzních reaktorů, nicméně lze je s výhodou využít také pro výzkumnou podporu současných generací jaderných elektráren s cílem udržování vysoké úrovně bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nově vzniklá vědecko-výzkumná základna představuje rovněž mimořádnou příležitost pro odborný rozvoj výzkumných pracovníků a dává možnost udržet i dále rozvíjet kompetence v jaderné energetice a dalších technologických oblastech, přičemž jednotlivé experimentální technologie mohou být za stanovených podmínek využívány výzkumnými týmy jak z České republiky, tak i ze zahraničí v rámci přístupu „open access“.
Komplexnost infrastruktury a existující know-how významně posílilo možnosti výzkumné komunity pro účast v mezinárodních projektech jaderné energetiky. Pracovníci CVŘ jsou dnes vyhledávanými partnery a koordinátory projektů, organizovaných např. v rámci H2020 Euratom v oblasti štěpení i fúze. Příkladem těchto aktivit je spolupráce v oblasti vývoje SMR, vývoje rychlých plynem chlazených reaktorů, výzkumu materiálů a chladicích médií pokročilých jaderných technologií, výzkumu v oblasti bezpečnosti provozu a dlouhodobé životnosti stávajících jaderných reaktorů, výzkumu v oblasti zpracování radioaktivních odpadů nebo účast na řešení řady pracovních balíčků projektu EUROfusion pro přípravu fúzní technologie DEMO.
Velmi přínosnou je účast v mezinárodních pracovních skupinách OECD/NEA, SNETP/NUGENIA, ESNII a NC2I, dále např. v joint programu jaderných materiálů EERA JPNM, v aktivitách konsorcia V4G4 na vývoji demonstrátoru reaktoru GFR nebo v pracovních skupinách přípravy provozu a experimentálních programů nově budovaného reaktoru JHR. Významná je také spolupráce s organizací Fusion for Energy v oblasti ověřování vlastností panelů první stěny fúzního reaktoru ITER.

Výzkumná spolupráce probíhá také s řadou institucí mimo EU. S japonskými partnery se jedná např. o spolupráci a experimentální podporu v oblasti výzkumu chování materiálů během těžkých havárií nebo v radiačním zatížení. Unikátní experimenty prováděné při vysokých teplotách umožňuje použití technologie „studeného kelímku“, kterou CVŘ disponuje.
Zajímavá je také spolupráce s národními laboratořemi v USA, a to zejména v oblasti vývoje pokročilých reaktorových technologií na bázi roztavených solí, která probíhá pod záštitou memoranda o spolupráci mezi MPO a US DoE, a dále např. spolupráce s ORNL v oblasti výzkumu vlivu záření na vlastnosti vybraných materiálů.
Neméně zajímavou je připravovaná spolupráce a experimentální podpora výrobce paliva TVEL při vývoji nových slitin pokročilých typů jaderného paliva.
Informace o aktuálních aktivitách a zajímavých výsledcích výzkumu a vývoje jsou také obsahem nového časopisu Jaderná energie https://jadernaenergie.online/, který Centrum výzkumu Řež ve spolupráci s dalšími partnery vydává.

Milan Patrik

Ivana Geistová

Další články

Inovace
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: