Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jak dokonale měřit průtok
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jak dokonale měřit průtok

Pro měření průtoků v průmyslových závodech nebo pro testování složení protékající tekutiny dnes existuje řada snímačů průtoku a průtokoměrů, které lze použít v nejrůznějších pracovních prostředích. Mnohé z nich pocházejí z dílny společnosti Kobold Messring GmbH.

Díky použití široké škály materiálů a různých fyzikálních měřicích principů mohou být tyto snímače a průtokoměry optimalizovány pro nejrůznější typy kapalin, plynů, teplot, roztoků, tlakových zatížení a měřicích rozsahů průtoků. Kobold neustále vyvíjí své přístroje na základě podnětů od svých zákazníků, přičemž do přístrojů implementuje nejnovější poznatky z vědy a výzkumu. Výsledkem jsou sofistikovaná zařízení, mezi něž patří například Indukční průtokoměr MIM.

Průtokoměr vypadá, jako by se skládal pouze z displeje, takže na něm vždy výborně uvidíte měřenou hodnotu, či přesněji řečeno, naprosto vše, co vidět potřebujete. Do malé obrazovky se podařilo vtěsnat všechny důležité hodnoty, což znamená, že na první pohled sledujete velikost průtoku nebo protečeného množství, teplotu média, nastavení výstupu 1 a 2.

Důležité je i barevné rozlišení – jeden pohled tak prozradí, zda je průtok v požadovaném rozsahu, nebo mimo něj.

  • Bílá barva znamená, že průtok je v rozsahu.
  • Žlutá barva, že průtok je mimo rozsah, ale průtokoměr stále ukazuje hodnotu průtoku.
  • Červená barva upozorňuje na průtok, který nelze zobrazit, neboť je úplně mimo rozsah.

Svůj velký význam má také polohování, které v praxi znamená jednoduché otočení displeje o 90°. Přitom je zcela snadné displej natočit tak, aby odpovídal podmínkám jak procesního, tak elektrického připojení.

Technické parametry displeje jsou určeny hodnotami TFT 128 x 128 pixelů, úhlopříčka 1,4", otočný je v 90° krocích. Opakovací frekvence je nastavitelná v rozmezí 0,5–10 s.

Rozhodování o výstupech

Ve vývojovém oddělení Koboldu proběhla diskuze, kam umístit elektrický konektor, který spojuje průtokoměr se světem. Variant bylo několik. Do užšího výběru se dostala varianta s konektorem vzadu anebo z boku.

Mysleli jsme na zákazníka a nakonec vyhrálo praktické hledisko nad estetickým,“ konstatuje Petr Tichoň, ředitel reprezentativní kanceláře v ČR. „Mnohem snadněji se konektor totiž zapojuje z boku než zezadu. Věříme, že zvolená konstrukce s bočním konektorem je mnohem vhodnější a přívětivější.“

Přístroj má dva výstupy, přičemž je plně v režii uživatele, jak je nastaví. Konfigurace je následující:

Výstup 1 (volitelný)
Analogový výstup 0–10 VDC
Analogový výstup 0/4–10 mA
Spínací výstup NPN/PNP/PP
Pulzní výstup PP
Frekvenční výstup PP
Dávkovací výstupy NPN/PNP/PP (ve vývoji)

Výstup 2 (volitelný)
Analogový výstup 0–10 VDC
Analogový výstup 0/4–10 mA
Spínací výstup NPN/PNP/PP
Pulzní výstup PP
Frekvenční výstup PP
Řídicí vstupy pro dávkování Start/Stop (ve vývoji)

Měřicí rozsah a procesní připojení
Vyvinuli jsme přístroj pro menší průtoky,“ říká Petr Tichoň. „Pro ty velké máme jiné typy indukčních průtokoměrů, například typ DMH.“

Průtokoměr MIM je navržen pro tři měřicí rozsahy:

  • 0,04–10 l/min
  • 0,2–50 l/min
  • 0,4–100 l/min

Výrobce však záměrně neuvádí, pro jaké médium jsou tyto rozsahy určeny. Výhodou indukčních průtokoměrů je to, že měří vodivá média nezávisle na jejich viskozitě, teplotě a tlaku.

Důležitým parametrem je vodivost. MIM vyžaduje, aby vodivost byla větší nebo rovna 20 µS/cm. Pro představu: pitná voda má vodivost 200–800 µS/cm. Požadovanou vodivost nemají oleje, demineralizovaná voda a většina organických látek.

Je důležité se zmínit, že průtokoměr MIM může měřit média až do viskozity 70 mm2/s.

S ohledem na zvolený měřicí rozsah je určeno procesní připojení, a to i s přihlédnutím na vnitřní průměr potrubí v průtokoměru následovně:
do 10 l/min – G ½"
do 50 l/min – G ¾"
do 100 l/min – G 1"
Rozměry a materiál

Jak již bylo zmíněno, při vývoji vycházeli tvůrci přístroje z potřeb koncových uživatelů, svých zákazníků. Ti mnohdy požadují malý, kompaktní a odolný přístroj, který by toho hodně uměl – a právě takový pro ně v Koboldu vytvořili. Má vskutku malé rozměry: 72 x 68 x 68 mm. Při vývoji byl brán ohled i na příjemnost ovládání přístroje. Výsledek je ten, že tento průtokoměr lze bezproblémově ovládat i v rukavicích. Přístroj je vybaven čtyřmi optickými tlačítky.

 „Materiály jsme volili tak,“ vysvětluje Tichoň, „aby bylo možné průtokoměr použít pro většinu aplikací a současně aby se jednalo o ekonomické řešení. Proto jsou pouzdro, procesní připojení a elektrody vyrobeny z nerezavějící oceli třídy 1.4404, výstelka je z materiálu PEEK a těsnění z FKM. Displej je z plastu PMMA.“

Kobold

Další články

Měření ve strojírenství
Průmyslové kapaliny

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: