Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jak to vidí MSV oboroví vystavovatelé
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jak to vidí MSV oboroví vystavovatelé

V minianketě k tématu vydání jsme ve spolupráci s Veletrhy Brno oslovili dva z klíčových oborových vystavovatelů MSV v Brně. Odpovídají Ing. Luboš Rozkošný, jednatel společnosti 3R Systems, a Stanislav Kovanda, senior sales manager společnosti Yamazaki Mazak.

MM: Od kterého roku se v roli vystavovatele účastníte MSV?

L. Rozkošný: Od roku 2014.

S. Kovanda: Účastníme se od roku 2011.

MM: Co od letošní účasti očekáváte a jak se vaše očekávání dařilo naplňovat v minulých letech?

L. Rozkošný: Očekávání jsou podobná jako v minulých letech – udržení kontaktů se současnými zákazníky a oslovení nových potenciálních zákazníků z řad průmyslových firem.

S. Kovanda: Od letošní účasti očekáváme totéž co v minulých letech – navázání kontaktů s novými zákazníky a prohloubení stávajících obchodních vztahů. A samozřejmě také předvedení našich stávajících i nových technologií českému trhu.

MM: Máte v úmyslu nějak měnit koncepci své loňské prezentace? Pokud ano, v jakém smyslu?

L. Rozkošný: Změnu konceptu jsme provedli loni a mohu konstatovat, že se nám osvědčila, tudíž pro letošní rok plánujeme zůstat u stejné koncepce.

S. Kovanda: Koncepce naší expozice bude letos zaměřena na iSMART Factory neboli na Průmysl 4.0.

MM: Kterého z dalších veletrhů se vaše společnost letos zamýšlí v roli vystavovatele zúčastnit?

L. Rozkošný: Účastníme se pravidelně též veletrhu Formnext ve Frankfurtu n. M. formou účasti na stánku EOS GmbH.

S. Kovanda: Nyní se zaměříme na MSV v Nitře, po něm bude následovat MSV v Brně. Naše mateřská společnost se prezentuje na veletrzích po celém světě, včetně lokálních výstav v jednotlivých zemích, kde společnost Mazak působí.

MM: Který letošní trend ve vašem oboru považujete za nejvýznamnější?

L. Rozkošný: Za naprosto zásadní považuji posun SLS technologie z polohy technologie pro výrobu prototypů do pozice plnohodnotné technologie pro výrobu funkčních sériových dílů. Tento posun je dán zejména dosažením vyšší efektivity a stability procesu SLS.

S. Kovanda: Největším trendem je právě Průmysl 4.0, včetně všeho, co s ním souvisí.


 


3R Systems je firma zabývající se prodejem profesionálních průmyslových 3D tiskáren od německého výrobce EOS GmbH. Zároveň nabízí technické poradenství, jak pro 3D tisk plastů, tak i pro 3D tisk kovů, kde se opírá o silné zázemí mateřské společnosti Innomia.


Yamazaki Mazak je rodinná japonská firma se stoletou tradicí, která po celém světě prodává obráběcí stroje a lasery pro všechna odvětví průmyslu, od leteckého přes výrobu forem až po automobilový průmysl, včetně zaměření na hybridní technologie.


Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: