Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jak vnímáme stav průmyslu?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jak vnímáme stav průmyslu?

Inženýrská společnost DEL a poradenská společnost BDO realizovaly společný průzkum na téma kondice českého průmyslu. Provedla jej agentura Ipsos. Podle výsledků průzkumu manažeři i studenti sdílí názor, že kondice českého průmyslu je ve srovnání s ostatními zeměmi dobrá. Studenti jsou však pesimističtější.

Více než čtvrtina z nich si myslí, že průmysl stagnuje, a podle 14 % se dokonce propadá. Mezi manažery je o stagnaci průmyslu přesvědčen jen jeden z 10. Podle obou skupin se nejlépe daří automobilovému a strojírenskému průmyslu, nejhůře oděvnímu (textilnímu) a sklářskému.

„Jako hlavní bariéry rozvoje průmyslu manažeři nejčastěji zmiňují nedostatek pracovní síly, včetně té kvalifikované. Stěžují si i na množství regulací a administrativy. Studenti zase jako hlavní překážku zmiňují zahraniční konkurenci. Regulace uvádějí hned na druhém místě,“ uvádí Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO.

Jako problém vnímají manažeři také nízkou produktivitu práce, nedostatek investic do inovací a nedostatečné čerpání dotací EU. Z pohledu téměř dvou třetin manažerů chybí na českém trhu firmy s vyšší přidanou hodnotou, stejně to vidí polovina studentů. Ukazuje se tak, že klíč k vytvoření a udržení konkurenceschopnosti českých podniků tkví v inovacích a vlastních řešeních.

Jak si vede český průmysl ve srovnání se zahraničím?

Co bude pro český průmysl klíčové?

Investice do lidí i technologií

Podle valné většiny studentů je pro zvýšení produktivity práce klíčový růst mezd. Ten však manažeři naopak vidí jako nejméně důležitý. Jako klíčové naopak převážná většina manažerů vnímá investice do vědy a výzkumu. Obě skupiny se však shodují, že průmyslovou výrobu v příštích letech promění postupující digitalizace a automatizace.

„Pro prosperitu českého průmyslu celkově bude podle obou skupin respondentů důležitý vývoj zejména v automobilovém sektoru. Významná jsou také očekávání, že stát v budoucnu vytvoří potřebnou digitální infrastrukturu,“ říká Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL.

Zajímavá jsou podle jeho slov také očekávání ohledně úrovně konkurenceschopnosti českého průmyslu. Studenti sice tuzemský průmysl hodnotí hůře, ale jen 34 % z nich si myslí, že jeho úroveň by se snižovala, pokud by rostly mzdy. A naopak manažeři se obávají, že by kvůli růstu mezd ke snížení konkurenceschopnosti skutečně došlo.

Průmysl 4.0: neznámý pojem

Překvapujícím zjištěním byla neznalost pojmu Průmysl 4.0 ze strany studentů, a to technických oborů středních a vysokých škol. Jen zhruba pětina z nich je přesvědčena, že ví, co přesně znamená. Další pětina studentů tento pojem sice již slyšela, ale neví přesně, co znamená. A téměř tři pětiny dotázaných studentů o něm vůbec neslyšely. O znalosti Průmyslu 4.0 je naopak přesvědčena téměř polovina manažerů. Digitalizaci a automatizaci považuje za důležitou pro své firmy jen šest z 10 manažerů a polovina z nich již podniká kroky pro jeho implementaci. Většina manažerů, kteří plánují podniknout nebo již podnikají kroky pro implementaci Průmyslu 4.0, uvádí, že využívá nebo v budoucnu využije externí subjekty.

„Nejčastěji zmiňují spolupráci s vysokými školami, firmami ze stejného oboru nebo přímo specializovanými poradenskými společnostmi,“ vysvětluje Jiří Kabelka.

Největší překážkou implementace Průmyslu 4.0 je však podle manažerů právě nedostatek kvalifikované pracovní síly a také vysoké počáteční náklady. Téměř polovina studentů se v této souvislosti obává zániku pracovních míst. I přesto by se sami ve firmě zaměřili zejména na robotizaci, zatímco manažeři spíše na digitalizaci a vzdálenou správu dat.

Obava z celkového zhoršení ekonomických podmínek kvůli případné krizi figuruje mezi manažery zhruba ve třetině případů, menší část z nich se obává neúnosného zvyšování nákladů na mzdy.


O průzkumu

Sběr dat průzkumu proběhl v říjnu 2018. První cílovou skupinou průzkumu byly průmyslové firmy v České republice s 20 a více zaměstnanci. Druhou tvořili studenti a studentky (včetně čerstvých absolventů) technických vysokých škol nebo průmyslových či technicky zaměřených středních škol v České republice.

Výsledky v datech:

Podle 84 % manažerů průmyslových firem se českému průmyslu vede ve srovnání se zahraničím dobře. S tím souhlasí ale jen 59 % studentů technických oborů. Naopak podle 41 % z nich průmysl stagnuje nebo se propadá. Obě skupiny vnímají jako největší problém nedostatek kvalifikovaných pracovníků i lidí obecně. A zatímco růst mezd je pro zlepšení produktivity práce důležitý pro 78 % studentů, stejný názor má jen 28 % manažerů. Ti za důležité považují zejména investice do vědy a výzkumu (89 %) či postupující digitalizaci a automatizaci (76 %), tedy atributy Průmyslu 4.0. Překvapující je, že 57 % studentů o něm nikdy neslyšelo. Dalších 22 % o něm sice slyšelo, ale neví, co znamená.
 


DEL, BDO

ondrej.hubatka@dark-side.cz

Další články

Průmysl 4.0
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: