Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Japonské stroje z Čech do Evropy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Japonské stroje z Čech do Evropy

Sto let existence, 10 výrobních závodů po celém světě a 8 300 zaměstnanců. Tak zní stručná charakteristika jedné z nejúspěšnějších světových strojírenských firem – společnosti Yamazaki Mazak. K jejím produktům patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren. A právě Českou republiku si firma Yamazaki Mazak vybrala za svoji středoevropskou centrálu. S jejím japonským Administration and Compliance Manager, panem Ryuki Matsui, jsme si měli možnost povídat v technologickém centru Mazak v Jažlovicích u Prahy.

MM: Jaká byla vaše profesní cesta od školních let k pozici v managementu významné strojírenské společnosti? Je známým faktem, že v Japonsku si pracovník musí svoji kariéru skutečně zasloužit...

R. Matsui: Již od mládí mám rád dopravní prostředky, jako jsou letadla a auta. Současně jsem se vždy zajímal o studium angličtiny, což byl v době mých školních let můj oblíbený předmět.

Firma Yamazaki Mazak mi dává příležitost zabývat se strojírenstvím a současně využívat své jazykové schopnosti. To se mi zdálo opravdu přitažlivé a bylo to také důvodem, proč jsem se rozhodl do této společnosti vstoupit.

Mou první pozicí ve společnosti Yamazaki Mazak byl administrátor či možno říci správce, zejména některých asijských a zámořských trhů na ředitelství společnosti v Japonsku. Potom, krok za krokem, jsem se naučil postupovat v obchodní sféře. Ve skutečnosti se však stále ještě hodně učím.


„Udělalo na mě velký dojem, když jsem zjistil, že slovo „robot“ vzniklo právě zde. A jsem si jist, že nejenom tradice, ale současný trend zabývat se pokročilými technologiemi, jako například Průmysl 4.0, je podobný tomu, jaký probíhá v Japonsku,“ říká Ryuki Matsui.

Pracuji pro společnost Yamazaki Mazak 11 let, od dokončení univerzitních studií. To znamená, že jsem svůj kariérní postup začal z nejnižších pozic. Přesněji řečeno z pozice začátečníka. To je pro mě v současné době velká výhoda, protože znám každý krok procesu. A díky svému mezinárodnímu zařazení jsem schopen tyto znalosti sdílet se svými kolegy v jiných zemích a pomáhat jim v jejich rozvoji.

Nikdy jsem neabsolvoval žádný speciální manažerský kurz, ale nejspíše moje ctižádost vždy realizovat vlastní myšlenku mi pomohla k dosažení mé současné pozice.

MM: Proč jste pro své profesní působení zvolil právě společnost Yamazaki Mazak?

R. Matsui: Jak jsem již zmínil, mám rád dopravní prostředky, a navíc jsem velkým fanouškem motoristického sportu. A proto jsem se také zajímal o aktivity z této oblasti, které Yamazaki Mazak podporuje. Naše firma je od roku 1999 oficiálním dodavatelem obráběcích strojů pro společnost McLaren F1 tým. To znamená, že díky velké přesnosti obrábění podporujeme výrobu automobilových součástí vozů F1.

Ale obecně jsem vždy oceňoval a oceňuji, že jsme mezinárodní společností, klíčovým představitelem v oboru obráběcích strojů s opravdu nejmodernější technologií, na niž mohu být právem hrdý.

MM: Jak dlouho již působíte v České republice a jak dlouho zde plánujete zůstat?

R. Matsui: V Česku jsem již rok a půl. Předtím jsem pracoval v Maďarsku po dobu asi tří let. Ještě nemám konkrétní plán návratu do Japonska – rád pracuji s příjemnými kolegy a těší mě, jestliže moje úsilí také významně podporuje danou organizaci.

MM: Jak se vaše kariéra vlastně vyvíjela? Byl jste již dříve na manažerských pozicích mimo Japonsko? Pokud ano, kde a co vám to zajímavého nebo důležitého dalo?

R. Matsui: V Japonsku jsem nepracoval na manažerské pozici – byl jsem odpovědný za velmi významnou část denní agendy – objednávky, podpora prodeje a pomoc při aktivitách, které firma organizovala v Japonsku. Manažerské zkušenosti jsem pak nabyl během mezinárodního působení v posledních pěti letech.

MM: Jak se stalo, že jste dostal nabídku pracovat právě v České republice? Byla to vaše iniciativa, nebo byl prvotní záměr nejvyššího vedení firmy?

R. Matsui: Středoevropské aktivity Yamazaki Mazak se v současnosti soustředí do tří poboček – v Česku, Polsku a Maďarsku.

Původně jsem byl požádán, abych pracoval v Maďarsku na zřízení nového technologického centra. Po úspěšném splnění tohoto úkolu, jehož prostřednictvím jsme udělali významný pokrok v obchodní činnosti, jsem byl managementem firmy pověřen, abych se přesunul do České republiky. Zde totiž je centrála Yamazaki Mazak pro střední Evropu, a mým úkolem bylo, abych zde s využitím svých znalostí vedl a podporoval růst trhu nejen ve střední ale také ve východní Evropě.

MM: Jak se vám líbí život v Česku? Vím, že je poměrně odlišný od života v Japonsku? Co je pro vás na něm zajímavé? A co vás nejvíce zaujalo v začátcích vašeho působení zde?

R. Matsui: Život v Česku se mi líbí a rozdíly mezi zdejším a japonským prostředím tvoří část kouzla, které je důvodem, proč mě láká zde žít. Rád zde navštěvuji krásná místa jako zámky, kostely a muzea, která jsou velmi zajímavá a poutavá. Také jsem objevil výborná jídla jako například svíčkovou a místní nápoje jako vína a piva.

MM: Jak se odlišuje vnitřní život firmy zde, s českými pracovníky, od toho v Japonsku, s japonskými pracovníky? Rozdíly mohou být určitě mnohé – v interpersonálních vztazích, v procesu řízení...

R. Matsui: Jedním z velkých rozdílů je, že v české organizaci můžeme daleko otevřeněji o čemkoli diskutovat – například jak rozvíjet náš tým, co udělat pro podporu zákazníků atd. V České republice se naše pobočka vyvíjela velmi rychle, má nyní téměř 60 zaměstnanců, což nám dává příležitost k otevřené diskuzi. Oproti tomu Yamazaki Mazak Japan má vice než 6 000 zaměstnanců, takže společná diskuze všech není reálná.

MM: Máte rodinu? Pokud ano, je zde s vámi?

R. Matsui: Vlastní rodinu ještě nemám, ale v Japonsku mám rodiče a sestru, kteří vždy s velkým zájmem sledovali můj kariérní růst a mou práci v zahraničí od začátku velmi podporují.

MM: Jaké jsou vaše záměry, co se týče rozvoje české pobočky vaší firmy? Máte v úmyslu ji někam posunout nebo změnit či jste rozhodnut spíše pokračovat v dosavadním duchu?


R. Matsui: Obchodní situace kolem nás se neustále mění, takže se musíme učit adaptovat podle povahy lokálních trhů. Co se od nás vyžaduje, je flexibilita, stanovení obchodních cílů a jejich následné vyhodnocení a stanovení dalších kroků pro podporu našich zákazníků v souladu s filozofií naší firmy „Společně k úspěchu“.

MM: Jaký je váš názor na český průmysl, na české lidi jako takové a na české technické školství? Nacházíte paralely s Japonskem, nebo je vše spíše zásadně odlišné?

R. Matsui: Česká republika má bohatou tradici ve strojírenství a ve výrobě vůbec. Udělalo na mě velký dojem, když jsem zjistil, že slovo „robot“ vzniklo právě zde. A jsem si jist, že nejenom tradice, ale současný trend zabývat se pokročilými technologiemi, jako například Průmysl 4.0, je podobný tomu, jaký probíhá v Japonsku. Taková kombinace tradice a výhledu do budoucna je velkým přínosem pro strojírenství v České republice.

Rád bych využil tohoto rozhovoru a mladé lidi povzbudil ke studiu, poznávání cizích zemí a seznamování se s různými prostředími. To vše právě činí život tak zajímavým. Naše technologické centrum v Jažlovicích je vždy otevřeno nejen zákazníkům, ale i studentům, kteří se zajímají o obor.

Závěrem bych chtěl říci, že jsem vděčný za příležitost k rozhovoru pro váš časopis. Velice mě potěšila.

Hana Janišová

IGeistova@mazak-ce.cz

 

Další články

Management a řízení
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: