Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jednoduché regulátory průtoku REG
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jednoduché regulátory průtoku REG

Součástí téměř každého provozu jsou potrubní systémy zajišťující dodávku vody nebo jiného kapalného média ke koncovým strojům, spotřebičům či spotřebitelům.

Vlastnosti těchto systémů utváří skutečnost, že první odběrné místo má při standardních podmínkách vždy dostatek vody, ale s rostoucím počtem odběrných míst se při odběru průtok směrem k poslednímu v řadě snižuje. Například v soustavě obráběcích strojů s centrálním rozvodem chladicí kapaliny se může stát, že při odběru chladicí kapaliny prvním strojem nejsou následující stroje zásobovány takovým množstvím, které je požadováno. Jiným příkladem může být panelový dům, kde nájemníci v dolních patrech mají vždy dostatečný průtok vody, zatímco v horních patrech voda teče mnohem pomaleji.

Řešením tohoto problému může být zvýšení průtoku a tlaku v potrubním systému, což v konečném důsledku znamená zvýšení výkonu čerpadla, objemu kapaliny a rovněž odběru elektrické energie.

Rovnováha v systému

Dalším, mnohem efektivnějším a méně nákladným řešením je zařadit do potrubí zařízení, které zabezpečí požadovaný průtok pro každé odběrné místo. Tímto zařízením jsou regulátory průtoku typu REG (obr. 1) od společnosti Kobold Messring GmbH. Jde o jednoduché a užitečné zařízení k udržení konstantního průtoku kapalin v potrubních systémech. Jsou obzvlášť vhodné pro regulaci vody a podobných kapalin. Tyto regulátory zajistí rovnováhu v systému s mnoha uživateli (různá odběrná místa s odlišnými odběry) a při náhodném kolísání tlaku v potrubním systému; je to dobře patrné z grafu na obr. 2.


Obr. 1. Jednoduché regulátory průtoky REG

Zařízení zajistí, aby nebyl překročen požadovaný průtok v konkrétním odběrném místě. Konstantního průtoku je dosaženo použitím dvou hvězdicových membrán z korozivzdorné oceli, které jsou vůči sobě pootočeny o 45°. V závislosti na rozdílu tlaku se mění velikost otvoru mezi těmito odpruženými membránami a čelem regulátoru. Při klesajícím rozdílu tlaku se celkový otvor zvětšuje a při rostoucím tlaku se zmenšuje. Toto vyrovnávání velikosti otvoru vede ke konstantnímu průtoku kapaliny zařízením. Regulátory REG jsou standardně určeny pro potrubí s připojením G 1/2" a G 3/4". Nicméně jsou-li použity ve vícenásobném provedení, může být vyřešena regulace průtoku v potrubích až G 2 1/2" nebo DN 100.

Obr. 2. Regulátor REG zajistí stálý průtok při kolísání tlaku v potrubí.

Pro ideální průtok

Vlastní regulátor je složen z pěti základních částí: těla, talíře, pružné hvězdice, kroužku a pojistného kroužku. Všechny části jsou vyrobeny z jakostní korozivzdorné oceli, pouze tělo je buď z mosazi, nebo korozivzdorné oceli 1.4301. Výběr materiálu těla se volí podle podmínek prostředí, v nichž je zařízení použito.

 

Ve standardní verzi je zařízení schopno regulovat průtok pro 0,5 až 40 l/min. Ve vícenásobném provedení lze průtok regulovat až do 560 l/min. Regulátor průtoku REG má tyto významné přednosti:

  • nevyžaduje elektrické napájení,
  • snadná montáž,
  • kompaktní provedení,
  • spolehlivost – bez částí podléhajících opotřebení,
  • použití v potrubí G 1/2" až G 2 1/2",
  •  použití pro média o viskozitě až 30 mm2/s,
  • použití pro teplotu až 300 °C.

Z uvedeného popisu vyplývá, že zařízení REG je efektivním a ekonomickým řešením nedostatků mnohých potrubních systémů. Podrobné informace lze nalézt v sekci příslušenství na www.kobold.cz.


Petr Tichoň, Kobold Messring

info.cz@kobold.com

www.kobold.cz

Další články

Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: