Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jehlové uzavírací systémy pro nejrůznější aplikace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jehlové uzavírací systémy pro nejrůznější aplikace

Použití jehlových uzavíracích systémů je opodstatněno nejrůznějšími důvody. V mnoha případech jde o estetické hledisko - například při vstřikování do pohledové strany bývá častým požadavkem, aby vtok nebyl viditelný. Všechny ostatní vstřikovací postupy zanechávají po vtoku větší či menší stopu.

Neznatelného místa vstřiku lze dosáhnout také s konvenčním horkým vtokem (u malých průměrů) nebo pomocí speciální techniky tzv. studeného odtrhu. Změnami procesních parametrů se však může dobře nastavený odtrh rychle stát nepříznivě vysokým. Z tohoto důvodu se proto stále častěji volí jehlové uzavírací systémy.

Rychlost, přesnost, spolehlivost

Z technického hlediska lze pomocí jehlových uzavíracích systémů získat výlisky, které perfektně splňují požadavek na velmi nízkou výšku odtrhu. Další důvod jejich použití vyplývá z požadavku procesní jistoty. Například se jehlové uzavírací systémy aplikují u rychle běžících nástrojů pro zamezení tvoření vláken, neboť ta se tvoří vždy tam, kde vtok nemá možnost z časových důvodů "zamrznout." K tomu může dojít u rychle probíhajících procesů nebo pokud je vtok příliš velký, příp. není správně nastavena teplota. Pomocí jehlových uzavíracích systémů lze tento nedostatek výrazně omezit. Mechanický uzávěr vtoku zajišťuje spolehlivé, na průměru vtoku nezávislé a vždy čisté uzavírání. V určitých případech, např. u velmi velkého průměru jehly, může velká rychlost pohybu jehly vyvolat problémy. Jehla převezme během vstřikovacího procesu tolik tepla, že při kratších dobách cyklu může dojít v oblasti jehly k tzv. nalepování.
Další výhodou celkového zlepšení procesu pomocí jehlových uzavíracích systémů je přesné řízení časového bodu uzavírání. Obzvláště u navazujících stavebnicových dílů se zamezí tvoření studených spojů, přičemž tok taveniny je pomocí sekvenčního otevírání jehly řízen tak, aby byl čelní soustředěný tok vyloučen nebo přesunut do bezproblémových míst výlisku.
Uvedené příklady ukazují zřetelně, že jehlové uzavírací systémy se používají z rozdílných důvodů, a tím samozřejmě v rozdílných segmentech zpracování plastů vstřikováním, jako jsou obaly, výlisky pro oblast medicíny, technické výlisky, vozidla nebo hračky. Aby bylo možné vyjít vstříc mnohostranným požadavkům a aplikacím, musejí být k dispozici příslušné vyhovující systémy.

Varianty vtoků jehlových uzávěrů

Při zpracování plastických hmot se užívají dva hlavní principy uzavírání - kuželový a válcový tvar jehly. Při prvním najíždí jehla do příslušné kuželové protistrany ve vložce nástroje. U tohoto řešení musí být obzvlášť přesně nastaven pohon jehly, tj. uzavírací síla, aby nedošlo k poškození vložky. Během uzavírání jehly se roztavený plast vytěsní ze zužující se štěrbiny.
Vedle kuželové jehly je velmi rozšířený válcový tvar. Vložka je zpravidla opatřena kuželovou náběhovou geometrií, ukončenou válcovým otvorem. Tavenina, kde je pouze malá, setinu milimetru vysoká válcová část, musí být při uzavírání jehly přesunuta do dílu. Kvůli malému objemu a s ohledem na smrštění to normálně nepředstavuje žádný problém. Třetí variantou jsou jehly zavedené do vtoku bočně. Díky tomu, že v otevřeném stavu působí toku taveniny malou překážku, mají rovněž své přednosti, na trhu se však dosud neprosadily. Geometrie vtoku u nich totiž podléhá jisté nesymetrii, která napomáhá otěru.

Standardní jehlový uzávěr

Pokud jde o malé výšky zabudování, je vhodné použít standardní jehlový uzávěr. Jelikož je možno pohon integrovat do upínací desky, není zapotřebí v porovnání s normálním systémem horkých vtoků žádných změn ve výšce zabudování. V tomto případě je ovšem třeba rozváděč temperovaných vstřikovacích systémů speciálně přizpůsobit jehlovému uzavíracímu systému. Buďto je třeba uvažovat o přídavných těsnicích prvcích nebo minimálně o vrtání pro průchod jehly. Průchozí vrtání není možno umístit libovolně, nýbrž s ohledem na polohu tavného kanálu. Pro pohon přicházejí v úvahu všechny dostupné alternativy - hydraulické, pneumatické nebo mechanické ovládání.

Systémy s integrovaným pohonem

Alternativou ke standardnímu uzávěru je systém s integrovaným pohonem, který vyvinula firma Ewikon pod názvem HPS III NVI. Díky zahrnutí pohonu jde v podstatě o univerzální systém. Konstrukce trysek umožňuje, aby bylo s jehlovým uzavíracím systémem zacházeno jako s běžným systémem temperovaných vtoků.
Z obrázků je zřetelná funkce a zabudování - strana s tryskami sestává z běžné upínací desky, rámové desky rozváděče včetně standardního rozváděče a přidržovací desky trysek. Kromě systémového zabudování lze jehlové uzavírací jednotky HPS III použít bez dalších nákladů jako samostatné trysky. Protože nepřekážejí zadní pohony, je možno velmi jednoduše osadit jehlovým uzavíracím systémem etážové formy, aniž by bylo nutné stranové přesazení dutin. Tím se optimálně využije plocha nástroje i stroje - výhodnou velikostí nástroje s hluboko zapuštěnými tryskami, které jsou spojeny s velmi dlouhými jehlami. Rovněž trysky u těchto velkých systémů se našroubují do rozváděčů. Polohu jehly ve studeném stavu je nutné nastavit tak, aby bylo v horkém roztaženém rozváděči dosaženo její požadované pozice. Tímto není vyloučeno vzpříčení či opotřebení ve vedení.
Jehlový uzavírací systém s integrovaným pohonem jako poslední díl do hloubky usazené trysky tyto problémy nevykazuje. Vtok trysky s jehlovým uzávěrem se v nástroji umístí tak, aby představoval pevné sešroubované spojení s rozváděčem pomocí elastických částí, jimiž je vybavena prodlužovací trubka. K výše uvedenému zatížení jehly nemůže dojít, poněvadž jehlová uzavírací jednotka je naváděna uzavřenou silou toku. Popsané prvky jsou využívány zařízeními Ewikon, které u nás distribuuje společnost Cecho ze Žďáru nad Sázavou.

Další články

Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: