Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ježek v kleci
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ježek v kleci

V roce 2011 MM Průmyslové spektrum uvedlo seriál článků o koučování ve školách, které přinášely konkrétní situace a možné způsoby jejich řešení. Dnes po delší odmlce se k tomuto tématu vracíme a podíváme se na něj z hlediska závěrů vyplývajících z ukončeného pilotního projektu "Ježek v kleci", který je součástí iniciativy s názvem "Koučink do škol"realizované skupinou profesionálních koučů certifikovaných profesní organizací International Coach Federation- Mezinárodní federací koučů a organizovaných ve sdružení ICF ČR - Mezinárodní federaci koučů v České republice.

Základem projektu byla myšlenka nabídnout českému školství zkušenosti s metodou, jež se běžně využívá při motivaci jednotlivců i organizací. S metodou osobnostního růstu, která umožňuje jedincům, týmům, a tím i celým firmám maximalizovat potenciál a dosahovat efektivněji jejich cílů a která je v naší společnosti běžně implementována do firem jako nový nástroj řízení a je používána manažery jako efektivní způsob komunikace.

Lze koučováním studentů k něčemu přispět?

Pro širší společenské využití koučování ve školství bylo účelné nejprve ověřit myšlenku v pilotním projektu na užším vzorku středních škol. Koučovací přístup uplatňovaný na středních školách by podle předpokladů měl usnadnit spolupráci učitelů a studentů, nedirektivní způsob práce se skupinou (třídou) by měl zefektivnit proces studia a studentům by mělo být umožněno poznat efektivní nástroj řešení konfliktů, stanovování cílů a hledání řešení.

Jak na to?

Pro pilotní projekt byla oslovena čtyři pražská gymnázia (dvě čtyřletá a dvě víceletá) s nabídkou práce s učiteli individuálně, práce s řediteli a jejich pedagogickým sborem, práce se samotnými studenty (studentské kolektivy bez učitele) a s nabídkou společné práce studentů s učiteli. Metody i rozsah měly být přizpůsobeny konkrétní škole a jejím potřebám na základě předchozího projednání. Záměrem bylo postavit pilotní projekt tak, aby umožnil nejen zmapovat možnosti, ale i vyhodnotit přínos zavedení koučování do škol. Závěry pak vyplynuly jednak z hodnocení měřitelných dat poskytnutých vyplněním dotazníku, jednak ze subjektivního hodnocení procesu jednotlivými kouči na základě jejich zkušeností.

Co udělat?

Postup práce se studenty, resp. se skupinou studentů, pro kterou se všechny oslovené školy mimo jiné rozhodly, vycházel ze standardního koučovacího procesu, kdy kouč je zodpovědný za průběh a klient za výsledek procesu, a skládal se z pěti jednoduchých kroků:

1. Řekněte, jak byste to chtěli (co byste si přáli) a definujte cíl.
2. Popište, jak jste na tom teď.
3. Určete, co je třeba změnit.
4. Najděte, jaké máte všechny možnosti a pak vyberte tu nejvhodnější.
5. Kdy a čím začnete.

Kolektiv studentů byl rozdělen do pracovních skupin, ve kterých si studenti definovali svoji představu či názor, a pak jednotliví mluvčí závěr vysvětlovali ostatním. Bylo vidět, že pro většinu z nich je obhajování svého stanoviska něčím novým. Někteří dokonce váhali, zda svůj názor mají vyslovit. Pro předejití nevyžádaným komentářům bylo přijato pravidlo, že každý názor je cenný a stojí za to ho vyslyšet. Většina studentů rychle pochopila, že nejde o soupeření, ale o to, jak nalézt shodu. Bylo zajímavé, že největší poptávka byla po stmelování kolektivu, po vzájemném respektu – nejen mezi studenty, ale i mezi studenty a učiteli, po možnosti vyjádřit se a být vyslyšen, po vyřešení problému v kolektivu. Každý měl možnost vyzkoušet si formulovat svoji myšlenku a mluvit nejen sám za sebe, ale také za ostatní. Každý poznal, jak je obtížné vyjádřit respekt k druhému tím, že mlčí a naslouchá mu.

Jaký byl výsledek koučování?

Setkání se studenty v rámci pilotního projektu byla příliš krátká na to, aby se dalo mluvit o zásadních změnách. Jednalo se o ochutnávku, o vyzkoušení toho, co je možné. A jak se možnost vyzkoušet si koučování líbila? V rámci čtyř gymnázií se projektu účastnilo celkem pět tříd, to je cca 120 studentů. S každou třídou proběhla dvě devadesátiminutová setkání, na kterých byl uplatňován týmový koučink. Ze závěrečné zprávy pilotního projektu pak vyplynulo, že 67 % studentů se téma zvolené třídou víceméně podařilo naplnit.


… máme k dispozici dvě dvouhodinovky, což je velmi málo na navázání důvěry a na otevřený rozhovor, ale uvěřili jsme, že ke zlepšení tohoto světa můžeme přispět tím, že přestaneme mladým lidem říkat, co mají dělat, a začneme poslouchat, co říkají …

Všechny uvedené příležitosti, se kterými měli studenti možnost se seznámit během koučování, byly minimálně pro polovinu z nich víceméně něčím novým. Bezprostředně po skončení setkání pociťovala značná část studentů větší odhodlání ke změně, pevnější kolektiv i například zlepšení atmosféry ve třídě. Hodně si studenti cenili možnosti otevřené komunikace. Z koučování si odnášeli především jistý druh ponaučení, který se týkal komunikace s ostatními, odpovědnosti za své jednání, respektu k ostatním i odhodlání.

A co dál?

V současné době probíhá pilotní projekt Ježek v kleci 2, který aplikuje zkušenosti získané v předchozím projektu na prostředí základní školy, více se zaměřuje na školu jako na systém a pracuje postupně se všemi účastníky tohoto systému – s ředitelem, učiteli, žáky a jejich kolektivy. Jste-li pedagogem či lektorem a chcete přinést změnu do prostředí, ve kterém učíte, využijte nabídky profesionálních koučů ICF a požádejte je o podporu vašeho záměru.

Ing. Milena Židlická, ACC – nezávislá koučka, členka ICF
Ing. Lenka Nováková – interní koučka, členka ICF

International Coach Federation

agentura@juventa.cz

Další články

Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: