Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Jak přeměnit konkurenční boj na příležitost být rychlejší a pružnější, kdo se přizpůsobí nejlépe a kdo má šanci získat nové zakázky? S našimi klienty často diskutujeme o konkrétních potřebách a výzvách v oblasti jejich vývoje, výroby a obchodu. Proto vám společně se svými autorizovanými partnery chceme pomoci identifikovat vaši pozici v oblastech nutných pro zvýšení konkurenceschopnosti. Vyhodnocením aktuální pozice získáte prostor a podklady ke strategickému rozhodnutí o dalším vývoji vaší firmy.

Ukázka z reportu reálného zákazníka. (Zdroj: Autodesk, https://fomt.autodesk.co.uk/cs/tool/fomt-cs)

Co získáte a jaký bude průběh?

Obdržíte personalizovaný report, který vyhodnotí vaši připravenost na digitální strategii, jejímž účelem je posilnit vaši pozici na trhu a která se zároveň opírá o naplnění tří základních cílů: vyrábět lepší výrobky, prodávat víc a zvyšovat zisk. Průzkumy ukazují, že organizace s komplexními strategiemi konceptu Průmyslu 4.0 překonávají ostatní ve finančních výsledcích. Zhruba 90 % firem s digitálními strategiemi dosáhlo v posledním roce minimálně pětiprocentního ročního růstu příjmů (Zdroj: Wall Street Journal, leden 2020).

Milníky na cestě k digitalizaci

Ve společnosti Autodesk jsme vyvinuli jako první krok k optimálnímu nastavení digitální strategie online dotazník Future of Making Readiness Assesment Tool, s jehož pomocí vás provedeme pěti klíčovými oblastmi. Které to jsou?

Masová customizace

Je nutné si uvědomit, že nabídky se mění a klientská očekávání vyšší úrovně personalizace a konfigurovatelnosti výrobků jsou stále větší. Budoucnost přeje firmám, které umí přizpůsobit svůj byznys a tato očekávání naplnit. Masová customizace maximalizuje účinek pomocí zvýšení automatizace designových činností, jejichž výsledky se stávají dostupnými pro další divize ve společnosti, například pro zástupce obchodu nebo výroby, a nabízí výraznou přidanou hodnotu pro samotného zákazníka.

Efektivní spolupráce

Pokud jde o zvýšení rychlosti, efektivnosti a kvality spolupráce, od inženýrských týmů se očekává, že budou získávat více kvalitních vstupů a budou schopny digitálně validovat výrobky už v počátku vývoje. Což zároveň vede k požadovaným inovacím. Budoucnost bude patřit těm, kteří zapojují do procesu své zákazníky a dodavatele.

Flexibilní výroba

Od výrobců se očekává vyšší flexibilita v tom, co a jak zvládnou vyrobit. Předpoklady k úspěchu mají společnosti schopné agilní výroby malých sérií výrobků s využitím nových materiálů a výrobních metod s možností rychlé re-konfigurace pro nové produkty nebo přesunu výroby bližší k místu spotřeby.


Šablona digitální strategie pro tvorbu akčního plánu využití nejnovějších trendů a technologií na nové cestě k rozvoji vaší firmy. 
(Zdroj: Autodesk)

Lepší zkušenosti zákazníků

Až 72 % výrobních podniků předpovídá, že používání analytických údajů významně zlepší vztahy se zákazníky během životního cyklu produktu (Zdroj: Forbes, New Era Of Manufacturing Intelligence And Analytics). Pokud se jedná o růst spokojenosti klientů, bereme v úvahu způsobilost vytvářet přímé spojení a nadstandardní vztahy se zákazníky, které jsme schopni udržovat během celého procesu. Základem je porozumět jejich preferovaným hodnotám, na které dokážete reagovat před, během, ale i po prodejním cyklu.

Produkty jako služba

Zákazníci častěji očekávají méně počátečních investic a širší nabídku formou předplatného, kde se výkon a hodnota výrobku reálně zlepšují v průběhu času. Je klíčové zamyslet se, jak uchopit vývoj inteligentních propojených výrobků, které budou základem pro nový zdroj služeb účtovaných průběžně. Základem je stanovení datové strategie a získávání nové perspektivy pomocí přehledných informací.


Roman Mandělík, zástupce společnosti Autodesk pro Českou republiku a Slovensko pro oblast strojírenství: „Firmám, které se zapojí do naší iniciativy Budoucnost české výroby, chceme otevřít dveře jak k nejnovějším technologiím, tak i k zapáleným studentům z předních českých univerzit a samozřejmě i ke klíčovým oborovým zdrojům. Zvu vás k návštěvě portálu www.budoucnostceskevyroby.cz.“ 
(Foto: archiv autora)


Smyslem reportu je mimo vyhodnocení připravenosti na budoucnost vývoje a výroby i série návrhů na optimální nastavení digitální strategie ve vašem podniku. Stačí si vyhradit zhruba hodinu času. V té si s vámi spolu s našimi autorizovanými partnery (virtuálně) sedneme a probereme kritické oblasti týkající se budoucnosti vývoje a výroby. Společně postupně nastavíme digitální strategii zohledňující vaši situaci, aktuální bariéry a obchodní cíle. Příležitost přeje připraveným…

Roman Mandělík

Autodesk

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Průmyslový design
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: