Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kdo nemá systém řízení jakosti, jako by nebyl
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Kdo nemá systém řízení jakosti, jako by nebyl

Projekcí, výrobou, dodávkami a uváděním řídicích systémů, systémů sběru dat a systémů pro komunikaci v průmyslu i dopravě do provozu podle požadavků uživatelů se zabývá společnost UniControls, a. s., založená v roce 1991. Zaměřuje se na systémová řešení především z oblasti plynárenství, energetiky, vodárenství, leteckého průmyslu, velkých výrobních celků a oblasti dopravních systémů. Své znalosti, procesní přístup a řešení přesně podle požadavků zadavatele však dokáže uplatnit i v jiných oblastech. Vývojové a zkušební kapacity inženýrského týmu zajišťují, že produkovaná zařízení plní nároky evropských standardů a zároveň splňují specifické požadavky zákazníků, dále je zajištěno důkladné testování dodávek a hlavně trvalá podpora uživatelů.

Trocha teorie

Systém managementu jakosti a environmentálního managementu je obecně soubor souvisejících a vzájemně působících koordinovaných činností vlastního chodu organizace s ohledem na jakost a životní prostředí. Zahrnuje stanovení politiky a cílů, plánování, řízení, zabezpečování a zlepšování v oblasti jakosti a prostředí.

Úspěch aplikací podpořený certifikáty

UniControls má stanovenou vnitřní politiku jakosti, zdokumentovanou v příručce jakosti a environmentu. Je to soubor dokumentů, obsahující popis QMS a EMS, politiku jakosti a environmentu, mapu procesů a specifikaci jednotlivých procesů, kterými se řídí celá firma. V praxi to znamená dosahovat a dlouhodobě si udržet významnou pozici na relevantním segmentu trhu, neustále zlepšovat technickou úroveň a kvalitu výrobků, produkčních procesů a výkonnosti, ale také dbát na ochranu životního prostředí. Dodávané systémy jsou plně v souladu s platnými mezinárodními technickými předpisy. Navíc certifikace třetí stranou dává určité předpoklady, že zavedený systém povede nejen k uspokojení zákazníka, ale ke spokojenosti všech zainteresovaných stran, tj. zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů i akcionářů.

ISO jako základ

Kdo chce dnes uspět, musí mít zavedený minimálně systém jakosti podle normy ISO 9001. UniControls jako nadstandard implementoval i systém environmentu podle normy ISO 14000. Ten sice nemá přímý vliv na dodávky firmy, je však důležitý zejména při spolupráci se zahraničním. Jako relativně malá společnost je UniControls často subdodavatelem pro jiné firmy a certifikát dokládající, že jeho výroba nezatěžuje životní prostředí, je pro zahraniční partnery nutnou podmínkou spolupráce.
Společnost je rovněž výrobcem elektronického vybavení kolejových dopravních prostředků pro České dráhy. Ty mají vytvořen vlastní systém certifikace technické způsobilosti dodavatelů. Nároky jsou na úrovni požadavků stanovených normami ISO se zaměřením na výrobky a zařízení pro dopravu osob, takže České dráhy si samy hodnotí své dodavatele.
Počátkem roku 2003 pak společnost obdržela oprávnění k vývoji a výrobě zařízení pro civilní letectví podle mezinárodního předpisu JAR-21. Zisk tohoto certifikátu umožňuje spolupráci s náročnými odběrateli v oblasti leteckého průmyslu. Zároveň se díky němu otevírají i nové možnosti zlepšování a upevňování obchodních pozic nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Budoucnost za dveřmi

Jedním z budoucích úkolů v oblasti řízení jakosti je získání certifikátu pro armádní dodávky. Stejně jako civilní letectví, tak i armáda patří k nejnáročnějším odběratelům a zisk certifikátu znamená pro každou firmu důležité ocenění kvality jejích výrobků a služeb.
Ing. Daniel Cahel

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: