Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Když je potřeba řešit „špeky“
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Když je potřeba řešit „špeky“

Na pozvání společnosti Walter CZ jsem tentokrát zajel do firmy Kovo Děčín, která se zabývá zakázkovým obráběním a výrobou forem. Zde nás přijal jednatel Pavel Bureš, za dodavatele nástrojů přijel Pavel Dušánek, certifikovaný distributor společnosti Walter CZ, a Monika Futáková ze společnosti Walter CZ. Posadili jsme se do zasedačky a pan Bureš nás seznámil s historií společnosti a jejím výrobním programem, čímž jsme se dostali i k nástrojům značky Walter.

Naše firma nemá dlouhou historii – začali jsme v 90. letech, vlastně od nuly,“ vypráví pan Bureš. „K založení firmy vedlo mimo jiné to, že obor strojírenství naší rodině není cizí. Já mám strojní průmyslovku, otec je strojní inženýr a bratr vyučený obráběč kovů. Začali jsme tedy v kooperaci zajišťovat zakázkovou výrobu pro různé firmy z okolí a zároveň si postupně začali zajišťovat vlastní technologii. V roce 1999 jsme si pronajali výrobní prostory v bývalé Destě a při té příležitosti jsme založili z původního sdružení fyzických osob společnost s ručením omezeným. Asi po třech letech se nám podařilo objekt od správce konkurzní podstaty odkoupit a začali jsme jej postupně renovovat, s čímž pokračujeme dodnes. S výjimkou menší pauzy v roce 2002, kdy přišla povodeň (v nejnižším místě jsme měli 70 cm vody), jde vývoj stále dopředu."


Výrobní areál společnosti Kovo Děčín. (Foto: Kovo Děčín)

Současnost: zakázkové obrábění a nástrojařina

Přes nelehké začátky společnost od té doby díky průběžným investicím svůj strojní park značně zmodernizovala a v současnosti podíl CNC strojů ve firmě přesahuje 90 %. Ve výrobních prostorách slouží již 11 frézovacích center, 7 soustružnických, 2 drátové řezačky a 1 hloubička. Ale dejme opět slovo panu Burešovi: „V roce 2005 v Děčíně skončilo výrobní družstvo Kovočas, které bylo známé výrobou bombiček do sifonu, a především mělo svou nástrojárnu. Shodou okolností jsme tehdy dokončili rekonstrukci části objektu, což vedlo k myšlence domluvit se s bývalými zaměstnanci nástrojárny a pokračovat dále v tomto oboru u nás. Tak jsme začali z nástrojařinou, která dnes činí polovinu objemu naší výroby. Vyrábíme jednak formy na vstřikování plastů, jednak kokily na lití neželezných kovů. Není to všechno jen o moderních technologiích, důležitý je i lidský potenciál – ruční nástrojáři musejí umět formu smontovat a spasovat, vložit do práce svůj um.“ K prestižním zákazníkům patří například společnost Kolbenschmidt, která je známým výrobcem pístů pro spalovací motory a kompresory a má svůj závod i u nedalekého Ústí nad Labem, kde je Kovo Děčín jedním z hlavních dodavatelů kokil.


Jádra do kokil. (Foto: Kovo Děčín)

Nástroje pro nejnáročnější aplikace

Firma si pečlivě vybírá i dodavatele obráběcích nástrojů. Proto před časem oslovila nejvýznamnější dodavatele a uspořádala výběrové řízení, jehož součástí byly i obsáhlé praktické zkoušky a testy na frézovacím centru ve výrobním provozu. Při nich byly sledovány možnosti a parametry nástrojů s ohledem na životnost a pořizovací náklady. V oblasti nástrojů pro obrábění tvrdých materiálů zvítězila právě firma Walter. Ačkoliv její nástroje nejsou nejlevnější, ukázaly se být nejproduktivnější. „Cena oproti konkurenci byla i dvojnásobná, ale životnost několikanásobně delší,“ komentuje výsledek pan Bureš.

Ale ani pouze dodat kvalitní nástroje by vítězi výběrového řízení nestačilo. Velkou roli hraje udržování vztahů mezi dodavatelem a odběratelem a především spolehlivý servis a technická podpora. Firemní technolog si například dokáže vytipovat vhodné nástroje a má o nich všeobecný přehled, ale dodavatel musí dokonale znát možnosti svých nástrojů a umět doporučit vhodný nástroj i řezné podmínky, když jde takříkajíc „do tuhého“. Těchto možností firma Kovo Děčín využívá, právě když je potřeba řešit nějaké „špeky“, jak říká pan Bureš. V kusové výrobě se nevyplatí vypiplávat technologii do dokonalosti, ale u větších sérií nebo u dlouhodobějších charakterově podobných zakázek je to už jinak. Firma nedávno potřebovala obrobit větší množství dílů pro stavbu konstrukce prosklených střech a přitom odebrat z polotovaru co nejvíce materiálu za co nejkratší dobu. Na doporučení dodavatele nástrojů byla zvolena frézovací hlava Walter s vyměnitelnými břitovými destičkami, s jejíž pomocí byly výrobní časy zkráceny o několik desítek procent. „Naším úkolem je spolu s nástroji zákazníkovi přinést i široké portfolio služeb a zajistit spolupráci výhodnou pro obě strany,“ potvrzuje pan Dušánek. „Pokud se na nás obrátí s konkrétním případem, umíme navrhnout nástroj, u kterého jsme si jisti, že aplikaci vydrží, nebo je produktivnější. Následně pak přebíráme odpovědnost za aplikaci tohoto nástroje.“


Ruční nástrojař je zajímavé a žádané řemeslo. (Foto: autor)

Frézování „neobrobitelného“ materiálu

Walter ovšem v Děčíně „zabodoval“ minimálně ještě dvakrát. V prvním případě šlo o obrábění komponent tryskacích strojů z bílé litiny. Tyto díly musejí být odolné proti abrazivu, jímž se v průmyslu tryskají například odlitky. Proto se pro jejich výrobu používá právě bílá litina, což je však na druhou stranu materiál konvenčními způsoby velmi těžce obrobitelný (víceméně jen broušením). Rotační tvar dílů sváděl k vyzkoušení soustružení, ale přerušovaný řez spolu s odolností materiálu vedl k nadměrnému namáhání nástroje i stroje. Autorizovaný distributor nástrojů Walter proto navrhl frézování pomocí frézy s kruhovými břitovými destičkami bez utvářeče (v jemnozrnném substrátu a PVD povlaku), která je určena speciálně pro obrábění tvrdých materiálů. Tomáš Jedlička, aplikační technik z firmy pana Dušánka, s hrdostí představuje řezné podmínky:Řezná rychlost 30 m.min-1, posuv na zub 0,08 mm a průměrná hloubka řezu 1–1,5 mm – ta je proměnlivá, jelikož se obrábí odlitek.“


Pohled do dílny s frézovacími centry. (Foto: Kovo Děčín)


V seřizovně vládne paní Zajícová. Na snímku s Pavlem Dušánkem a Pavlem Burešem. (Foto: autor)

Výjimečný nástroj pro extrémní podmínky vrtání

Ve druhém případě šlo o obrábění tzv. lamače, což je dílec sloužící v zařízení pro výrobu plastového granulátu. Jedná se o kruhovou destičku nestejné tloušťky, jejíž jedna strana je rovná a druhá vypuklá a jež je vyrobena z materiálu 15 142 zušlechtěného na 45 HRC. Tuto destičku je třeba provrtat větším množstvím otvorů s průměry podle provedení 5, 9, 10 nebo 11 mm, což je náročný úkol jak z důvodu tvrdosti materiálu, tak proto, že vrták z druhé strany vybíhá do šikmé plochy. To vše klade výjimečné požadavky na životnost nástroje. Při vrtání běžnými nástroji bylo možné používat řezné rychlosti 30 až 35 m.min-1. S pomocí aplikačního technika pana Jedličky byl pro tuto úlohu nakonec vybrán vrták DC170 od firmy Walter. „Jako první přišel na řadu nástroj o průměru 9 mm. Podle softwaru Walter GPS jsme určili řezné podmínky a předpokládanou životnost nástroje,“ uvádí Tomáš Jedlička. „Vyšla nám řezná rychlost 105 m.min-1 a posuv 0,2 mm na otáčku, předpokládaná životnost nástroje byla 200 otvorů.“ Za těchto podmínek byl také nástroj nasazen a odzkoušen, přičemž mezi zkušebními řezy probíhala kontrola nástroje pod mikroskopem. V reálných podmínkách bylo nakonec oproti výpočtu dosaženo životnosti více než třikrát vyšší – 620 otvorů. Podle tohoto příkladu pak firemní technolog určil řezné podmínky i pro ostatní velikosti nástrojů.


Odlitky z bílé litiny – budoucí komponenty tryskacího stroje. (Foto: autor)


Poradí si s nimi tato nenápadná fréza. (Foto: autor)

DC170 je výjimečný nástroj. Jedná se o vysoce výkonný vrták ze slinutého karbidu s vnitřním chlazením. Jeho zvláštností je, že nemá klasickou fazetku jako běžné typy vrtáků, ale používá unikátní systém radiálních fazetek, jimiž je vrták veden po celém svém obvodu. Výsledkem je vyšší stabilita a nebývale klidný chod bez rušivých vibrací a současně i velmi účinné chlazení nástroje. Vrták díky tomu dobře zvládá i extrémní mechanické zatížení u šikmých výstupů otvorů.


Vrták Walter Titex DC170 si ve firmě Kovo Děčín našel své nezastupitelné místo při obrábění lamačů pro výrobu plastového granulátu. (Foto: autor)
Rolny z bronzové slitiny AMPCO se používají jako tvářecí nástroj při výrobě nerezových trubek. (Foto: Kovo Děčín). S extrémní tvrdostí tohoto bronzu si poradí soustružnické břitové destičky Tiger.tec Silver. (Foto: autor)

Dnes už při dodávce nástrojů nestačí nabídnout jen nejvýhodnější podmínky a o víc se nestarat. Právě díky úzké spolupráci s firmou Walter prostřednictvím jejího autorizovaného distributora Pavla Dušánka se společnosti Kovo Děčín podařilo vyřešit a zefektivnit ty nejnáročnější úlohy obrábění. Je zřejmé, že spolehlivá podpora a široké portfolio služeb hrají díky neustále rostoucím nárokům na výrobce v oblasti kovoobrábění stále důležitější roli.

Walter CZ

Pavel Marek, Děčín

pavel.marek@mmspektrum.com

 

www.walter-nastroje.cz

www.kovodecin.cz

www.walter-tools.com/cz

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: