Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Když je součástka rozhodující
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Když je součástka rozhodující

Dokonalé fungování nového automatického testovacího systému realizovaného společností Sagicofim k provádění přejímacích zkoušek bezpečnostních nádob na filtrační prvky podle nejpokrokovějších předpisů zaručuje servoventil řady LR z produkce společnosti Camozzi.

Realizace prostředí s řízenou kontaminací představuje v mnohých odvětvích investici, která je nezbytná pro ochranu pracovního procesu, výrobku, ale také zdraví pracovníků i životního prostředí před jakýmkoli rizikem vzduchem přenášené kontaminace.

K hlavním italským výrobcům filtrů s vysokou a velmi vysokou účinností (Hepa a Ulpa) patří firma Sagicofim, založená v Cernusco sul Naviglio (Milán) v roce 1999 fúzí dvou významných inovativních podniků (Sagi Italiana a Cofim). Za několik málo let se firma Sagicofim rychle prosadila jako jeden z italských i mezinárodních protagonistů ve světě filtrace, difuze a distribuce vzduchu. Zejména farmaceuticko-nemocniční a nukleární odvětví představují nejkritičtější oblasti: ventilační zařízení určená pro aplikace v těchto oborech vyžadují správnou volbu komponent, které budou muset být použity, aby byla dosažena a zaručena požadovaná třída ochrany životního prostředí. Často se zde používají bezpečnostní nádoby pro uložení filtrů. Tyto nádoby představují bariéru mezi znečištěným filtrem a vnějším prostředím, takže jejich funkcí je to, že zabraňují rozptylu kontaminovaných částic s cílem zajistit ochranu pracovníků i populace.

Za tímto účelem vyvinul Sagicofim bezpečnostní nádoby označované canister, které dovolují nejen zadržet znečišťující látky, ale umožňují také provést operaci výměny filtru tak, aby byla naprosto bezpečná pro zúčastněnou obsluhu. Kromě toho umožňují tyto výrobky flexibilní realizace kanálových filtračních systémů a jejich snadnou montáž do technických zařízení budov i průmyslových zařízení, kde se požaduje použití vysoce účinných filtrů, absolutních filtrů až do třídy H14 (EN 1822) a filtrů s aktivním uhlím.

Správný tlak

Spolehlivost uzavřených systémů je udávána v několika třídách, které představují míru úniků nádoby, když je vystavena určitému tlaku nebo podtlaku. Různé zkoušky, k nimž patří i zkoušky těsnosti, jsou upraveny technickými normami (ISO, UNI, EN, Astm, Asme, Iaea atd.) a/nebo postupy schválenými kontrolními orgány (Apat). Technická přejímka se provádí na 100 % vyrobených nádob (canister): tradičně byly tyto testy realizovány manuálně podle americké normy Asme 509 a 510 provedením vnitřního natlakování nádoby až na zkušební tlak a následným udržováním tohoto tlaku po určenou dobu s použitím manuálního jehlového ventilu pro regulaci a jehlového průtokoměru, který měřil průtok nezbytný k udržení tlaku. Tento postup vyžadoval přibližně patnáct minut času na nádobu (od doby nastavení po provedení testu), mimoto vyžadoval četné dodatečné manuální činnosti, jako je vyplnění formuláře, což vyžadovalo jednoho nepřetržitě zaměstnaného pracovníka.
Navíc tento postup umožňoval měření ztrát s rozlišeními akceptovanými normou (v řádu litrů za minutu), ale nižšími, než je chtěná kvalitativní úroveň.

Aby byl celý systém pružnější a urychlily se testovací doby, byl navržen a realizován automatický testovací systém, který je schopen provádět technické přejímky podle standardů Asme 509 a 510 a rovněž podle normy ISO 10648-2.

Konkrétně, pokud jde o zkušební test podle standardu Asme, pak jakmile je canister upevněn ke zkušebnímu přístroji, systém po spuštění testu z ovládacího panelu začne tlakovat vnitřní atmosféru až na přednastavenou hladinu tlaku, která byla dohodnuta se zákazníkem. V této fázi se vyžaduje vysoký průtok, aby se komora naplnila v co možná nejkratším čase. Jakmile je dosaženo zadané hodnoty tlaku (v rozmezí toleranční odchylky plus minus 5 Pa), testovací systém spustí vlastní test, který spočívá v udržování konstantního tlaku uvnitř komory a současném měření požadovaného průtoku vzduchu. Pokud tlak zůstane v rozmezí tolerančního pásma po dobu nastavenou na začátku testu a průtok je nižší než požadovaný, má test kladný výsledek a automaticky se vygeneruje protokol o přejímce. Pokud by se tlak dostal mimo toleranční pásmo, test se automaticky spustí znovu (pro určitý počet pokusů).

Vysoká dynamika

Srdcem celého procesu je proporcionální ventil, který musí umožňovat velmi vysokou dynamiku. Požadované technické specifikace jsou mimořádně přísné a točí se kolem rychlosti reakce, vysokého průtoku a nutnosti přesným způsobem řídit tlak. To vše s cílem účinným způsobem dosáhnout a udržet požadovanou nastavenou hodnotu.

„Za tímto účelem,“ vysvětluje Corrado Giannone, maintenance engineer společnosti Sagicofim odpovědný za projekt, „byl zvolen ventil z produkce Camozzi, řada LR, který vyhovuje všem nárokům: vysoký průtok, jemná regulace a krátké doby reakce.“ Servoventily LR využívají princip rotační cívky. Rotační cívka je uváděna do pohybu miniaturizovaným motorem řízeným v úhlové pozici prostřednictvím vestavěné elektroniky. Tímto způsobem je dosaženo vysoké dynamiky ovládání s nízkou hysterezí. Ventil v podobě patrony může být realizován jako servoventil průtokový, tlakový a polohový. Díky tomuto systému lze dosahovat pracovních frekvencí až 70 Hz a dob odezvy v rozsahu od 1 do 5 ms (rozsah regulace od 0 do 100 %). Linearita a opakovatelnost dosahují hodnot pod 1 % při průtoku přes 1 000 Nl.min-1. K výhodám ventilu LR patří také možnost přeprogramovat vestavěné řízení PID tak, aby byla zajištěna optimalizace přesnosti a reakce na přechodové stavy.

Proporcionální servoventil Camozzi řady LR

Nová zkušební stolice umožnila optimalizovat doby zpracování, značně zvýšit kvalitu testů a zavést mimořádnou flexibilitu do výběru způsobu provedení přejímky,“ pokračuje Giannone. „Nový automatický testovací systém zavádí také další výhody. První výhoda spočívá v možnosti sledování testů. Každý test je sledován a ukládán do paměti a představuje tak digitální DNA testovaného systému, obsahující výsledky testů i okolní parametry (teploty, vlhkost, tlaky atd.). Systém je kromě toho snadno znovu konfigurovatelný. Prostřednictvím panelu obsluhy lze nastavit různé prahové hodnoty a parametry, požadované jednotlivými standardy a předpisy nebo zákazníky z různých odvětví, kteří mohou potřebovat více nebo méně přísné podmínky. A konečně, z automatického systému těží i kvalita testu, méně ovlivněného lidskými chybami. Systém zaručuje vyšší opakovatelnost testu.”Sagicofim si pro svůj nový automatický testovací systém zvolil řadu LR, špičkový ventil z produkce Camozzi. Na obrázku je vidět prototyp zařízení.

 

Konkurenční výhoda

Společnost Camozzi se specializuje na komponenty pro automatizaci a v posledních letech diverzifikovala svoji nabídku rozšířením o elektrickou a proporcionální technologii. Všechny nabízené technologie je možné v případě potřeby kombinovat, a tak optimalizovat jednotlivé pohyby i výkony požadované v rámci průmyslové aplikace. Vyvíjená řešení Camozzi pro tzv. motion control jsou nyní ještě účinnější a efektivnější.

S novou testovací stolicí Sagicofim lze sledovat průběh zkoušek a ukládat je do paměti.

Camozzi

Fabio Giacobbi

fgiacobbi@camozzi.cz

http://www.camozzi.cz/cs/camozzigroup/automation/camozzi/camozzi-cz/home

Další články

Automatizace, regulace
Pneumatické prvky/ kompresory
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: