Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kloubový robot uvnitř stroje
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Od číslicově řízených obráběcích strojů se dnes očekává vysoká přesnost, produktivita a spolehlivost. Okuma zastává názor, že nejlepší cestou, jak splnit tyto požadavky, je nabídnout komplexní řešení stroje od jednoho výrobce. Proto firma vyrábí nejen nosné prvky strojů, ale i veškeré komponenty od vlastního řídicího systému přes jednotky řízení servopohonů, samotné servopohony až po vřetena a jejich pohony. Nechybí ani inteligentní funkce zajišťující stabilitu přesnosti i za proměnlivých teplot stroje a jeho okolí, stabilitu řezného procesu, provoz bez kolizí a optimalizaci servořízení. Všechny komponenty strojů a jejich funkce jsou periodicky zdokonalovány.


Armroid připravený v pracovním prostoru soustruhu

Firma drží krok se světovým vývojem a využitím automatizačních prostředků v obrábění. Pro její přístup k automatizaci obrábění jsou charakteristická jednoduchá řešení, podpora všestrannosti techniků a operátorů a snaha změnit zavedený způsob práce. Tyto zásady byly plně uplatněny při vývoji robota Armroid.

Jedno „tělo i duše“

Armroid je kloubový robot určený k podpoře obrábění v případě, že je výhodné výrobu automatizovat. Pozoruhodný je tím, že je zabudován přímo do obráběcího stroje a je v reálném čase ovládán řídicím systémem stroje spolu se strojem. Okuma tak přináší originální řešení prostorového uspořádání stroje a automatizačního zařízení. Robot je součástí pracovního prostoru stroje, takže má snadný přístup k obrobku. Pro manipulaci s obrobky do 5 kg hmotnosti je vestavěn do CNC jednovřetenových soustruhů Okuma řady LB3000 EX II. Silnější verze určená pro obrobky s hmotností do 10 kg se dodává s multifunkčními obráběcími centry řady Multus.


Řídicí systém stroje ovládá jak stroj, tak robot pomocí ROID Navi.

Ovládací a nastavovací prostředí Armroidu zvané ROID Navi je plně integrované do řídicího systému strojů Okuma a splňuje zásadu jednoduchého ovládání pohybu robota. I začínající operátor se naučí pracovat s robotem během jednoho dne. ROID Navi automaticky generuje pohyby robota tak, aby nedocházelo ke kolizím se strojem nebo s obrobkem. Před obráběním je možné tyto pohyby simulovat ve 3D, takže případné vzájemné kolize se předem vyloučí. Operátorovi tento systém umožňuje ovládat robot ručně s téměř chirurgickou přesností.

Základní funkcí robota je zakládání polotovaru obrobku do stroje, otáčení obrobku, je-li to nutné, a vyjímání hotového obrobku. Robot spolupracuje se stohovacím zásobníkem přistaveným ke stroji, ze které¨ho vyjímá polotovary a ukládá do něj hotové obrobky. Na jednom z obrázku je robot v pozici vyjímání částečně opracovaného obrobku ze sklíčidla. Následně dojde k otočení obrobku a k novému upnutí za opracovanou část.


Simulace pohybů robota


 Ruční ovládání robota


Robot odebírá polotovar ze stohovacího zásobníku.

Pomáhá s operacemi stroje

Armroid minimalizuje manipulační časy s obrobkem nejen optimalizací své dráhy pohybu, ale už tím, že pracuje uvnitř pracovního prostoru stroje. Robot vestavěný do pracovního prostoru dovoluje souběžné operace s operacemi stroje. Při soustružení dlouhých a štíhlých obrobků se robot využívá jako luneta, aby se zabránilo vzniku chvění při obrábění. Silným proudem řezné kapaliny odstraňuje robot třísky z řezu, aby nedošlo k jejich „zaválcování“ do obrobeného povrchu. Ideálního přístupu robota ke všem částem pracovního prostoru se využívá k čistění prostoru. Je zřejmé, že takováto podpora obrábění není proveditelná s konvenčním robotem.
Ke strojům vybaveným robotem Armroid se dodávají mobilní zásobníky polotovarů a hotových obrobků. Zásobník se ustaví před pracovní prostor stroje tak, aby byl v dosahu robota. Toto flexibilní uspořádání bylo vytvořeno pro případy, kdy se ve výrobě střídají malé a velké série výrobků. Kusovou a malosériovou výrobu obslouží operátor a větší série, např. v noční směně, může obsluhovat robot.

Robot Armroid při vyjímání obrobku ze sklíčidla


Otáčení obrobku


Robot se využívá jako luneta.


Odstraňování třísek z řezu kapalinou


Čištění pracovního prostoru

Vysoká míra integrace se strojem

Automatizace provozu obráběcích strojů je velice žádané řešení pro zvyšování produktivity a kvalitativní způsobilosti výroby. Japonská společnost Okuma nabízí ojedinělé řešení Armroid, které vyniká zejména vysokou mírou integrace s vlastním výrobním strojem. Jedná se o mechanickou vestavbu kloubového robotického ramene do pracovního prostoru stroje a také zakomponování plnohodnotného ovládání v řídicím systému stroje. Stávající nabídka dvou typorozměrů robotických systémů Armroid se bude v nejbližší budoucnosti rozšiřovat stejně tak jako typy strojů Okuma, k nimž bude možné systém objednat. Věříme, že řada zákazníků ocení výhody tohoto jedinečného progresivního řešení. Podrobné informace o provedení strojů Okuma s robotem Armroid poskytuje společnost Misan Lysá nad Labem.

 

Misan

Ondřej Svoboda

o.svoboda@misan.cz

www.misan.cz

Další články

Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: