Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Mít sondu nestačí

Tímto tvrzením, které firma Renishaw často ve své edukaci používá, je nazvaná i odborná publikace, kterou vytvořili inženýr a profesor Markovi – syn se svým otcem (v tomto pořadí jsou autoři uvedeni). Kniha je určena vysloveně pro interní potřeby Renishaw jako vzdělávací materiál. Proto není dostupná v distributorské síti. Publikace je rozdělena celkem do deseti kapitol, které pokrývají zaměření knihy – aplikace měřicí techniky v CNC obráběcích strojích při jejich zkoušení. Autoři čtenáře provázejí od profesního rozdělení a provozu obráběcích strojů přes použité metody měření stroje a kontroly obrobku a dále přes pyramidu produktivní výroby Renishaw až po aspekty přípravy výroby a nastavení procesu obrábění. Bezesporu velmi informačně hodnotné jsou na závěr uvedené tři případové studie z praxe – zvýšení efektivity obrábění ventilu, převodovky a čerpadla.

Kniha je jak po obsahové, tak i po grafické a knižní stránce velmi dobře zpracovaná a je bezesporu reprezentativním materiálem firmy Renishaw. Její edukativní přínos v oblasti metrologie je vysoký.

- DVO -


Nakladatel: Renishaw
Rok vydání: 2017
Vazba: lepená
Počet stran: 124
Doporučená cena: neprodejné

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích

V pořadí již čtvrtém svazku o pozoruhodných českých vědcích, vynálezcích a podnikatelích se čtenář opět setkává s historickými postavami, které ovlivnily mnohá odvětví a inspirovaly řadu mladých badatelů. Christian Doppler, Gregor Johann Mendel, Ernst Mach, bratři Ježkové, Viktor Kaplan, Erich Roučka. Jejich dílo, které proniklo daleko za hranice Rakousko-uherské monarchie či později Československé republiky, i jejich mnohdy nelehké osudy nás stále naplňují úctou. Tentokráte je jejich společným pojítkem Brněnsko – region, se kterým byly spjaty životní osudy těchto osobností. Je moudré si jména a odkaz těchto mužů připomínat i v dnešní době.

Podle slov doc. Maixnera, ideového tvůrce myšlenky takto zaměřené knižnice, je smyslem i tohoto svazku stále díky příkladům vynikajících osobností probouzet zájem mladé generace o techniku a přírodovědu jako takovou, o její studium a vytváření podnikatelského ducha.

Příští svazek se bude věnovat osobnostem, jako byli František Josef Gerstner, Josef Božek, Bernard Bolzano, Jan Evangelista Purkyně, Josef Hlávka. Ediční rada knižnice uvažuje i o vydání svazku, který by představil současné podnikatele a vědce.

- DVO -


Nakladatel: Jonathan Livingston
Rok vydání: 2017
Vazba: vázaná
Počet stran: 256
Doporučená cena: 249 Kč

Podnik a podnikání

Pentalogie Podnik a podnikání prof. Štefana Kassaye vyniká několika atributy. Tím prvním je skutečnost, že jde o ucelené, systematicky zpracované dílo, které v sobě kloubí nejen teoretickou, ale i praktickou zkušenost autora. Knihy tedy tvoří most mezi teorií a praxí. Za druhý atribut této pentalogie považuji textem knih sdělenou autorovu osobní zkušenost, kterou získal za cenu mnoha obětí, experimentů a „laboratorních pokusů“ ve svých firmách, když je budoval a buduje do podoby agilního podniku schopného obstát v tvrdé konkurenci. Třetím atributem je fakt, že pentalogie Podnik a podnikání v sobě integruje vše, co lze odděleně najít v samostatných knihách od jiných autorů, ovšem ne v takové komplexnosti, názornosti a praktičnosti. Čtvrtým atributem je neuvěřitelná didaktičnost textu, kterou podtrhuje vynikající grafika. Velmi názorné a na první pohled systematické obrázky to vše umocňují. Pentalogii by měli pro inspiraci studovat nejenom exekutivně výkonní lidé v podnicích při hledání vlastní soustavy řízení, ale i lidé z akademického prostředí – studenti, doktorandi a zejména pak jejich učitelé. Byla vydána v pěti jazycích pod patronací Evropské akademie věd a umění a její úctyhodný rozsah je přibližně 4 500 stran, podle jazykové verze.

První svazek Pentalogie má podtitul „Podnikatelské prostředí“. V úvodu knihy se čtenář dozví, jak knihu účelně používat, což svědčí o systémovém přístupu autora. Za zvlášť přínosné lze považovat vysvětlení používaných pojmů a příklady, kterými jsou jednotlivé kapitoly doplněny. Na 671 stranách prof. Kassay ve třech částech knihy rozebírá řízení podniku, problematiku manažerů (vůdců) a přes strategie a strategické řízení se dostává k organizačním strukturám podniku.

Autor podrobně diskutuje podnikatelskou strategii a jde na podstatu principů strategického myšlení s tím, že správné vedení podniku akceptuje podnikatelskou etiku, ctí etický postoj a má na paměti sociální zodpovědnost podniku. Za zdařilou můžeme považovat kapitolu Řízení strategické změny, kde prof. Kassay dokládá, za jakých podmínek je možné tyto změny realizovat. Stanovení strategie prezentuje velmi názorně a řekl bych, až hodně otevřeně, na svém podniku I.D.C holdingu, jehož výrobky jsou v České republice dostatečně známy (Horalky, Mila, Kávenky, …).

V poslední, třetí části knihy klade autor důraz na skutečnost, že moderní podnik musí upustit od klasických organizačních struktur, přičemž k jejich tvorbě je žádoucí přistupovat systematicky tak, aby byl podnik vůči okolí flexibilní. Za zvlášť podnětné lze považovat tvrzení autora, že neexistují jednoznačná pravidla, jak sestavit dobře fungující a optimální podnikovou strukturu. Je radostné konstatovat, že všechny názory a konstrukty prof. Kassaye působí velmi nadčasově.

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek, VUT v Brně
(Příště nahlédneme do druhého svazku)Nakladatel: VEDA
Rok vydání: 2005
Vazba: vázaná
Počet stran: 669
Doporučená cena: 2 695 Kč (vyprodáno)

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: