Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kolaborativní roboty při zpracování plastů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kolaborativní roboty při zpracování plastů

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti v automatizaci průmyslu zpracování plastů a polymerů. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti přímo po boku pracovníků, rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě pak i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Výrobci z celého světa investují do automatizace. Podle průzkumu SMEs Barometr robotizace provedeného v Česku na jaře 2020 i mezi společnostmi zabývajícími se zpracováním plastů vyplývá, že mezi důležitými faktory motivujícími SMEs (malé a středně velké výrobní firmy) k robotizaci je zlepšení výkonnosti výroby (93,5 %). Dále společnosti zmiňovaly eliminaci výrobních chyb (75,8 %) a zvýšení kvality produkce (75,8 %), posílení konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce (66,6 %), standardizace procesu (60,2 %), obtížnost při hledání a udržení zaměstnanců (57,7 %), zvýšení výrobní bezpečnosti (56,3 %) a zvýšení produkční flexibility (50,1 %).


Díky jednoduchosti programování a používání jsou koboty v rukou firem nástrojem, který jim pomáhá se rychleji rozvíjet a obstát v náročné konkurenci na trhu. (Zdroj: Universal Robots)

Kolaborativní roboty mohou pomoci zaměstnancům nevystavovat se škodlivým plynům, prachu a plastovým třískám, které vznikají během zpracování plastů a polymerů. Koboty také mohou manipulovat s ostrými nebo horkými předměty. Mají možnost pracovat 24 hodin a jejich opakovatelnost pohybu činí pouze 0,03 mm (v případě Universal Robots). To umožňuje společnostem využít maximální rozsah jejich výrobní kapacity a udržet konzistentní kvalitu. Kompaktní konstrukce pak umožňuje využít koboty i ve stísněných pracovních podmínkách.

Aplikace

Koboty umožňují téměř kompletní automatizaci vstřikovacích aplikací. Zaručují konzistentní vysokou kvalitu, přesnost, stejně jako stále stejné dávkování i po mnoha opakováních. Kolaborativní roboty navíc zvyšují přesnost procesů a omezují zmetkovitost. Vynikají v obsluze CNC, vstřikolisů a dalších technologií lisování. Jejich nasazení má pozitivní dopad na rychlost a kvalitu výroby, zároveň se minimalizuje riziko pracovních úrazů. Výrobní firma může podle potřeby použít koboty vybavené rozmanitými koncovými nástroji nebo optickými systémy během různých fází výroby, např. při vkládání součástky do soustruhu nebo následné paletizaci obrobených dílů. Důležitou fází výroby je také konečná úprava výrobku – koboty mohou pracovat s odlišnými materiály a dodržet tak vysokou konstantní kvalitu finálního výrobku.

Obsluha vstřikovacího lisu

Společnost 2K Trend se zabývá výrobou velmi přesných plastových dílů vstřikováním pro zákazníky z řad velkých automobilek. Společnost nasadila kolaborativní robot UR10, který zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího lisu, což optimalizuje výrobu a řeší problém s nedostatkem zaměstnanců. Kolaborativní robot UR10 odebírá zálisky a zakládá je do formy v lisu, kde proběhne vstřikovací cyklus. Po ukončení cyklu kobot vyjme již hotové výlisky, které vyloží na dopravníkový pás. Jedná se o monotónní činnost, která však vyžaduje velkou přesnost při manipulaci s hotovými plastovými výlisky, a právě proto je vhodná k automatizaci kolaborativním robotem. Kobot UR10 zvládne obsluhu celého stroje prakticky samostatně, a tak není nutné tuto pozici obsazovat lidskými pracovníky. Výhodou je i velký operační rozsah ramene kobota UR10, čímž se dosáhne velice efektivní obsluhy stroje.

Trojice robotů v lisovně

Společnost Dynamic Group instalovala do provozu vstřikování plastů a kompletace tři koboty UR. První zajišťuje realizaci kompletního pracovního cyklu stroje; odebírá „rámy“, které drží lisované díly, vkládá je do vstřikovacího lisu, přemísťuje jednotlivé kusy do ořezávacího zařízení a pokládá vylisované díly před dělníka pro účely další manipulace. Nakonec stiskem tlačítka aktivuje nový cyklus. Ve druhé aplikaci vstřikování se používá tradiční kartézský robot, který spouští vylisovaný díl na kluznou desku, kde jej kobot UR odebere a umístí na zařízení pro odstranění licího kanálu. Následně provede paletizaci dílu na stole před dělníkem, který postup kontroluje. Třetí kobot pracuje v oblasti kompletace.

„Řekl bych, že ve srovnání s tradičními roboty se Universal Robots snáze učí a programují, pokud jde o aplikace ,drag and drop‘ (táhni a pusť). Robota také můžete naprogramovat pomocí režimu učení ,teach mode‘, kdy jednoduše uchopíte robotické rameno, přesunete jej na potřebné místo a robot si tuto pozici pamatuje jako určitý bod. Jakmile nastavíte potřebné body, jednoduše robot spustíte a on tyto pohyby zopakuje.“ říká John McGilivray, výkonný ředitel Dynamic Group. Všestrannost řešení automatizace pomocí kolaborativní robotiky popisuje i mnoho dalších případových studií.

Universal Robots

www.universal-robots.com/cs/
 

Další články

Automatizace, regulace
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: