Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Komplexní automatizace výrobních objektů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Komplexní automatizace výrobních objektů

Philips Picture Tube Technology Centre Hranice patří mezi největší investice v rámci novodobé historie české ekonomiky. V Hranicích na Moravě staví koncern Philips jeden z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek.

Z hlediska automatizace výrobních objektů bude továrna patřit k nejmodernějším stavbám realizovaným v naší republice v posledních letech. Rozsáhlý areál obsahuje několik výrobních hal, jejichž názvy jako např. Jumbo nebo Large korespondují s mimořádnými rozměry technologického centra. Technologické výrobní linky vyžadují vhodné výrobní prostředí včetně tzv. "čistých výrobních prostorů". Proto musí být celý výrobní objekt dokonale automatizován, aby bylo možné zajistit odpovídající výrobní podmínky s udržováním přesných parametrů okolního prostředí.
Technické řešení kompletní automatizace výrobních objektů je postaveno na konceptu plně integrované automatizace a řídicí a regulační technice firmy Siemens. Řídicí systém je složen z úrovně procesních kontrolérů a operátorských stanic. Procesní kontroléry v distribuované architektuře řídí cca 10 000 procesních signálů. Celý technologický proces bude centrálně řízen z velínu s operátorskými stanicemi s funkcemi ovládání, vizualizace procesních stavů a archivace důležitých technologických veličin. Pro možnost lokálního ovládání budou v technologii rozmístěny desítky grafických operátorských panelů.
Kompletní automatizace výrobních objektů mj. zahrnuje řízení a regulaci vzduchotechniky, řízení a regulaci prostředí v čistých prostorech, řízení a regulaci kotelny, monitoring a regulaci distribuce médií, monitoring VN a NN rozvodů apod.
Komplexní řídicí systém, který bude patřit k nejrozsáhlejším v České republice, realizuje česká inženýrsko-dodavatelská společnost Compas automatizace, spol. s r. o., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou.

Projekční zpracování

Elektrotechnická dokumentace automatizačního systému je kompletně vytvářena v programu Eplan verze 5.20. Využitím specificky orientovaného CAD produktu na konstrukci elektrických zařízení je možno splnit náročné požadavky a termíny, které jsou pro konstrukci stanoveny. Jedním z podstatných přínosů systematické orientace projekčního týmu na CAE je minimalizace objemu rutinních prací a minimalizace a podpora hledání chyb zapojení. Využitím CAE je možné generovat např. číslování jednotlivých elementů (svorek, přístrojů), doplnění kontaktů relé, doplnění křížových odkazů apod. Následná on-line nebo off-line kontrola odstraní z projektu naprostou většinu chyb. Spolehlivě je odstraněno dvojí značení dílů, kontakty bez cívky a naopak, neuzavřené potenciály apod. Všechna chybová hlášení jsou obsažena v jednom specifickém souboru projektu, odkud je možné přímo vyvolat odpovídající zpracovatelské funkce k odstranění chyb.
Po vytvoření obvodových schémat a jejich kontrole lze využitím CAE velice snadno generovat jednotlivé požadované dokumenty, například obsah stran projektu, tabulky zapojení vnitřních i vnějších spojů, listinu kabelů, kusovníky jednotlivých skupin materiálu apod. Případné pozdější úpravy a změny lze provádět opět velmi snadno a s možností archivace původního stavu.
Při vytváření dokumentace je významným prostředkem zkvalitnění projekční práce využívání standardizace. Standardní zapojení je vytvořeno za účasti specialistů z oborů silnoproudu, slaboproudu, normalizace, popř. dalších a je uloženo do archivu standardů. Pracovní tým vytvářející celý projekt elektrického zařízení pak tento celek pouze použije a přeznačí projekční značení (referenční označení) jednotlivých elementů podle skladby vytvářeného projektu. Jednotlivé grafické symboly pro použité elementy obsahují v sobě již odkaz do databáze materiálu použitého pro realizaci elektrického zařízení.
Po vytvoření obvodových schémat, kde jsou zadávány všechny konstrukční informace, jsou následně projektanty doplněny sestavy rozváděčů. Dalšími výrobními a montážními podklady jsou kusovníky, kabelová listina, tabulky zapojení kabelů a svorkovnic.

Architektura řídicího systému

Řídicí systém bude realizován na základě zpracovaného projektu pro řízení celého areálu. Architektura řídicího systému je vystavěna jako decentrální výstavba s centrálním ovládáním v hlavním velínu energobloku.
Použité automatizační prostředky zahrnují 18 kontrolérů Simatic S7 400, vstupně-výstupní moduly ET200S pro cca 10 000 signálů, 27 operačních panelů OP27, 5 vizualizačních stanic v centrálním velínu s vizualizačním softwarem WinCC, centrální technologický datový server s WinCC a inženýrskou stanici pro modifikace programů celého rozsáhlého systému z jednoho pracoviště.
Pokračování příště.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: