Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Komplexní programy pro přesné měření speciálních nástrojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Komplexní programy pro přesné měření speciálních nástrojů

Speciální nástroje pro třískové obrábění jsou vysoce produktivní, protože často spojují více operací v jednom obráběcím kroku. Využití těchto nástrojů probíhá hlavně v sériové výrobě dílců. Avšak plné využití jejich potenciálu je možné až po jejich korektním změření a seřízení. Jinak dochází k rychlejšímu opotřebení, což zvyšuje náklady na obrábění, a výsledek obrábění neodpovídá požadované kvalitě, což zvyšuje zmetkovitost.

Firma ZOLLER, expert na vyšší životnost v třískovém obrábění, vyrábí měřicí a seřizovací přístroje, které dokáží určit správná nástrojová data pro optimální výrobní proces – a to i díky více jak 200 měřicích programů pro plně automatické změření různých nástrojů.

Výrobní čas, hlavní čas, vedlejší čas

V sériové výrobě, především v automobilovém průmyslu a dodavatelských firmách pro automobilový průmysl, je doba výrobního taktu alfou a omegou celé výroby. Tomu je vše podřízeno. V optimálním výrobním procesu by měly být vedlejší časy minimální.

Výrobní čas dílce se skládá z hlavního a vedlejšího času. V třískovém obrábění je vedle hlavního času, kdy dochází k odběru třísky, nutný i vedlejší čas, který je potřebný na manipulaci dílce a na přípravu nástrojů. Vedlejší čas lze výrazně redukovat díky změření nástrojů mimo obráběcí stroj. Změřená nástrojová data lze načíst ze seřizovacího přístroje přímo do řídicího systému obráběcího stroje, což je o mnoho časově hospodárnější, než měření nástrojů ve stroji. ZOLLER nabízí pro své měřicí a seřizovací přístroje více jak 230 různých datových formátů řídicích systémů.

 

Tlak na úsporu času v sériové výrobě je enormní. Každá promarněná setina sekundy na jednom dílci se na miliónech kusů nasčítá. Využitím speciálních nástrojů dochází k další redukci času, který je potřebný na výměnu nástrojů. Tyto nástroje spojují více obráběcích kroků v jedné operaci. Aby nástroje podaly ten nejvyšší očekávaný výkon, musí být seřízeny v nejvyšší přesnosti. V opačném případě nedosahuje obrábění požadované kvality. Obsáhlá knihovna ZOLLER nabízí pro různé standardní i speciální nástroje grafické měřicí programy, které zajistí korektní určení potřebných parametrů pro produktivní obrábění.

Speciální nástroje na speciální operace

Speciální nástroje jsou určeny buď na zcela speciální obráběcí krok nebo spojují více operací v jednom nástroji. V obou případech se jedná o drahé nástroje, a aby se tato investice oproti standardním nástrojům vyplatila, hledí se samozřejmě především na hospodárnost.


Právě proto je korektní seřízení speciálních nástrojů tak důležité. Měřicí programy od ZOLLER dokáží změřit korektní nástrojová data i dopočítat potřebné parametry, které na sobě přímo závisí. To je u komplexních nástrojů velkou výhodou.

Hrubování a dokončování v jedné operaci

Například hrubovací/dokončovací frézovací hlavy spojují dva jednotlivé obráběcí kroky v jednom nástroji – hrubování i dokončování. Břity nástroje odvádí různou práci a musí být odpovídajícím způsobem seřízeny. Nástroj na obrázku č. 2 má 4 hrubovací břity, které hrubují a poté následuje dokončovací břit, který zajišťuje požadovaný povrch. Toto uspořádání břitů se opakuje po obvodu nástroje třikrát. Pro dosažení požadovaného výkonu nástroje je nutné, aby byly mezi sebou všechny hrubovací i dokončovací plátky seřízeny ve velmi úzké toleranci a požadované přesazení dokončovacích plátků nad hrubovacími je v tomto případě 30 µm.

Hodnoty a vzájemně spojené parametry

Aby mohly všechny plátky speciálního frézovacího nástroje (obr. 3) současně pracovat v co nejvyšší přesnosti, vyžaduje nástroj obzvláště přesné seřízení. Nejenom všech plátků každého kotouče, ale i vzdálenosti v axiálním směru mezi jednotlivými frézovacími kotouči. Jinak může dojít po sečtení jednotlivých odchylek v podélné ose k nepřípustné celkové chybě.

ZOLLER nabízí měřicí a seřizovací přístroje vybavené protihrotem, do kterého lze tyto a podobné nástroje upnout. Díky měřicím programům a řídicímu softwaru »pilot« vybere obsluha odpovídající parametr, zadá počet břitů a o zbytek se postará software – jak o CNC řízení všech os, tak o protokolování výsledků měření.

Kompletní kontrola břitu

Obzvláště u výstružníků jsou pro bezchybný výsledek obrábění vedle přesného seřízení důležité i nepoškozené břity a opěrné lišty.

Pro tento případ nabízí ZOLLER měřicí program, který u výstružníků zkontroluje v násvitu břity a opěrné lišty a odhalí případná poškození. Uživatel pouze zadá v programu počáteční bod a délku břitu. Měřicí přístroj naskenuje jednotlivé oblasti břitu. Z těchto jednotlivých obrázků software složí kompletní obraz břitu, takže lze jediným pohledem odhalit případná poškození.

Dále lze pomocí naskenovaných kontur břitů a opětných lišt provést v měřicím programu »lasso« porovnání požadované a skutečné kontury včetně zadaných tolerancí. Odchylky jsou zobrazeny graficky a díky tomu lze okamžitě a plně automaticky odhalit případná poškození ještě před použitím nástroje.ZOLLER CZECH

Karel Suchna

suchna@zoller.cz  

www.zoller.cz

 

Další články

Měření ve strojírenství
CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: