Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools

Stejnojmenný seminář uspořádala v červnu letošního roku Společnost pro obráběcí stroje ve spolupráci s RCMT, se společností Siemens a za mediální podpory časopisu MM Průmyslové spektrum. Přednáškový blok byl určen pro pracovníky managementu i různých úrovní technických a obchodních úseků strojírenských podniků, výrobců obráběcích strojů i pro pedagogy technických vysokých a středních škol.

Seminář zahájil předseda Společnosti pro obráběcí stroje Jan Smolík. „Naším úkolem je zamyslet se nad tím, co bychom v konceptu Industry 4.0 mohli lépe využít, co může být přidanou hodnotou– tím, co stroj lépe umístí na trhu,“ uvedl.

Na jeho slova navázal vedoucí Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT a vědecký tajemník Společnosti pro obráběcí stroje Petr Kolář, který zdůraznil, že Industry 4.0 není cílem, ale nástrojem pro dosažení užitných vlastností strojů a technologií.

Projekt Testbed Industry 4.0 realizovaný na pracovišti CIIRC ČVUT představil František Podzimek ze společnosti Siemens. Jak uvedl, hlavním přínosem pro firmy je surfovat na „hraně“ budoucích technologií. Mít možnost vyvíjet a testovat vlastní vybavení, produkty a metody, testovat interoperabilitu vlastních řešení.

Výrobu v době 4.0 přiblížil ředitel pro digitalizaci ve firmě Siemens Leoš Dvořák: „Digitalizace směřuje k individualizované hromadné výrobě. Digitalizujeme proto, abychom zrychlili uvedení výrobku na trh, zvýšili flexibilitu výroby, kvalitu, efektivitu.“ Upozornil, že Industry 4.0 respektuje stále větší orientaci na zákazníka.

Ředitel obchodního úseku společnosti Siemens Tomáš Duba mimo jiné uvedl, že Industry 4.0 respektuje dva zásadní trendy – změnu vlastní organizace výroby a změnu poptávky trhu.


Mezi přednášejícími byl také ředitel pro digitalizaci ve firmě Siemens Leoš Dvořák.

Strategii zavádění Industry 4.0 ve výrobní firmě popsal manažer podnikového poradenství společnosti EY Jan Burian. Zaměřil se také na překážky vznikající při implementaci prvků Industry 4.0 – chybějící přehled o nejnovějších technologiích a řešeních, neschopnost problematiku Industry 4.0 uchopit, nepromyšlený výběr dodavatele technologií a řešení, nepřipravenost na využití dotačních programů.

Součástí semináře bylo i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o cenu Společnosti pro obráběcí stroje – ocenění významných diplomových magisterských prací a doktorských disertačních prací.

Své místo měla také témata, která přesahují oblast výroby, jako je například kybernetická bezpečnost, která je pro fungování Industry 4.0 zásadní, nebo problematika nových forem zaměstnávání.

Zbyněk Koukolík

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: