Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kontinuální omílací systém do stávající periferie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Tlaková slévárna Kovolis Hedvikov se specializuje již od roku 1945 na tlakově litý hliník. Dnes vyrábí z devíti různých hliníkových slitin různými licími technologiemi, jako například vakuovým litím a technologií rheocasting, díly v rozmezí hmotnosti od dvě stě gramů do osmi kilogramů. Patří k nim brzdy, posilovače řízení, spalinová turbodmychadla a kompresory pro klimatizační zařízení. Zákazníky jsou přední výrobci automobilů a dodavatelé Tier-1, pro které je Kovolis částečně též vývojovým partnerem. Sortiment doplňují mechanické obrábění, tepelné zpracování a povrchová úprava.

Rychlé, avšak jemné obrábění

„Sortiment našich produktů se v posledních letech změnil. Vyrábíme stále větší a na poškození citlivé díly. Ty mají být po odstranění otřepů ražením omílány, aby bylo možné provádět další manipulace. Naše stávající zařízení nebylo pro tyto účely určeno, kromě toho již stárne,“ zdůvodňuje potřebu investic do nového omítacího systému Jiří Buzek, vedoucí slévárny III Kovolisu. Vedle velikosti dílů bylo požadováno rychlé, avšak současně jemné obrábění. Nejvyšší prioritu měly rovněž dostupnost zařízení a hospodárnost. Bylo také důležité, aby byl nový systém integrován ve výrobě přesně na místo stávajícího a mohl být napojen na existující podávací zařízení a pásovou sušárnu. Kontinuální systém Rösler vyhověl koncepcí, která umožňuje vysoký výkon a flexibilitu firmy. Výrobce zařízení rovněž vyvinul procesní prostředky, brusná tělíska a kompound. Proces může být optimálně přizpůsoben obráběným dílům.

Automatické přivádění dílů v 30sekundových intervalech

Nový systém je lineární kontinuální zařízení R 550/4600 DA s pracovní délkou 4,6 metru. Řídicí funkce podávacího zařízení a pásové sušárny byly integrovány do systému. Systém R 550/4600 DA se používá k obrábění asi třiceti různých odlitků o maximálním průměru 300 mm. Vzhledem k tomu, že v systému mohou být obráběny díly o délce až 400 mm, nabízí systém vysokou bezpečnost investice. Kromě toho lze v případě potřeby nového podávacího zařízení provést úpravy automatického podávání na podávání přes stávající zařízení. Přivádění probíhá v závislosti na odlitku v intervalech 30 sekund až jedna minuta. Speciální tvarování vnitřních ploch pracovní nádrže s jednostranným zaoblením ve tvaru U podporuje optimální pohyb brusných tělísek a obrobků. Tím se zvýší pracovní výkon. To umožňuje dosáhnout v kombinaci s použitými plastovými brusnými tělísky RKM optimálního výsledku během nejvýše osmi minut. Dobu průchodu lze přizpůsobit a zkrátit sklonem pracovní nádrže. Na rozdíl od systémů se samostatně poháněným vibračním výstupem se díl pohybuje od vstupu až do výstupu konstantní rychlostí. Tím je zabráněno hromadění, při němž by mohlo dojít k poškození citlivých dílů.

 

 

Systémem R 550/4600 DA se obrábí asi třicet různých odlitků s maximálním průměrem 300 mm.

Dvoustupňová separace se sprchovací stanicí

Aby se při separaci zabránilo poškození odlitků citlivých na náraz, byla separační stanice zkonstruována jako dvoustupňová s minimální výškou pádu. Integrované oddělování podsítného je vybaveno plynule nastavitelným tyčovým sítem. Kovolis tak může sám určit, od jaké velikosti brusných tělísek mohou být tato separována. Vzhledem k tomu, že odlitky nejsou čištěny jednotlivě, procházejí během separace sprchovací stanicí, která odstraní ulpělý otěr. Následuje průchod pásovou sušárnou a nakonec zabalení nebo mechanické zpracování.
 


Speciální konstrukce pracovní nádrže s jednostranným zaoblením ve tvaru U podporuje optimální pohyb brusných tělísek a obrobků.

Aby nedošlo při separaci k poškození odlitků citlivých na náraz, je separační stanice dvoustupňová s minimální výškou pádu. Integrované oddělování podsítného je vybaveno plynule nastavitelným tyčovým sítem.

 

Automatická odstředivka pro úpravu odpadní vody

Spolu s R 550/4600 DA investovala společnost do automatické odstředivky Z 1000 pro úpravu procesní vody. Vedle nového systému jsou připojeny i všechny stávající rotační vibrátory. Urychlením na 2 000 g se oddělí od kapaliny částice větší než 2 µm. Vyčištěná kapalina prochází výstupním potrubím a vrací se zpět do procesu. Zachycení pevné látky z až 30 kg kalu rotorem probíhá automaticky. Na rozdíl od konvenčních systémů, ve kterých je stírací nůž poháněn převodovým motorem a běží společně s rotorem, se u Z 1000 nůž nepohybuje. Nůž je podle potřeby zatahován pneumatickým válcem do pomalu se otáčejícího rotoru a odlupuje kal bez zatížení ložisek. Po odloupnutí kalu je rotor automaticky opláchnut. Tím se zabrání tomu, aby při případném výskytu jakýchkoli zbytkových nečistot nedošlo při následném cyklu čištění k nevyvážení a tím opotřebování ložisek. „Úpravu odpadní vody jsme dosud prováděli částečně chemicky a částečně pomocí poloautomatické odstředivky. To bylo pracné a nákladné. Rösler nám zde dal dobrou radu. Předpokládáme, že s novými zařízeními budeme moci pracovat efektivněji a ekonomičtěji,“ dodává Jiří Buzek na závěr.

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Gabi Lodes

g.lodes@rosler.com

www.rosler.com

Další články

Materiály konstrukční kovové
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie
Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: