Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kovací lisy se značkou ŽĎAS
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kovací lisy se značkou ŽĎAS

Kovací lisy pro volné kování jsou ve výrobním programu akciové společnosti ŽĎAS

Žďár nad Sázavou již čtyři desítky let.
Kovací lisy pracují v kovárnách s převážně kusovou nebo malosériovou výrobou a dokáží kovat celý sortiment volně kovaných výkovků. Kromě nových dodávek celých kovacích souborů nebo dílčích strojů se ŽĎAS zabývá také rekonstrukcemi a modernizacemi zařízení vlastní i cizí provenience.
Firma má vlastní kovárnu, kde pracují kovací soubory značky ŽĎAS a kde se přímo na domácí půdě věnuje průběžnému vývoji těchto zařízení.

Nový typ lisu

V rámci inovace strojního parku byl starý lis CKV 1000, instalovaný v roce 1981, nahrazen zcela novým lisem CKVX 1250. Jedná se o hornotlaký jednoválcový lis moderní dvousloupové konstrukce. Je vybaven podélným posuvem, čtyřpozicovým lineárním zásobníkem spodních nástrojů, hydraulickým upínáním horního držáku a nástroje. Výměna nástrojů je možná v ručním i automatickém režimu. Lis společně s rekonstruovaným manipulátorem QKK 8 tvoří integrovanou, plně automatizovanou kovací jednotku využívající programové kování PROKO, které umožňuje:
 • jednotný průběh kování při opakovaném kování;
 • optimalizaci kování z hlediska mezních vlastností materiálů;
 • plynulost výroby;
 • vyloučení nesprávného postupu kování;
 • plné soustředění obsluhy na kontrolu činnosti zařízení, nemusí se zabývat technologickým postupem.
 • Systém PROKO je organizován do dvou volitelných úrovní. Základní úroveň tvoří společný program, který je zabudován přímo do řídicího systému lisu. Je určen pro kování základních tvarů (kulatiny, kvadrátů, plochých výkovků). Obsluha může jednoduchým způsobem zadat vstupní parametry materiálu, ingotu i výkovku a program vypočte optimální postup kování v sledu jednotlivých průchodů. Dle tohoto postupu řídicí systém během kování nastavuje kovací soubor na příslušné režimy a parametry. V případě potřeby může obsluha svým zásahem kování ovlivnit.
  Vyšší úroveň tvoří oddělený program pro tvorbu kompletních kovacích plánů. Prakticky se jedná o PC - kompatibilní počítač, na kterém se pomocí programu PROKO určují kovací postupy pro různé výkovky. Tvorbou se zabývá technolog, který na základě výpočtů a vlastní zkušenosti vytvoří libovolný plán. K dispozici má programové moduly pro tvorbu databáze vstupních ingotů a optimalizační výpočty. Výsledné kovací plány se mohou uložit na pevný disk.
  Pohon lisu je akumulátorový s pracovním tlakem 25 MPa, médiem je 3% vodní emulze. Stávající akumulátorová stanice byla za účelem snížení tlakových pulzací
  v přívodním potrubí rozšířena o 4 ks vzduchových tlakových lahví, každá o objemu 4000 dm3, na celkový vzduchový objem 33,2 m3.

  Modernizace lisu CKW 6300

  Pro potřeby Západočeské univerzity Plzeň modernizoval ŽĎAS model lisu
  CKW 6300 (M 1 : 10), výrobce Škoda Plzeň. Modernizace spočívala ve zvýšení tvářecí síly z 63 t na 100 t, a to zvětšením průměrů u všech tří lisovacích válců,
  v přetěsnění lisovacích a zpětných válců a válce podélného posuvu. Dále je model lisu vybaven přímým olejovým sinusovým pohonem a elektrickým řídicím systémem, což v praxi umožňuje plynule kovat s frekvencí 3 Hz, tj. 180 zdvihů/min.
  Model lisu CKW 6300 měl svoji premiéru jako exponát na MSV v Brně. Nyní je instalován na univerzitě, kde bude využíván především pro potřeby školy, při řešení výzkumně-vývojových úkolů v oblasti tvařitelnosti materiálů, vlivu tvářecích teplot, tvářecích rychlostí, velikosti úběrů, netradičních technologických postupů aj.

  Rekonstrukce v Indii

  Také u firmy HFSI, Thane, Indie byl do provozu uveden hornotlaký jednoválcový čtyřsloupový lis. Jedná se o lis určený pro volné kování, vyrobený v roce 1957 německou firmou Bohler ( Fick. Původním médiem byla čistá voda. Po rekonstrukci a modernizaci mechanické části byl doplněn o hydraulický přímý olejový pohon, který je umístěn v přístavku haly na stejné úrovni s podlahou haly. Pohon tvoří 4 ks konstantních čerpadel s celkovou dodávkou 2840 l/min a celkovým instalovaným příkonem 1,2 MW. I tato akce dokázala, že lze s úspěchem zvládnout obdobné rekonstrukce i ve velmi obtížných klimatických podmínkách.

  Lisy v lince na výrobu železničního dvoukola

  Dokončeny jsou konstrukční práce na rekonstrukci elektrohydraulického řízení lisů v lince na výrobu železničního dvoukolí u firmy Bonatrans Bohumín. Jedná se o kovací lis 5600 t, dále děrovací, prohýbací a značkovací lis. Rekonstrukce spočívá v náhradě zastaralých řídicích bloků s ventily ovládanými vahadlovými hřídeli moderními řídícími bloky s vestavnými logickými ventily s vysokou životností a spolehlivostí v provozu. Obdobné změny zaznamená i lis CKN 8000, určený na výrobu železničních os volným kováním, a v neposlední řadě i akumulátorová stanice, kde se sleduje především zlepšení kvality pracovní kapaliny a podmínek obsluhy.

  Další články

  Obráběcí stroje a technologie
  Technologie tváření, slévárenství

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: