Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kovací lisy ze značkou Šmeral
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kovací lisy ze značkou Šmeral

Mechanické svislé kovací lisy Šmeral patří k nosné části výrobního programu akciové společnosti Šmeral Brno. Díky své ojedinělé konstrukci a výkonům jsou známé ve více než 50 zemích světa.

Lisy jsou určeny pro zápustkové kování za tepla při výrobě dílců, a to především v automobilovém průmyslu, dále pak pro výrobu součástí zemědělských strojů, komunálního nářadí, přírub v ropném průmyslu apod.
Mezi největší evropské odběratele patří Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, dříve rovněž Rusko a Bělorusko. Významnými asijskými odběrateli jsou Japonsko a Korea, stroje pracují taktéž v Indii a v Číně, nově budou stroje nasazeny v Saúdské Arábii. V Jižní Americe jsou stroje instalovány v Brazílii a v Argentině, ve Střední a v Severní Americe pak především v Mexiku a v USA.
Historie vývoje a výroby svislých kovacích lisů sahá až do roku 1953, kdy byl vyroben první stroj s označením MKP 1500, následující rok pak MKP 2500. Do dnešní doby jsou kovací lisy vyráběny bez jakéhokoliv časového přerušení, přičemž z hlediska koncepce a konstrukčních znaků prošly několika inovačními obdobími. V roce 1956 byl vyroben první představitel typové řady LKM o velikosti tvářecí síly 16 MN. U tohoto lisu bylo použito uložení výstředníkového hřídele zepředu-dozadu, což se stalo hlavním konstrukčním znakem lisů Šmeral. Tento konstrukční prvek byl zachován v celém inovačním procesu až dodnes. Další inovace svislých kovacích lisů proběhly v roce 1968 - označení LZK, v roce 1977 - označení LZK - A, v roce 1982 - označení LMZ 1600, v roce 1985 - označení LZK - B a v roce 1991 - označení LMZ - A.

Inovační kroky

Inovace se týkaly především mechanické části. Šlo například o změnu vedení beranu z tvaru "O" na tvar "X", zvyšování počtu využitelných zdvihů účinným chlazením brzdy, zvětšení pracovního prostoru pro vyšší využití technologie (více kovacích operací), zvýšení energie rotujících hmot (možnost kování energeticky náročnějších výkovků), dynamické vyvážení beranu komprimací vzduchu při pohybu beranu dolů, náhradu mechanického přestavování, standardní vybavení strojů pneumatickým horním a spodním vyhazovačem, náhradu třecích lamel brzdy přestavování beranu za brzdu s ozubením a konečně o bezazbestové třecí obložení spojek a brzd.
Od roku 1992 byly inovační kroky zaměřeny především na oblast ovládání a řízení lisů, diagnostiky a poruchových hlášení. Další inovace se týkaly zvýšených požadavků na bezpečnost práce (řešení požadavků směrnic EU na označení CE, resp. CCZ), změny tzv. instalačních skupin, jako jsou pneumatické prvky a systémy, mazací systémy, hydraulické agregáty. Všechny tyto prvky včetně elektroprvků a řídicích systémů jsou od renomovaných firem, jako je např. Herion-Norgren, Ross, Festo, Hoerbiger, Manesmann-Rexroth, Hydraulik, Siemens, Hydrocom, Ulbrich, Mitsubishi, Allain Bradley, Telemecanique a mnoho dalších.

Vybavení lisů

Mezi nejnovější vybavení lisů patří:
 • provedení spojky a brzdy s volně vloženými bezazbestovými třecími elementy;
 • hydraulický spodní i horní vyhazovač;
 • nové zakládání do první operace a vyjímání z poslední operace;
 • nový mezioperační transfer, resp. robotizace technologického procesu;
 • hydraulické kazetové upínače činných nástrojů;
 • měření tvářecí síly;
 • univerzální panel pro zobrazení aktuálního stavu stroje;
 • digitální ukazatel polohy beranu;
 • dynamická brzda setrvačníku;
 • měření otáček hlavního pohonu;
 • použití asynchronního motoru s kotvou nakrátko napájeného z frekvenčního měniče;
 • diagnostika poruch a možnost úpravy programu prostřednictvím modemu ze sídla výrobce.
 • Řešitelem a dodavatelem elektročásti je dceřiná společnost Elektro Sochor, s. r. o, Šmeral Groupe.
  Současný stav
  V současné době jsou ve výrobním programu lisy s označením LMZ 1000 A, LMZ 1600 A, LMZ 2500, LZK 3150 B, LZK 4000 B, konstrukčně jsou připraveny lisy LMZ 4000, LMZ 6500 a ve stadiu projektové přípravy je lis LMZ 8000.

  Další články

  Obráběcí stroje a technologie

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: