Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kovací manipulátory se značkou ŽĎAS
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kovací manipulátory se značkou ŽĎAS

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou se mimo jiné zabývá i vývojem a výrobou kovacích manipulátorů, jež slouží k manipulaci výkovku v pracovním prostoru lisu.

Základní řadu tvoří kolejové manipulátory QKK s nosností 3, 5, 8, 12 a 20 t. Manipulátory s vyšší nosností se konstruují a vyrábějí individuálně, podle konkrétních požadavků zákazníka; největší dosud vyrobený manipulátor má nosnost 80 t.

Konstrukce manipulátoru

Příčně spojené bočnice tvoří tuhý rám, ve kterém je zavěšena skříň nosníku kleští, jejíž součástí je i mechanismus otáčení kleští a jejich svírání. Všechny pohyby manipulátoru jsou prováděny hydraulicky, proto je stroj vybaven vlastním hydraulickým pohonem s vakuovými akumulátory. Konstrukce, hydraulické zapojení a elektrické ovládání manipulátoru umožňují pohybovat s výkovkem přímočaře ve směru všech tří souřadných os, naklápět ve vertikální i horizontální rovině a otáčet kolem podélné osy. Rychlosti pojezdu, otáčení a vertikálních pohybů jsou stupňovitě regulovatelné.
Odpružení kleští ve svislém a podélném směru je zajištěno pneumohydraulickými pružinami. Funkční pohyby manipulátoru je možno řídit ručně od ovládacího pultu, pak manipulátor pracuje jako teleoperátor, nebo lze přepnout na automatiku, a potom manipulátor provádí předvolené kroky a pracuje ve zvoleném režimu podle impulzů od lisu. Automatické řízení je umožněno použitím programovatelného automatu v systému elektrického ovládání.

Kolové a nástrojové manipulátory

Kolové automanipulátory QKM slouží k manipulaci s ohřátým výkovkem. S upnutým výkovkem lze otáčet, zvedat a spouštět jej ve svislé rovině a pojíždět s ním v rovině vodorovné. Přívod elektrické energie je řešen kabelem s navíjecím zařízením, umístěným buď přímo na manipulátoru, nebo na konstrukci haly.
Nástrojové manipulátory QWM jsou nezbytné tam, kde váha nástrojů nedovoluje ruční manipulaci s nimi. Jsou určeny pro manipulaci s kovářským nářadím (sekáče, nože, děrovací trny).

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství
Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: