Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kování se značkou Metalpress
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kování se značkou Metalpress

Řadu namáhaných strojních dílů je nutné zhotovovat pomocí kovárenských technologií, které obvykle zvyšují mechanické vlastnosti.

Protože se tyto procesy významně podílejí i na široké produkci například automobilových dílů - tj. sériové výrobě, hledají se cesty ke zvýšení efektivnosti a produktivity v kovárenském procesu.

Stroje pro příčné klínové válcování řady UL a ULS

V současné době, kdy je kladen stále vyšší důraz na efektivnost a produktivitu výroby, dochází k širšímu uplatnění technologie příčného klínového válcování (PKV), která tato kritéria principiálně naplňuje.
Technologie PKV je známa a využívána již několik desítek let. Současný rozmach této dnes již plně osvědčené metody souvisí především s příznivými zkušenostmi výrobců dílů pro automobilový průmysl v kovárenských provozech.
Princip úspor spočívá ve vytvoření pokud možno optimálního tvaru polotovaru pro následné kování, kdy vzniká rovnoměrný malý výronek kolem obvodu výkovku, nebo se přímo válcováním vytváří tvarovaná hřídelová součást s minimálním přídavkem (cca 1 - 1,5 mm) pouze pro dokončovací operaci - obrobení.
Pozitivní vliv zavedení technologie příčného klínového válcování se plně projevuje v těchto oblastech:
 • úspora vstupního materiálu cca o 20 %;
 • úspora elektrické energie pro ohřátí kovu cca 20 %;
 • úspora energie pro vlastní tvářecí (kovací) proces cca 25 %;
 • zvýšení životnosti kovacích zápustek a nákladů na renovaci cca 50 %;
 • rozšíření technologických možností následujícího kovacího zařízení - např. při použití předvalku lze vykovat na menším lisu díl, který by jinak vyžadoval lis větší tonáže.
 • Technologický proces zhotovení vývalku je realizován " horkou technologií", kdy se ohřátý přířez tvaruje rotačním pohybem válců opatřených speciálními klínovými nástroji. Stroje řady UL a ULS, vyráběné firmou Metalpres, s. r. o., pro tuto technologii tvoří kompaktní celek pracující v automatickém režimu bez obsluhy od vstupu ohřátého přířezu po vynesení tvarovaného vývalku. Stroje mohou být též na přání zákazníka vybaveny systémem rychlovýměny nástroje, která zručné obsluze umožňuje změnu technologie v čase řádově 0,5 hodiny. Použitím těchto strojů nevznikají žádné rázy ani vibrace, nevyžadují tedy zhotovení základů a mohou se i dodatečně instalovat ke kovacím strojům. Systém tvářecího procesu umožňuje vysokou životnost nástrojů, která se při běžných tolerancích vývalků pohybuje v rozmezí 50 000 - 100 000 ks do následné renovace, přičemž může být nástroj renovován 3 -4krát.
  Tyto stroje jsou ve firmě Metalpres vyráběny více než 25 let a počet vyrobených a dodaných kusů se blíží 100. Uživateli jsou firmy prakticky po celém světě. Neustálý vývoj technologie PKV pak znamená nalézání nových oblastí užití produktů této produktivní a efektivní technologie.

  Stroje pro dělení tyčí řady TNS

  Tyto stroje slouží v kovárenských provozech pro přípravu vstupních polotovarů do tvářecích operací - tj. dělení tyčí na potřebné délky. Stroje TNS jsou pro tyto požadavky uzpůsobeny a jsou vybaveny potřebnými uzly a zařízeními. Jde o odpružený doraz tyče, přidržovač tyčí a ústřižků pro kvalitní střih a vlastní zásobník na 6 m dlouhé tyče se samočinným nakládáním. Navíc má stroj zařízení na natáčení střižné osy, které zabezpečuje kolmost stříhaného čela - nezbytné pro tzv. kování " na stojato". Stroj pracuje prakticky v automatickém režimu - ze zásobníku nabírá tyče a nadělené kusy padají do připravených palet. Dva z těchto strojů pracují například i ve Škodě Auto Mladá Boleslav.

  Kovací buchary KHZ

  Tyto stroje speciální konstrukce jsou určené pro zápustkové kování. Konstrukce stroje je hydraulicko-pneumatická a protiběžná. To znamená, že při pohybu kovacího beranu dolů se v protisměru mírně pohybuje stojan stroje tak, že se hybnosti obou částí při pohybu ruší a rázy z vlastního procesu kování se proto nepřenášejí do základů. Lze je tedy užít i pro dodatečnou instalaci v kovárnách. Řízení umožňuje programovat jak sílu, tak i posloupnost úderů, a vlastní stroj je rychlý a produktivní.

  Další články

  Technologie tváření, slévárenství

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: