Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kvalita v automobilovém průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.


Takto vypadal loňský ročník konference, který, na rozdíl od toho letošního, proběhl „na živo“. (Zdroj: ČSJ)

Výrobci automobilů a jejich početní dodavatelé jsou stále, a nejen v ČR, mimořádně důležitou oporou hospodářství. EU patří k největším výrobcům motorových vozidel na světě a automobilový průmysl má pro prosperitu Evropy zásadní význam. Zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných lidí a je hybnou silou v rozvoji znalostí a inovací. Díky dlouholeté průmyslové tradici a schopnosti konkurovat na globální úrovni se v naší zemi nachází jedna z největších koncentrací automobilové výroby, designu, výzkumu a vývoje na světě.

Poskytování vysoce kvalitních a bezpečných výrobků a služeb, plnění potřeb a přání zákazníků, dodržování právních předpisů týkajících se kvality, bezpečnosti a životního prostředí a další požadavky zainteresovaných stran – to by mělo být součástí života každé organizace, která chce na trhu uspět. Mezi obory, které systematicky zajišťují kvalitu, patří především automobilový průmysl, neboť je zde úzká souvislost mezi kvalitou a bezpečností pro zákazníka.

Management kvality

Jeden z nejpoužívanějších mezinárodních standardů pro systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu je IATF 16949:2016. Tato norma je určena pro ta pracoviště dodavatelů, kde se vyrábějí díly pro sériovou výrobu, náhradní díly nebo příslušenství dle požadavků zákazníka, ale taky zahrnuje požadavky na systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu, a pokud je to relevantní, taky pro montáž, instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu, včetně produktů se zabudovaným softwarem. Normu IATF 16949 však nelze považovat za samostatnou normu systému managementu kvality, ale je třeba ji chápat jako dodatek k ISO 9001, která tvoří její základ a spolu s touto normou ji pak používat. Pokud se chcete stát dodavatelem do automobilového průmyslu, má pro vás zásadní význam bez ohledu na to, kterému výrobci automobilů budete dodávat.

Systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu kladou velké požadavky na využívání standardizovaných postupů a metod při řešení konkrétních úkolů spojených se zajišťováním kvality. Užití metod je z části povinné a vychází ze specifikovaných požadavků výše uvedených norem managementu kvality, druhým zdrojem požadavku na užívání metod vychází ze specifických požadavků zákazníka a třetím zdrojem je vlastní rozhodnutí organizace využívat konkrétní metody při zajišťování a zlepšování kvality produktů a procesů.

Uvedená problematika je významnou součástí pravidelné listopadové Mezinárodní konference kvality, kterou v letošním roce nahradila online podoba ve formě webináře zaměřeného na automobilový průmysl. Součástí programu bylo představení novinek a aplikací metod a nástrojů managementu kvality a téma specifické požadavky (CSR) vybraných výrobců v dodavatelském řetězci.

Umělá inteligence

Hovořilo se také o možnostech využití umělé inteligence v kontrole kvality produktů. O tom velmi zajímavě mluvil Martin Hriško ze společnosti 24VS. Mimo jiné řekl: „Umělá inteligence v principu myslí jako člověk, ale pracuje jako stroj. Dosahuje tak 99% spolehlivosti, kdežto člověk je významně méně spolehlivý.“ Současně ve své prezentaci uvedl, že bez umělé inteligence to v „pocovidové“ době rozhodně nepůjde, a také zmínil význam sběru dat z výroby v reálném čase.
Dále byla v rámci webináře představena certifikace ověřující informační bezpečnost v dodavatelských sítích a snižující míru kyberrizika s názvem Tisax, která se stává standardem nejen u automobilek koncernu WV, ale i pro dodavatele koncernu Bosch. O Tisaxu konkrétně promluvil Daniel Kardoš, poradce a auditor. Mimo jiné uvedl: „V současné době mezi výrobci a jejich dodavateli v automobilovém průmyslu významně rostou požadavky na důvěrnost, integritu a dostupnost dat, stejně tak jako jejich autentizaci, autorizaci a autenticitu.“

Hodnocení

Významná část programu každoročně patří domácí automobilce Škoda Auto, která tuto platformu využívá pro seznámení dodavatelů s novinkami v oblasti řízení kvality. Pro oblast hodnocení dodavatelů byla představena zástupci této společnosti Projektová analýza (PAN) – nový typ auditů pro rozvoj systémů managementu kvality dodavatelů. Dnešní automobily si nevystačí jen s kvalitně vyrobenými komponenty a díly, jako součást moderních vozů čím dál tím větší roli hraje software, který se stal již nedílnou součástí. Proto i automobilky musí řídit kvalitu v této oblasti. Ve Škoda Auto již delší dobu pracují mimo jiné s Automotive Spice. Tento standard je souborem požadavků na všechny procesy, které mají vliv na kvalitu vyvíjeného softwaru.

Na konferenci za Škoda Auto vystoupil Marek Bělka, který posluchače seznámil s hodnoticími aktivitami v průběhu životního cyklu výrobku. „Hodnotí se mnoho aspektů,“ řekl. „V roce 2020 bylo v naší společnosti zatím provedeno 60 auditových aktivit s hodnocením.“

Další část webináře byla koncipována jako kulatý stůl věnující se Specifickým požadavkům zákazníků. Diskuze byla zaměřena na požadavky firmy na ESD (Electrostatic Discharge) v automobilovém průmyslu v souvislosti s aktualizovanou normou VW 80132 a jejím využitím v praxi. Kromě koncernových požadavků byly účastníci seznámeni i s aktuálními požadavky BMW, Mercedes a Bosch.

Téma kvality v automobilovém průmyslu je více než široké, a pokud se firma chce stát ověřeným dodavatelem pro automobilový průmysl, neobejde se bez zavedených a fungujících systémů řízení a nástrojů kvality, které pomáhají úspěšně proniknout na trh. Stejně tak Česká společnost pro jakost (ČSJ) může být jejím partnerem pro dosahování úspěšnosti v oblastech systémů managementu nejen pro oblast automobilového průmyslu.

Ing. Petr Koten

Česká společnost pro jakost

Další články

Management a řízení
Všeobecné strojírenství
Legislativa, nařízení
Automobilový průmysl
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: