Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kyocera - kolébka Améb
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kyocera - kolébka Améb

Díky šťastné shodě náhod jsem měl jedinečnou možnost stát se účastníkem studijní cesty, jejímž cílem v listopadu loňského roku byla japonská firma Kyocera. Tato korporace je firmou, která má nejenom velké produktové portfolio, ale také je některým známa svým originálním, světově proslulým a velice úspěšným způsobem řízení a motivace pracovních týmů a každého člověka ve firmě pomocí tzv. améb. Firma totiž pracovníky k práci nenutí, ale motivuje a zapojuje v rámci týmu s cílem osobní snahy k úspěchu. Seznámíme vás s ní.

Kyocera byla založena jako malá příměstská firma v dubnu 1959 v Kjótu se základním kapitálem 3 miliony jenů a s 28 zaměstnanci. Firma nesla obchodní jméno Kyoto Ceramic Co. Společnost se specializuje na jemnou keramiku. Zakladatelem firmy je Kazuo Inamori, který se narodil v Kagošimě (Japonsko) v roce 1932. Působil jako prezident a předseda společnosti až do roku 1997, kdy následně převzal titul zakladatele a emeritního předsedy. Nyní má firma nespočet poboček a výzkumných center po celém světě. Principem řízení firmy je myšlenka podporování příležitostí pro materiální a intelektuální růst všech zaměstnanců prostřednictvím společného úsilí, které přispívá k pokroku společnosti a lidstva. Filozofie řízení se vztahuje úzce k lidskému životu. Jeho ústředním principem je: „Dělat to, co je správné pro lidské bytosti“, a tento koncept je zařazen do všech oblastí firemního rozhodování.

Malá firma s 28 zaměstnanci se pak rozrostla v koncern, který zaměstnává více než 69 tisíc lidí po celém světě. Obrat v minulém fiskálním období dosáhl 13 miliard dolarů.

V logu firmy představuje počáteční písmeno K tiskárny Kyocera a písmeno C znamená keramiku. Logo bylo představeno v říjnu 1982, kdy byl název společnosti změněn z „Kyoto Ceramic“ na „Kyocera“. Kyocera se zavázala vytvářet hodnotu, která přesahuje očekávání zákazníků a která je jimi vyhledávána. Tak byla k logu firmy doplněna věta „Nové hranice hodnot“ (The new value frontier).


Pohled do vstupního prostoru v sídle managementu firmy (Kyoto)

Oblastmi působení firmy jsou:

 • moderní řezné nástroje pro obrábění (z karbidu kovu, cermetu, CBN, PKD a řezné keramiky);
 • jemná keramika s aplikací v průmyslových strojích, vakuu a LCD;
 • polovodičové prvky (LED, automobilové řídící jednotky);
 • užitná keramika (řezné nástroje pro průmysl i domácnost, solární energie, zdravotnické aplikace);
 • elektronické součásti;
 • telekomunikační a informační zařízení

Amoeba Management

Jedinečná metoda řízení, kterou Dr. Kazuo Inamori vytvořil a používal při řízení firmy Kyocera, je Amoeba Management. Rozděluje velkou organizaci do malých jednotek nazvaných améby. Každý vůdce améby je zodpovědný za vypracování plánů a cílů pro jednotku. Améby dosahují svých cílů prostřednictvím spolupráce a tvrdého úsilí všech jejich členů. V tomto systému každý zaměstnanec hraje významnou roli a dobrovolně se účastní řízení jednotky, aby se dosáhlo toho, co je známé jako „Řízení všemi“. Amoeba Management systém byl úspěšně implementován v přibližně šesti stech společnostech, včetně Kyocery, KDDI a Japan Airlines (JAL) apod.

Prvním principem Amoeba Managementu je vytvořit tržně orientovaný oddělený účetní systém. Základním pravidlem tohoto obchodního vedení je maximalizovat příjmy a minimalizovat náklady. Celá organizace je rozdělena na malé jednotky neboli améby a každá améba spravuje svou vlastní ziskovost, což umožňuje rychle reagovat na změny na trhu. Proto jsou nezbytné následující mechanismy:

 1. Každá améba sleduje zisk tím, že cvičí princip „maximalizovat příjmy a minimalizovat výdaje“.
 2. Každá améba je nezávislá účetní jednotka, která může nakupovat a prodávat s jinými amébami.
 3. Každá améba dělá měsíční plány a záznamy výsledků za použití hodinového reportu hospodaření.

Druhým principem Amoeba Managementu je vedení vývoje – to Kyocera nazývá „vývoj vůdců s manažerským povědomím“. Celkové řízení améby je pak svěřeno tomuto vůdci, který dohlíží na obchodní plánování, řízení, práce a nákup. Tento systém vede zaměstnance k rozvoji manažerského povědomí.


Interwiev s ředitelem oddělení řezných nástrojů pro Evropu a Ameriku Takashim Umemotem na zadním sedadle autobusu během jízdy z hotelu do výrobního závodu v Kagošimě . Vše, jak je v Japonsku zvykem, musí být rozpočítáno na minuty. On sám je jedním s vůdců améb.

Třetí princip Amoeba Managementu umožňuje všem zaměstnancům účast na řízení společnosti tím, že mají aktivní roli ve fungování jejich vlastní améby. Zaměstnanci se účastní řízení a tak upevňují svoje dovednosti a směřování svého úsilí směrem ke společnému cíli. To vytváří smysl a úspěch na pracovišti.

Za tímto účelem musí každá améba:

 1. komunikovat svůj plán, cíl a vize, které mohou být sdíleny se všemi členy;
 2. vytvořit fiskální roční plán, známý jako „Hlavní plán“, na základě strategie a cílů celé firmy;
 3. vytvořit měsíční plány, které jsou založeny na hlavním plánu a dosáhnout plánu bez selhání.

Dále je definováno dvanáct principů řízení, šest druhů snažení a sedm klíčů k motivaci zaměstnanců, které směřují pouze k jednomu, k pochopení toho, co mám jako člověk správně udělat, aby mé rozhodnutí bylo úspěšné. Jsou to jistá základní rozhodovací kritéria, která povedou mimo jiné k charakterovému růstu vůdce a tím i celé firmy. Čtenář je nalezne na webových stránkách Kyocery. Nechápejte je prosím jako univerzální návod. Vždy a jenom vždy bude záležet na osobnostních vlastnostech lídra a jeho mentalitě.


Město Kagošima, v jehož blízkosit leží výrobní závody Kyocery, má nádherné okolí.

Řezné nástroje a keramika Kyocera

Kyocera má oddělení, které se zabývá vývojem řezných nástrojů a keramiky. Snahou tohoto oddělení je zvyšovat produktivitu zákazníka dodávkou kvalitního zboží a tím pro něj získat konkurenční výhodu. V roce 1971 Dr. Inomura uvedl na trh pro německého zákazníka řeznou keramiku pro ultravysoké řezné rychlosti, čímž byl pro Kyoceru odstartován byznys v této oblasti. V roce 1973 začal prodej v Japonsku, 1977 v USA a v roce 1980 v Evropě. V současné době existuje 11 výzkumných zařízení v šesti zemích světa, která řeší náročné zákaznické úkoly v oblasti řezných materiálů. Požadavky zákazníka na dodávky pak realizuje 21 výrobních závodů v osmi zemích světa. Zákazníci jsou školeni v 16 školicích centrech, která jsou rozmístěna v devíti zemích. Obchod realizuje 129 prodejních míst v 28 zemích.


To, co znamená veletrh EMO pro Evropu a IMTS pro Ameriku, to je JIMTOF pro Asii.


Nástroje firmy Kyocera lze nalézt ve všech typech třískového obrábění. Novinky jsou pečlivě zkoušeny a testovány v laboratořích a posléze prezentovány zákazníkům. V Česku zastupuje divizi řezných nástrojů Kyocery firma Grumant.

Závěrem

Kyocera má neuvěřitelný záběr, který jsem si uvědomil až na místě samém. Tam mi teprve došlo, že Kyocera nejsou jenom řezné nástroje, ale umění a schopnost zpracování strategické suroviny – křemíku. Je s podivem, v kolika pro nás již běžných předmětech, které užíváme, se křemík nachází (kopírky, ložiska, elektronika, …).
V Japonsku jsem nebyl v průmyslových závodech poprvé. Pokaždé mne však překvapí a udivuje ta neuvěřitelná pracovitost, hrdost na značku a ochota jít za hranice svých možností, aby byl splněn daný úkol a bylo vyhověno zákazníkovi. Jedno je jisté – ne vše, co bychom chtěli přenést do života českých firem, lze z této japonské inspirace napodobit. Brání tomu naše ego a mentalita, která je od té japonské odlišná. Nehledě na to však jde o univerzální principy úspěchu, a protože trh je globální, je zásadní sledovat a učit se od světových hráčů, mezi něž firma Kyocera bezesporu patří. Právě proto nelze ignorovat léty ověřené recepty, ale naopak je třeba mít snahu adaptovat je na místní podmínky.

Prof. dr. Ing. Jiří Marek, Tokio, Kjóto, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Inovace
Management a řízení
Novinky z veletrhů a výstav
Výzkum/ vývoj
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: