Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Lasery a optika v průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Lasery a optika v průmyslu

Měsíc květen se nesl ve znamení zákaznických setkání, dnů otevřených dveří, seminářů a konferencí. Také společnost Lascam v tomto jarním měsíci uspořádala dvoudenní konferenci. Již druhý ročník ve svém názvu Lasery + optika v průmyslu skrývá témata, která byla na pořadu dne. Představitelé významných světových výrobců laserových a optických technologií prezentovali stovce účastníků novinky a možnosti jejich využití.

Příjemné prostory hotelu Barceló v centru Brna opět poskytly zázemí rozrůstající se konferenci, která se těší čím dál většímu zájmu. Moravské víno přispělo k dobré náladě a kvalitní obsah přednášek ke spokojenosti všech účastníků.

Rychlý rozvoj laserových technologií s sebou přináší rozšířené možnosti využití této převratné technologie na poli průmyslových aplikací. Ruku v ruce s rozvojem laserů jde také vývoj optických systémů, které dosahují vysoké kvality optického záznamu a s patřičným softwarem také inteligence.

Jako první se slova ujal jednatel společnosti Lascam Ing. Karol Flimel a účastníkům představil princip laseru a jeho využití např. k přípravě povrchu před aplikací povrchových úprav nebo před svařováním. Většina posluchačů se s touto technologií již setkala, proto byly teorie a princip technologie doplněny o řadu videí z praxe. Čisticí laser od společnosti Lascam využívá např. mladoboleslavský závod Škoda k čištění povrchu hliníkových dílů před svařováním. Ing. Roman Švábek, jednatel českého zastoupení společnosti IPG Photonics, je pravidelným řečníkem na konferencích zabývajících se laserovými technologiemi. Společnost IPG Photonics je jedním z nejvýznamnějších výrobců laserových zdrojů a poslední roky se také věnuje vývoji a výrobě laserových strojů a zařízení. Loni na MSV v Brně byla představena kompaktní pracovní stanice pro produktivní svařování či řezání pomocí čtyř os. Na konferenci v Brně mj. představil nový laser s označením AMB (adjustable mode beam), jenž pracuje se dvěma laserovými, nezávisle na sobě řiditelnými svazky, což lze uplatnit např. při svařování. Jeden laserový svazek provádí samotné tavení kovu a druhý udržuje rozstřik nataveného kovu ve svarové lázni. Menší rozstřik má pak za důsledek vyšší kvalitu svaru. Zcela jinou aplikaci laserové technologie prezentoval Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., ze společnosti Hofmeister, který se podílí spolu s Ing. Pavlem Zemanem, Ph.D., z ČVUT v Praze na vývoji využívajícím laserové technologie k optimalizaci řezné hrany, utvářeče třísky či k výrobě mikrostruktur na řezných nástrojích ke snížení tření při odvodu třísky z místa řezu. Taková úprava nástroje zatím nemá své opodstatnění pro běžné obrábění, ale zajisté se vyplatí tam, kde významně dokáže zvýšit kvalitu povrchu vyráběného dílu i produktivitu. Využití laserových technologií pro 3D tisk, značení nebo např. odstraňování vtoků při výrobě plastových dílů představovali zástupci ze společností Trumpf, Mark systems či Lascam.


Úvodní přednášky se ujal jednatel společnosti Lascam Ing. Karol Flimel a účastníkům představil technologii čištění povrchů laserem.

Druhou pomyslnou skupinou přednášek bylo využití optických systémů v průmyslu. Jak jsem již na začátku naznačila, aplikace těchto systémů často nacházejí uplatnění zejména při strojovém čtení. Vojtěch Zezula ze společnosti Cognex účastníkům představil kamerové systémy s umělou inteligencí Cognex Vidi a ukázal, jak systém dokáže kontrolovat výrobky pomocí neuronových sítí, jakým způsobem jej lze naučit rozlišovat výrobky OK a NOK apod. Ing. Libor Švéda, Ph.D., ze společnosti Elya Solutions pak toto téma ještě doplnil o další možnosti strojového učení. Další aplikaci využití kamerového systému ve výrobě za významného snížení zástavby pracovního prostoru prezentoval Ing. Petr Brynda z české pobočky společnosti Mitsubishi Electric Europe. Pomocí 3D Vision systému implementovaného přímo na robot lze vyrobené díly kontrolovat bez nutnosti jejich otáčení, např. pomocí vibračních zařízení apod. Vyhodnocení snímků pak probíhá obdobně jako u prvních dvou příkladů pomocí příslušného softwaru, který na základě dostatečného množství vzorků ok a nok umí zmetky rychle rozlišit.

Celá konference i rozpravy nad kávou či sklenkou vína probíhaly v přátelské atmosféře. Součástí konference byl také společenský večer se zajímavým programem. Zakončení celé akce druhý den po obědě kvitovala většina návštěvníků z Čech s povděkem, neboť všichni víme, jak se cestuje po D1. Já jsem raději zvolila cestu vlakem.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

 

Další články

Technologie pro povrchové úpravy
Metrologie/ kontrola jakosti
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: