Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Lasery + Optika v průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

Během následujících čtyř let je očekáván 20% roční nárůst využívání laserových zařízení v průmyslové výrobě. Sympozia a veletrhy na téma využití laserů v průmyslu mají v USA i v sousedním Německu již dlouhou tradici. Konference Lasery + Optika byla komplexním fórem konaném v našem regionu.


Karol Flimel ze společnosti Lascam systems ve své zahajovací přednášce účastníkům představuje technologii čištění laserem

Přednášejícími na konferenci byli zástupci předních společností, které dodávají a integrují laserové a kamerové systémy zejména do automobilového průmyslu. Jednotlivé přednášky byly věnovány posledním trendům a vývoji technologií, a to zejména reálným instalacím technologie a případovým studiím. Účastníci tak měli možnost dozvědět se o obrábění kovových a plastových materiálů pomocí laseru, implementaci robotických buněk s vysoce výkonnými lasery, laserovém mikroobrábění a strukturování materiálů, úpravě povrchů pomocí laseru, implementaci IoT, využití kamerových systémů pro optickou kontrolu v průmyslové výrobě, stavbě jednoúčelových kontrolních stanic pro vícebodovou kontrolu sérií a dalších tématech.

Dvoudenní konference dala účastníkům prostor vstřebat všechny podané informace (cca 12 přednášek) a o přestávkách či večerním doprovodném programu konzultovat daná témata s přednášejícími v přátelské atmosféře nad šálkem kávy či vynikající večeří.


Čištění automobilových nosníků laserem na kloubovém robotu

Zastoupení širokého spektra firem

O tom, že se lasery a optické systémy prolínají do velké většiny průmyslových odvětví, svědčí účast širokého spektra průmyslových společností na konferenci. Ať už šlo o dodavatele laserových zdrojů společnost IPG Photonics, dodavatele robotizovaných pracovišť pro laserové aplikace společnost ABB, dodavatele optických systémů pro kontrolu kvality společnost Cognex, uživatele laserových systémů pro aplikace mikroobrábění společnost Hofmeister či nejpovolanějšího za vývoj nejvýkonnějších laserů na světě – výzkumné pracoviště HiLase. Z hrstky vyjmenovaných zástupců je evidentní, že program i jednotlivé příspěvky byly důkladně vybrány a ukazují opravdu široké pole aplikovatelnosti laserů a optiky do průmyslu.
.


Robot zvyšuje efektivitu čištění laserem

Čištění povrchu laserem bez abrazivních a chemických prostředků patří v průmyslu k maximálně šetrným a bezodpadovým. Nižší je většinou i spotřeba energie. Používají se většinou vláknové pulzní lasery, Nd:YAG nebo TEA CO2 lasery s délkou pulzu od 1 μs do několika mikrosekund, po kterou ještě nedochází k tepelnému ovlivnění základního materiálu. Částice odstraňované vrstvy jsou energií pulzu odpařovány, přičemž úpravou doby působení a pohybem svazku laserového paprsku je možné ovládat hloubku odstraňované vrstvy i plošný rozsah úpravy. Laserová ablace, postup přímého odpařování částic bez předchozího natavení, je citlivá i k vícevrstvým materiálům, kde umožňuje odebírání i jen jedné nebo určitého počtu vrstev.

K čištění je možné použít ruční mobilní laser nebo laser navrhnout a integrovat do výrobních linek. Při velkoplošném čištění je vhodné pro rovnoměrnost procesu použít i kombinace laseru s kloubovým nebo portálovým robotem a celý proces automatizovat. Jeho průběh upravit i tak, že se odstraňuje jen samotné znečištění a proces se automaticky přerušuje nebo zastavuje, jakmile se pod nánosem nečistoty odkryje světlejší povrch či povrch s odlišnou schopností absorpce laserového paprsku. Obdobně se dá řešit odstraňování vrstev složených z odlišných materiálů. K aplikaci metody postačí podle Fraunhofer Institutu ILT většinou výkon laseru 1 kW, v případě velkoplošného čištění, jakým je např. čištění automobilových karoserií, pak 2 kW.


-ji-

Pozn. redakce: Technologii čištění povrchů pomocí laserů také nabízí organizátor konference Lasery + Optika – společnost Lascam systems.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

 

Další články

Automobilový průmysl
Automatizace, regulace
Technologie pro povrchové úpravy
Metrologie/ kontrola jakosti
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: