Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Leasing: změna vytváří příležitost
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

K. Nosková: Podle statistik ČLFA vzrostla v prvním pololetí oblast financování podnikatelských investic o 1,6 %. Odpovídá tomu i poptávka po financování SGEF?

P. Buček:
Naše celková produkce v prvním pololetí český trh překonala, profinancovali jsme investice v objemu 4,6 miliardy Kč, což je oproti loňsku 4% nárůst. V jednotlivých tržních segmentech je ale situace různá. Na pořízení strojů a zařízení jsme poskytli 1,9 miliardy Kč, což odpovídá loňskému objemu i vývoji trhu. Na druhou stranu v segmentu dopravní techniky klesly v prvním pololetí registrace nákladní techniky o cca 10 % a autobusů o více než 20 %, nám se ale zatím daří tomuto nepříznivému trendu odolávat.

K. Nosková: SGEF patří k ověřeným dlouhodobým partnerům evropských bank EIB a CEB. S jakými reakcemi se setkáváte, když klientům nabízíte zapojení do jejich dotačních programů?

P. Buček: Klienti vítají každé snížení úrokových sazeb, ale dotace si automaticky spojují s nepopulární byrokracií. Tu však za ně ve vztahu k EIB a CEB kompletně přebíráme my.


„U klientů z výrobní sféry sledujeme rostoucí zájem o komplexní automatizaci procesů,“ říká Pavel Buček.

 

K. Nosková: Novinkou ve vaší „dotační nabídce“ je program Climate Action od EIB. Vztahuje se i na stroje a zařízení?

P. Buček: Tento dílčí program je směřován na podporu pořízení energeticky úsporných investic. Železniční vozy, lokomotivy a autobusy byly prvními komoditami, které jsme v jeho rámci financovali. Stroje a zařízení na ně postupně navazují. Snížení dopadu na životní prostředí je vždy nutné prokázat úsporami, které nasazení nových technologií přinese.

K. Nosková: Projevuje se nedostatek pracovních sil a trend digitalizace ve skladbě a charakteru vámi financovaných strojů a zařízení?

P. Buček: U klientů z výrobní sféry sledujeme rostoucí zájem o komplexní automatizaci procesů, která vede ke snížení závislosti na lidské fyzické práci i na lidském faktoru při rozhodování a řízení výrobních procesů. Na to se snaží svojí nabídkou reagovat dodavatelé, kteří se ale stejně jako ostatní potýkají s nedostatkem kvalifikovaných sil. Přesto všechno se stále častěji objevují první „vlaštovky“ v podobě investičních projektů s různým stupněm automatizace.

K. Nosková: Jaký dopad bude mít nový účetní standard IFRS 16 na vás a na klienty?

P. Buček:
Většina z našich klientů jsou soukromé společnosti účtující v českém účetnictví, na které se nová pravidla IFRS 16 pro leasing nevztahují. Na druhé straně pro velké evropské společnosti účtující v IFRS to téma samozřejmě je a bude. Ve spolupráci s dodavateli jim chceme nabízet společné finanční produkty typu pay-per-use, které by jim umožňovaly i nadále využívat mimobilanční výhody leasingu.

K. Nosková: Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o DPH, která by měla začít platit od 1. ledna 2019. Jaké změny přinese do praxe SGEFu a klientů?

P. Buček:
Toto téma je pro nás ve srovnání s problematikou IFRS 16 významně důležitější a naléhavější. Změna posuzování tzv. leasingu s opcí bezpochyby povede k výraznému posunu ve vnímání leasingu s plnou amortizací. Jak už to v životě bývá, všechny změny nám na jedné straně něco berou, ale na straně druhé často vytvářejí i nové příležitosti. My v této souvislosti pár zajímavých nápadů máme a věřím, že se nám na jejich základě podaří vytvořit inovativní produkty pro naše klienty.

K. Nosková: Spolu s financováním poskytujete i pojištění. Co klienti na sloučené nabídce oceňují nejvíce?

P. Buček: Pojištění je náš tradiční a oblíbený doplňkový produkt. Díky dlouholetým zkušenostem a síle naší nadnárodní skupiny se nám daří vyjednávat atraktivní pojistné podmínky, a to jak z pohledu ceny, tak v rozsahu pokrývaných rizik. Máme co nabídnout zvlášť v oblasti stacionárních strojů a zařízení. Ve spolupráci se svými pojišťovacími partnery jsme schopni pokrýt všechna relevantní rizika od nakládky přes přepravu, vykládku, montáž, zkušební provoz až po klasické strojní pojištění s nadstandardním rozsahem krytí.

K. Nosková: Jak se prezentujete na Mezinárodním strojírenském veletrhu?

P. Buček: Jako každý rok i letos máme společný stánek s Komerční bankou, který najdete před pavilonem Z pod číslem VP F 001. Naši obchodníci budou připraveni konzultovat se zájemci investiční plány do strojních zařízení a poradit s výběrem vhodného typu financování. Spolu s našimi pojišťovacími partnery nabízíme pojištění financovaných předmětů s atraktivními podmínkami a širokým rozsahem krytí.


SG Equipment Finance
Financuje investice v oblasti strojů a zařízení, dopravních prostředků, stavebních strojů, zemědělské techniky a high-tech. Má zkušenosti také s leteckou technikou, kolejovými vozidly, speciálními projekty a se strukturovaným financováním. Poskytuje finanční leasing, operativní leasing a úvěry, a to i s využitím dotačních podpor. Zajišťuje i doplňkové služby, zejména komplexní pojištění. Patří do mezinárodní finanční skupiny Société Générale, jeho vlastníky jsou Komerční banka a SG Equipment Finance SA.


SG Equipment Finance

Kamila Nosková

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

Management a řízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: