Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Liberecký strojírenský inovátor
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Liberecký strojírenský inovátor

Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS) byl založen v roce 1951, na akciovou společnost byl transformován v roce 1992. Má dlouholetou tradici ve výzkumu a vývoji textilních strojů. Pro desítky tuzemských i zahraničních firem je partnerem pro výzkum, vývoj, inovace, transfer technologií a průmyslové realizace. V novém areálu v Liberci-Růžodole VÚTS zahájil činnost v roce 2013.

Do povědomí světového textilního strojírenství se VÚTS zapsal vynálezem tryskového způsobu tkaní, patenty na bezvřetenové předení, technologií výroby netkaných textilií, řadou textilních strojů a zařízení,“ uvádí technický ředitel VÚTS Ing. Petr Václavík, Ph.D.

Ve VÚTS v současnosti pracuje 200 zaměstnanců, jejichž věkový průměr je 35 let. Většina z nich je místních nebo dojíždí z nejbližšího okolí.
VÚTS nabízí výzkum, vývoj, konstrukci a výrobu strojů a zařízení – zejména jednoúčelových strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, textilních strojů a zařízení, axiálních a radiálních vaček, elektronických vaček, krokových převodovek, speciální měřicí techniky. Výzkum a vývoj je realizován ve specializovaných odděleních.
V Centru rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) se provádí výzkum a vývoj strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. V dílně je možné též realizovat klasické strojní operace, a to jak pro vlastní výrobu, tak výrobu zakázkovou. CRSV je vybaveno přístroji pro statická a dynamická měření, měřicími analyzátory, přístroji pro měření a analýzu hluku a vibrací, vysokorychlostní kamerou a termokamerou. Měření se uskutečňují v dynamické laboratoři, polobezodrazové komoře a dozvukové komoře. Výzkum je realizován pro zpracovatelský, textilní, polygrafický a sklářský a bižuterní průmysl.

Výpočty a výroba vačkových mechanismů

Výpočty vačkových mechanismů a výrobou vaček se VÚTS zabývá již více než třicet let. Vzniklo samostatné specializované vědecké pracoviště, které provedlo na tisíce výpočtů z oblasti technické mechaniky. Rozsah a rozmanitost měření si vyžádaly vytvoření vlastního výpočetního systému, který integruje návrh, kinematickou a dynamickou analýzu a syntézu, výrobu na CNC strojích či vyhodnocování měření vyrobených vaček.

Laserové aplikační centrum se orientuje na výzkum a vývoj laserových technologií ve strojírenství, zejména na rozvoj uplatnění laseru při obrábění a tepelném zpracování kovových materiálů, a to jak v rovině technologické, tak i strojního vybavení a servisu.

Inovační a technologické centrum se od roku 2000 zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a technologickém vývoji. Nabízí specializované služby k podpoře rozvoje inovačního potenciálu v regionu severních Čech. Je součástí mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN).

Konference, semináře

V červnu letošního roku se uskutečnil seminář „Využití moderních technologií v procesu návrhu výrobku“. Účastníkům semináře byla představena odborná pracoviště s nabídkou komplexního souboru služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku.
Odborníci z VÚTS prezentovali možnosti propojení sofistikovaných metod v efektivním vývojovém procesu realizovaných v rámci jedné organizace, prostředky pro efektivní řešení životního cyklu výrobku či zkušenosti s implementací PLM systému Teamcenter.


Účastníci semináře

Ing. Josef Kubr z Industrial Technology Systems se zaměřil na aktuální výzvy v kontextu Průmyslu 4.0 a prostředky pro efektivní řešení životního cyklu výrobku. Upozornil, že současný způsob konstruování ve strojírenství je segmentován bez vazeb mezi jednotlivými obory. Za klíčové aspekty Průmyslu 4.0 označil propojenou síť informací, propojení reálného a virtuálního světa s kyberneticko-fyzickým systémem – modulární, flexibilní výrobní jednotky s plně identickým digitálním modelem.

VaV aktivity

Mezi aktivity ve výzkumu a vývoji patří rozvoj teorie měření pro oblast točivých strojů pro komplexní analýzy, realizace nových mechatronických způsobů pohonů, výpočty a simulace v rámci matematického modelování vlastností a chování strojních celků včetně jejich interakce s okolím, rozvoj moderních metod návrhu, vývoje a konstrukce strojů a zařízení, technologie pro tkaní technických tkanin.

Naším cílem je další rozvoj konstrukce tryskového tkacího stroje s individuálně ovládanými pohony. Další oblastí našeho působení jsou nové technologie tvorby 3D textilií,“ doplňuje Ing. Václavík.


Ukázka 3D tkaniny

Stroj na pevné 3D tkaniny

VÚTS testuje prototyp pneumatického stavu DIFA k výrobě 3D tkaniny z vysoce pevného polyesterového hedvábí. Na jeho vývoji, který je financován z programu Delta Technologické agentury ČR, spolupracuje s tchajwanským výzkumným textilním institutem.

Zbyněk Koukolík, Liberec

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Výzkum/ vývoj
Metrologie/ kontrola jakosti
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: