Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Lineární snímače pro lineární motory
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Lineární snímače pro lineární motory

Nový bezdotykový lineární snímač polohy LIDA 400 umožňuje dosažení vysoké přesnosti odečítání polohy při vysoké rychlosti pohybu.

Aplikace lineárních motorů v různých oborech výrobních strojů a zařízení mají jedno společné: vysokou dynamiku a vysoké rychlosti pohybu. Použití se zaměřuje především na technologická zařízení pro výrobu elektronických součástek a v průběhu posledních dvou let i na třískové obráběcí stroje. Elektrotechnický průmysl zaručuje poměrně čisté pracovní prostředí a umožňuje tak využití nezakrytých lineárních snímačů polohy. Při konstrukci těchto snímačů je kladen důraz na malé zástavné rozměry (průřez), montážní tolerance, přesnost a odolnost proti znečištění. Jedním z představitelů tohoto trendu je inkrementální lineární snímač polohy LIDA 400 od firmy Heidenhain.

Snímač LIDA 400

Vysoké přesnosti snímače LIDA 400 je dosaženo kvalitním rastrem mřížky měřicího pásku, vyrobeného fotolitograficky, a nově vyvinutou optikou snímací hlavy. Vysoká kvalita a ostrost signálu umožňují věrohodnou interpolaci originálního výstupního signálu a při použití vysokého interpolačního faktoru dochází k minimálním odchylkám. Použitím snímače LIDA 400 lze vylepšit regulační vlastnosti polohové a rychlostní smyčky.
Zajímavostí je nová konstrukce snímací hlavy. Její stavební výšku se podařilo snížit na 12 mm a tím umožnit zástavbu snímače do těsných montážních prostorů. Díky nové konfiguraci optické cesty a novým fotodetektorům bylo dosaženo velikosti segmentu snímaní o ploše 14,5 mm2 i přes miniaturizaci snímací hlavy. Velikost plochy zajišťuje relativní necitlivost proti znečištění.
Snímače polohy řady LIDA 400 pracují s periodou signálu 20 (m a výstupními signály ( 1 V ss nebo TTL. Maximální délka měření pro zvláštní aplikace dosahuje až 30 m. Vzhledem k tomu, že konstrukce hlavy neobsahuje žádné pružné elementy, lze bez potíží pracovat s rychlostí až 480 m.min-1. Referenční značky jsou využitelné jako limitní spínače.
Snímače umožňují několik způsobů montáže, počínaje vlepením na opracovanou plochu až po montáž do vlastního nosiče s možností předepnutí, a tedy definice přesné délky.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: