Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Logistika 4.0 je již realitou
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Logistika 4.0 je již realitou

Cloud poskytuje neomezeně velkou paměťovou kapacitu a výpočetní výkon – ale teprve se správnými koncepcemi a aplikacemi se vytvoří skutečná přidaná hodnota. Společnost Lenze na Hannoverském veletrhu na příkladu regálového zakladače předvedla, že Logistika 4.0 již není hudbou budoucnosti, ale realitou. Už dnes se mohou data z řídicích systémů, pohonů a snímačů bezpečně přenášet do cloudu s vynaložením minimálního úsilí.

Společnost Lenze v rámci Hannoverského veletrhu předvedla možnosti cloudu pro intralogistiku. V provozu byl regálový zakladač, který neustále přijímal nové příkazy: najíždět na skladová místa nebo zakládat či vyskladňovat zboží. Prostřednictvím bran cloudových úložišť (cloud gateway) od kooperační firmy ei3 se všechna relevantní data strojů bezpečně a jednoduše přenášejí do cloudu. Data jsou přístupná přes webové rozhraní, pracovníci servisu si je ale mohou zobrazovat nezávisle na místě rovněž v mobilních aplikacích na tabletu, vyhodnocovat je a včas na ně reagovat.

Výběr dat a jejich bezpečnost

Bezpečnost dat je pro firmu ei3 prioritou. Data se ukládají ve vlastních, regionálních datových centrech firmy ei3. Zatím se jedná o tři centra: v USA, Evropě a v Asii. Čtvrté právě vzniká v Německu, takže data místních zákazníků neopustí zemi. Jak při ukládání, tak i při přenosu dat se datový specialista z New Yorku spoléhá na výkonné šifrovací systémy, které používají rovněž banky.

Příkazy z řídicího systému regálového zakladače, které skladové místo má být obslouženo a kdy, představují pouze část dostupných dat. Data doplňují informace z pohonů Lenze, například proud motoru či teplota pohonné jednotky. Prostřednictvím brány od ei3 lze do cloudu odesílat rovněž měřená data ze snímačů jiných výrobců. Společnost Lenze nedoporučuje shromažďovat bez výběru co možná nejvíce dat, nýbrž jen relevantní data – smart data místo big data.
 

Bezpečný přenos dat do cloudu se stává základním kamenem pro Advanced Analytics i v oblasti intralogistiky.

Od jednoduchého až po komplexní

Data v cloudu lze vyhodnocovat využitím různých aplikací. V nejjednodušším případě se generuje varování, pokud je překročena nějaká mezní hodnota, například teplota pohonu (monitorování stavu stroje), nebo by jí v dohledné době mohlo být dosaženo (prediktivní údržba). To umožňuje technikovi údržby předem naplánovat časové okno údržby, časově sloučit různé úkony a snížit prostoje zařízení, což má pozitivní vliv na ukazatele OEE (Overall Equipment Effectiveness) a ROI (Return on Investment).

Možnosti, jež analýzy velkých dat s sebou přinášejí, jsou ale ještě mnohem rozmanitější. Jednu z těchto pokročilých analytik představuje rozpoznávání vzorů, které přináší například odpovědi na otázky jako: „Proč má regálový zakladač v uličce 5 častěji výpadky než jiné zakladače?“ Data uložená v datových centrech ei3 vytvářejí základ pro použití takovýchto analýz problémů.

Již dnes se pomocí systému řízení skladu (WMS) optimalizují dráhy a časy operací, aby často používané zboží mohlo být v rámci skladových míst uspořádáno tak, aby je bylo možné co nejrychleji zakládat a vyskladňovat. Rozšířené analytické nástroje otevírají také zde nové možnosti, například se neprovádí optimalizace pouze z hlediska rychlosti, nýbrž se hledá střední hodnota z krátké přístupové doby a spotřeby energie. Benchmarking nad rámec zařízení a místa nasazení odhalí, kde procesy běží lépe a kde je ještě nutná optimalizace.

Dopady na obchodní model

Logistika 4.0 neznamená pouze lepší řízení intralogistiky a optimalizaci procesů u uživatele. Také OEM výrobci profitují z rozšířených informací. Na základě dat strojů mohou optimalizovat svůj servis a snížit počet zásahů v rámci záruky. Vyhodnocení aplikačních dat ukazuje, jak vypadají skutečné podmínky použití stroje – často se výrazně liší od údajů sdělených předem zákazníkem. Podle nich lze stroje přesněji přizpůsobit skutečným podmínkám použití a eliminovat vyskytující se slabá místa. Zákaznická řešení, nebo dokonce individuální nabídky služeb mohou výrobci strojů výrazně pomoci zvýšit loajalitu zákazníků.

Připravenost na digitální transformaci

Regálový zakladač jako součást digitálního řešení je možné realizovat již dnes. Lenze k tomu nabízí všechny potřebné moduly – od automatizační a pohonné techniky přes potřebné vývojové a softwarové nástroje až po připojení ke cloudu. Navíc může zprostředkovat OEM výrobcům a uživatelům potřebné odborné znalosti z oboru digitálních služeb a inovace obchodních modelů.

Lenze

petr.pesek@lenze.com

www.lenze.cz

Další články

Průmysl 4.0
Logistika/ manipulační/ dopravní technika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: